?????? G??C PH??? TR??NG THI??? C???A TR??C TH??NG KH??NG PH???I TH?? ??AU CH??? KH??NG TH??? TH??NH THI S???

Thứ ba - 20/10/2015 21:31
?????? G??C PH??? TR??NG THI??? C???A TR??C TH??NG KH??NG PH???I TH??  ??AU CH??? KH??NG TH??? TH??NH THI S???
????? Ho??ng

??? ????i Ti???ng n??i Vi???t Nam tr?????c ????y c?? hai nh?? th?? Nguy???n B??i V???i v?? Tr??c Th??ng. Anh em th?????ng n??i ????a, m???t ng?????i ??au ch???, m???t ng?????i ??au ?????i.  Nguy???n B??i V???i ??au ????u qu?? nh?? vi???t theo th??? truy???n th???ng mang ?????m ch???t X??? Ngh???, khu B???n; Tr??c Th??ng tr?????c c??ng vi???t theo th??? truy???n th???ng nh??ng sau ???? ??ng ??o???n tuy???t l???i th?? c?? t??m c??ch ?????i m???i c??? ?????o g???t ch??? ngh??a mu???n mong l??m m???t cu???c c??ch t??n l???n th?? Vi???t. Nh??ng than ??i! ??ng bi???n th?? t??? m???t ng?????i c?? da c?? th???t tr??? ra m???t khung x????ng m??o m??, ch??? c?? x????ng, ch??? to??n ?????t s??t n??n kh??ng ra h??nh th?? g?? c???:
?????i??u tr??c t??? th??? v??n ch????ng b???nh
K??? hi???m v??u th????ng kh?? c???t ??a???
(C??? nh??n)
(?????o g???t l?? b???nh c???a v??n ch????ng/K??? qu??i, t???c t???, b?? hi???m th?? h???i ?????n h???n th??)
B??i ?????? g??c ph??? Tr??ng Thi??? l?? m???t s??? ??i???n h??nh cho l???i th?? t??m t??i ?????n n???i phi  th?? ca c???a Tr??c Th??ng.
B??i n??y t??? c??ch ?????t t???a ????? ?????n l???p t??? ch???n t???, ch???n ng???, c??ch th??? hi???n ?????u kh??ng c?? t?? g?? g???i l?? th?? (!)
T???a ????? ??? g??c ph??? Tr??ng Thi l?? qu?? r???ng, n?? kh??ng s??t v???i n???i dung b??i vi???t. V?? ??? g??c ph??? Trang Thi c?? bao nhi??u l?? c??ng s???, t?? s??? v?? c??? d??n du th??? du th???c l??ng v??ng ng??y ????m n???a. M?? Th?? vi???n Qu???c gia t??c gi??? ??ang n??i ?????n th???t s??? l?? n???m trung t??m ph??? Tr??ng Thi r???t ???????ng b???, r???t khang trang. Trong v??n ch????ng ?????t t???a ????? hay ????ng l?? b??i v??n ???? ?????t gi?? tr??? tr??n 50%. ?????t t???a ????? nh?? tr??n l?? h???ng 100%.
 Ti???p ?????n hai c??u v??o b??i l?? hai c??u kh??ng th?? v?? k??m t??? c??ch ch???n ch???, l???p ??. ???H???c l??m sao h???t ch??? c?? tr??n ?????i???. ????ng l?? h???c l?? sao h???t ch??? tr??n ?????i. Nh??ng ai l???i g???i ch??? c??. Ch??? l??m sao c?? ???????c? Tr??c Th??ng mu???n t??m m???t c??ch n??i cho kh??c ng?????i cho l??? tai, h??a ra l???i kh??ng kh??c ng?????i m?? l???i c?? h??n ng?????i. Tr??c Th??ng c??? l??m m???i nh??ng n?? kh??ng m???i. C??ng nh?? ng?????i con g??i c??? l??m ?????p m?? m??nh kh??ng ?????p th?? l??m sao l??m ?????p ???????c. B???n th??n m??nh ph???i ?????p ???? ch???!
???Ng?????i x???u duy??n l???n v??o trong
Bao nhi??u ng?????i ?????p duy??n bong ra ngo??i???
(Ca dao)
 Ti???p c??u ???S??ch ch???ng n??n n??i???. C??u n??y l???i qu?? c?? k???, th???a ra. ??????ng nhi??n s??ch c???a nh??n lo???i th?? ch???ng cao nh?? n??i r???i. ??i???u ???? l?? ??i???u hi???n nhi??n kh??ng c???n nh?? th?? Tr??c Th??ng ph??t hi???n. Tr??c Th??ng ???? kh??ng c?? ph??t hi???n g?? ??? ????y m?? l???i n??i th???a ra. Ng?????i ta so v???i n??i l?? nh???ng c??i ??au th????ng, c??i gi??u sang, c??i vui, c??i bi th???m  kh??ng bao gi??? nh?? n??i nh??ng g???n nh?? n??i m???i t???o ra ???n t?????ng m???nh, c?? s???c li??n t?????ng lan xa:
  • X????ng ch???t cao nh?? n??i
  • X????ng ch???t th??nh n??i
  • M??u ch???y th??nh s??ng!
  • V??ng ch???t cao nh?? n??i
???Xanh nh?? ng???c th???i gian ta ???? u???ng??? l?? m???t c??u n??i c???a nh??ng eng, nh???ng ??? 8x, 9x ??ong ????a l??m duy??n l??m d??ng kh??ng ph???i l???i. C??u vi???t cho c?? ???o huy???n cho c?? si??u th???c nh??ng n?? l?? m???t c??u vi???t r???t v?? duy??n!
 Ti???p sau l?? c??c c??u vi???t v?? duy??n tr??n tu???t n???i theo nh?? th???:
?????u???i theo nh???ng m???t
tu???t bao b???c th???y
mu???n n???m tay ta...???

T??c gi??? l???i d??ng t??? n???a Anh, n???a Vi???t: ???hotel m?????i m???y l???u xanh ????????. Sao l???i vi???t nguy??n t??? ti???ng Anh h???u theo nh?? v???y? Ch??? Vi???t c?? kia m??: L???u ngh???, nh?? ngh???, t??? H??n vi???t h??a nh??: Kh??ch s???n c?? ph???i d??? ?????c, d??? nh??? h??n kh??ng? Ngay c??? t???  ?? - ten ti???ng Ph??p th?? c??ng c?? nhi???u ng?????i Vi???t bi???t h??n l?? t??? hotet.
C??u k???t l?? c??u r???t ph???n c???m, nghe n?? th?? l???u th??? n??o nh???t l?? n??i l??i ng?????i mi???n Trung ??u n???ng: ?????u v??o b??c m???y ?????i con ch??u???. T??m t??i g?? m?? qu??i g??? nh?? th??? n??y? C??u n??i b??? n??y trong kh???u ng??? nghe ???? ch???i tai ?????ng n??i ????a n?? v??o th?? m?? l???i l??m c??u k???t.
  Nh?? th?? Tr??c Th??ng r???t c??? g???ng t??m t??i, t??? b???t ph?? m??nh nh??ng:
???Thi??n nhai v?? b???
H???i ?????u ng?????ng ng???n???
(Ch??n tr???i m??nh m??ng
Ngo???nh l???i ???? g???p b???)
V?? cu???i c??ng th??:
???H??n ???? b??n ???????ng th??nh b???i
M???m c?????i tay tr???ng ?????i trai???
  Ng?????i ta ch??? nh??? b??i th?? l???c b??t ???B??? s??ng v???n gi????? c???a Tr??c Th??ng v?? ch??? c?? nh??? m???t c??u:
??? B??? s??ng v???n gi?? ng?????i kh??ng th???y v??????.
  Th??? c??ng ???? an ???i l???m r???i!

H?? N???i, ng??y 2 ??? 7 -2014
?? ??? H (1)
 

Tác giả bài viết: Tr???n Th??? Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,775
  • Tháng hiện tại48,945
  • Tổng lượt truy cập9,181,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây