H???u Th???nh nh???n x??t kh??ng ?????y ?????....

Chủ nhật - 05/05/2019 02:48
C?? ??i???u khi Nh???t k?? trong t?? , H??? Ch?? Minh ph???i s???ng l??u vong, l???n khu???t ngo??i v??ng ph??p lu???t c???a qu??n th?? n??n t??c ph???m kh??ng c?? ??i???u ki???n qu???ng b?? r???ng r??i v?? gi??o hu???n r???ng r??i.
C??n ????nh gi?? nh???n ?????nh nh?? nh?? th?? H???u Th???nh v?? ???T???a ????m khoa h???c 70 n??m t??c ph???m Nh???t k?? trong t????? tr??n l?? kh??ng ????ng v???i tinh th???n Nh???t k?? trong t??.
H?? N???i, ng??y 24 th??ng 9 n??m 2013
H???u Th???nh nh???n x??t kh??ng ?????y ?????....
NH?? TH?? ????? HO??NG
(T???p ch?? Nh?? v??n)

NH?? TH?? H???U TH???NH  V?? T???A ????M KHOA H???C 70 N???M
          t??c ph???m ???Nh???t k?? trong t?????
 
               NH???N ?????NH KH??NG ?????Y ?????, KH??NG CH??NH X??C. (*)
 

    ????? Ho??ng
   
 M??? ?????u b??i vi???t, nh?? th?? H???u Th???nh vi???t: ??? T??nh nh??n v??n c??ng l?? ch???t th??p??? ???? bi???t kh??ng ???n. N???u nh???n ?????nh v??? nh?? th?? t??nh Xu??n Di???u th?? c??n ???????c, ch??? nh???n ?????nh v??? H??? Ch?? Minh th?? n?? th???a ra. V???i H??? Ch?? Minh t??nh nh??n v??n l?? ch???t th??p ch??? kh??ng ph???i c??ng l?? ???ch???t th??p???. ??i???u ???? ???? ???????c kh???ng ?????nh ch??? kh??ng ph???i ph?? kh???ng ?????nh nh?? nh?? th?? H???u Th???nh nh???n ?????nh. Nh???n ?????nh ???y ch??a x??c ????ng v???i th?? H??? Ch?? Minh.
H??? Ch?? Minh ???? vi???t:
Hi???n ?????i thi trung ??ng h???u thi???t
Thi gia d?? y???u h???i xung phong
(Gi??? trong th?? ca n??n c?? th??p
Nh?? th?? c??ng ph???i bi???t x??ng l??n???)
(????? Ho??ng d???ch)
 Nh?? th?? H???u Th???nh vi???t ti???p: ???M???t nh??n danh n??i: Th?? hay khi???n cho ng?????i ta ?????c xong th?? qu??n th?? ??i, ch??? c??n th???y t??nh ng?????i.??? Danh nh??n n??o n??i, n??i trong ho??n c???nh n??o? C??? nh??n c?? n??i: ???Th?? hay ng?????i ta thu???c l??ng c??? h???n l???n x??c???. N??i th??? ????? khen th?? hay th?? ng?????i thu???c l??ng c??? ch??? ngh??a di???n t???, c??? t??nh ng?????i. Th?? l?? linh h???n l?? cao c???, th?? tr??n c??? Ch??a. L??m sao l???i qu??n th?? ??i ???????c?
 
   Nh?? th?? H???u Th???nh l???i vi???t ti???p: ??? T???i cu???c t???a ????m nh??n k??? ni???m 70 n??m ra ?????i ???Nh???t k?? trong t?????, ch??ng ta c??ng ???? th???ng nh???t nh???n ?????nh: ???Nh???t k?? trong t????? l?? h??nh th???c  ???vi???t cho m??nh???, ch??? cho m??nh, kh??ng nh???m qu???ng b?? gi??o hu???n ??i???u g????????`
  ???? l?? m???t nh???n ?????nh kh??ng ????ng c???a nh?? th?? H???u Th???nh v?? c???a c??c nh?? v??n, nh?? khoa h???c trong cu???c t???a ????m khoa h???c 70 n??m t??c ph???m ??? Nh???t k?? trong t?????.
  C??n ng?????i l?? m???t ti???u v?? tr???, m???i bi???u hi???n c???a con ng?????i l?? c???a v?? tr???. Cho n??n vi???t cho m??nh, vi???t cho m???i ng?????i ?????u l?? c???a v?? tr???. Con ng?????i hay mu??n lo??i ngay trong b??o thai ???? c?? t??nh qu???ng b?? v?? gi??o hu???n. ?????a tr??? v???a ch??o ?????i ???? c???t ti???ng kh??c ????? cho m???i ng?????i  bi???t l?? c?? sinh linh m???i c???a v?? tr???. M???t nh?? th??, m???t nh?? c??ch m???ng chuy??n nghi???p nh?? H??? Ch?? Minh th?? l???i c??ng mu???n qu???ng b?? v?? gi??o hu???n h??n n???a. Kh??ng ch??? H??? Ch?? Minh m?? c??c l??nh t??? c??ch m???ng t??? c??? ch?? kim ?????u mang t??nh n??y. Thu??? tr?????c khi th??ng tin ch??a ph??t tri???n, L?? L???i v?? Nguy???n Tr??i mu???n qu???ng b?? v?? gi??o hu???n d??n ??en ???? l??n r???ng ??em m??? vi???t m???y ch??? L?? L???i l??m vua, Nguy???n Tr??i l??m t??i ????? d??n tin v?? ??i theo.
  Sau n??y c??c l??nh t??? c??ch m???ng nh???t l?? c??c l??nh t??? c???ng s???n r???t ch?? tr???ng qu???ng b?? v?? gi??o hu???n.
  L?? nin l???p t??? b??o Tia l???a. d???y h???c trong t??, vi???t b??i ????? k??ch Causki, Plekhanops???Mao Tr???ch ????ng m??? b??o D??n c??y, tranh lu???n v???i H??? Th??ch???H??? Ch?? Minh vi???t B???n ??n ch??? ????? th???c d??n Ph??p, k???ch Con r???ng tre???
m??? b??o Thanh ni??n, th??nh l???p Vi???t Nam thanh ni??n ?????ng ch?? h???i, vi???t ca dao, h?? v?? , th?? ????? qu???ng b??, gi??o hu???n ?????ng b??o:
D??n ta ph???i bi???t s??? ta
???
?????p thay non n?????c Ninh B??nh
Nh??n xem phong c???nh xinh xinh th???t l??
 
Tay c???m kh???u s??ng d??i
Ng???m ??i ng???m l???i b???n ai th??? n??y???
  Quay l???i v???i ???Nh???t k?? trong t????? l?? t???p th?? ?????y t??nh qu???ng b?? v?? gi??o hu???n
Ng??m th?? ta v???n kh??ng ham
Nh??ng ng???i trong ng???c bi???t l??m chi ????y
Ng??y d??i ng??m ng???i cho khu??y
V???a ng??m v???a ?????i ?????n ng??y t??? do.
Hay:
Nh??n quang ??ng ?????i, t??m ??ng t???
Ki??n quy???t th???i th???i y???u t???n c??ng
Th??c l??? song xa d?? m???t d???ng
Ph??ng th???i nh???t t???t kh??? th??nh c??ng???
(H???c d???ch k???)
M???t nh??n cho r???ng suy cho k???
Ki??n quy???t kh??ng ng???ng th??? t???n c??ng
L???ch n?????c hai xe ????nh b??? ph??
G???p th???i m???t t???t c??ng th??nh c??ng???
( Nam Tr??n d???ch)
Hay:
Oa???oa???oa
Cha tr???n ??i l??nh n?????c nh??
N??n n???i th??n em v???a n???a tu???i
Ph???i theo m??? ?????n ??? nh?? pha
Hay:
D??i gi?? d???m m??a ch???ng ngh??? ng??i
Phu ???????ng v???t v??? l???m ai ??i.
Ng???a xe h??nh kh??ch th?????ng qua l???i
Bi???t c???m ??n anh ???????c m???y ng?????i.
(Phu ???????ng)
  Nh???t k?? trong t?? ngo??i m???t ph???n nh??? vi???t ri??ng cho m??nh th?? ?????i ph???n l???n H??? Ch?? Minh vi???t cho d??n t???c, cho nh??n lo???i. Ng?????i mu???n qu???ng b?? r???ng kh???p, gi??o hu???n r???ng kh???p cho nh??n qu???n lao kh??? ?????ng l??n l??m c??ch m???ng ??em l???i c??m no ??o ???m cho m???i ng?????i.
  C?? ??i???u khi Nh???t k?? trong t?? , H??? Ch?? Minh ph???i s???ng l??u vong, l???n khu???t ngo??i v??ng ph??p lu???t c???a qu??n th?? n??n t??c ph???m kh??ng c?? ??i???u ki???n qu???ng b?? r???ng r??i v?? gi??o hu???n r???ng r??i.
  C??n ????nh gi?? nh???n ?????nh nh?? nh?? th?? H???u Th???nh v??  ???T???a ????m khoa h???c 70 n??m t??c ph???m Nh???t k?? trong t?????  tr??n l?? kh??ng ????ng v???i tinh th???n Nh???t k?? trong t??.
H?? N???i, ng??y 24 th??ng 9 n??m 2013


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,925
  • Tháng hiện tại45,953
  • Tổng lượt truy cập8,442,486
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây