Th??y Ki???u th??? ti???t

Thứ ba - 19/03/2019 09:03
THU?? KI???U TH??? TI???TT???ng ????? Ho??ng


Nguy???n Du ???? c?????i Th??y Ki???u
????? Ho??ng ?????ng c?? ?????t ??i???u b?????m ong.
Nguy???n Du m???t m???i, l??ng c??ng.
Th??y Ki???u th??? ti???t ng???i mong ????? Ho??ng!
(B??i ???? in tr??n Faceboook)
Th??y Ki???u th??? ti???t

Th??y Ki???u th??? ti???t

 
  •  
  •  
  •  


  Nh?? th?? Tr???n M???nh H???o

 

 THU?? KI???U TH??? TI???T

 

T???ng ????? Ho??ng

 
Nguy???n Du ???? c?????i Th??y Ki???u
????? Ho??ng ?????ng c?? ?????t ??i???u b?????m ong.
Nguy???n Du m???t m???i, l??ng c??ng.
Th??y Ki???u th??? ti???t ng???i mong ????? Ho??ng!
(B??i ???? in tr??n Faceboook)
 
 Trong Tam ki???t tr??n v??n ????n hi???n nay Tr???n M???nh H???o, ????? Ho??ng, Nguy???n Ho??ng ?????c, Tr???n M???nh H???o l?? ng??i sao Nh???t ki???t - ti??n xu???t v??? ch???, v???i s??? d??ng c???m phi th?????ng, v???i tr?? tu??? v?? song ??i ti??n phong ??em c??ng l?? v??? cho mu??n d??n. ??ng l?? m???t ?????i h???o h??n trong v??n ch????ng. Ch??nh ??ng ???? th???c t???nh d??n t???c m??nh b??? c??n thu???c l?? tuy??n truy???n ????n tuy???n m?? ng??? h??ng tr??m n??m ng??? ra ch??n l?? ?????ng l??m cho d??n t???c Vi???t tho??t kh???i s??? b???i vong v??? tinh th??n v?? c??? th??n x??c!


?????i thi h??o Nguy???n Du
 
  " Th??y Ki???u th??? ti???t" ch??? l?? m???t tr??o b??t mang t??nh th?? t???c tr??n trang m???ng nh??ng n?? ch???a ?????ng nh???ng suy ngh??, tri???t l?? s??u s???c v??? th???i cu???c v??? v??n ch????ng v??? t??c gia qua bao th??? h???.
  ????? Ho??ng l?? m???t nh?? th?? ??????ng ?????i n???i ti???ng chui v???i th???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh ???? ??em Kim V??n Ki???u truy???n c???a Thanh T??m T??i T??? b??n T??u, n?? ???????c c??? Nguy???n Du ph??ng t??c th??nh ??o???n tr?????ng t??n thanh (d??n gian quen g???i Truy???n Ki???u) b???t h??? m?? c??i Vi???t ???? t??n vinh: ???Truy???n Ki???u c??n, n?????c Nam c??n??? ra ph??ng t??c d???ch l???i, v???n gi??? th??? th?? l???c b??t v???i s??? l?????ng c??u th?? g???p ????i Truy???n Ki???u nh?? l?? m???t s??? th??ch ????? ti???n nh??n.  
     ????? Ho??ng ???? l??m m???t vi???c b???o thi??n, kinh ?????a tai ti???ng v?? n???i ti???ng trong gi???i. Ng?????i cho r???ng: ????? Ho??ng l?? m???t Erotstrat ??? K??? ?????t ?????n ????? n???i ti???ng, ng?????i b???o ????? Ho??ng l?? m???t ???cu???ng nh??n??? ??? ng?????i ??i??n; ng?????i th?? cho ????? Ho??ng ???? l???t c??? tr??i ?????t l??n kh??ng ph???i t??m nu?? s??ng, s??n h??, ng???c v??ng ch??u b??u m?? ch??? ch??? ????? t??m m???t c??? khoai, m?? l???i c??? khoai h?? (!) nh??ng c??ng c?? ng?????i cho ????? Ho??ng l?? m???t h???o h??n trong v??n ch????ng d??m l??m m???t vi???c m?? ngh??n n??m nay kh??ng ai d??m, n?? gi???ng nh?? L??basepsxki ph???n bi???n l???i Ti??n ????? ??c??lit ????? t???o ra tr?????ng ph??i h??nh h???c phi ??c??l??t hay h??nh h???c L??basepsxi!
  "Th??y Ki???u th??? ti???t" c???a nh?? th?? Tr???n M???nh H???o cho ta hi???u th??m c??ng vi???c l??m c???a ????? Ho??ng.
     V????ng Th??y Ki???u ??? b??n T??u ch??? l?? m???t c??? ??i???m c???p th???p ???thanh y hai l?????t, thanh l??u hai l???n??? v?? ch??? c?? k???t duy??n v???i th???o kh???u ??? gi???c c??? l?? T??? H???i; nh??ng Th??y Ki???u qua ng??i b??t thi??n t??i c???a Nguy???n Du ???? l?? m???t trang tuy???t th??? giai nh??n ????? ph???m h???nh v?? t??i n??ng c???a m???t n??? ????? v????ng v?? x???ng ????ng l?? Nguy???n Du ???? ???c?????i??? Th??y Ki???u ??? giai nh??n s??nh v???i t??i t???.
  V?? qua ng??i b??t c???a Nguy???n Du th?? Th??y Ki???u d?? ???b???y ch???y gi?? t??p m??a sa/ m???y tr??n c??ng khuy???t nh??ng m???y hoa kh??ng t??n??? n??ng v???n l?? ?????ng trinh. Ki???u nh?? ng?????i ?????p H??? C?? qua h??ng ch???c ?????i ch???ng, h??ng tr??m t??nh lang nh??ng v???n trinh ti???t. Ki???u kh??ng c???n nh?? nhi???u ????n b?? b??y gi??? ??i nh??? b??c v?? v??u c??i m??ng v???i c???a m??nh. T??? Ki???u bi???t gi??? cho m??nh trong ng???c tr???ng ng??!. Th??? m???i l?? th??nh! Nguy???n Du ???? c?????i n??ng nh??ng ????m c?????i n??y ch??? trong m??.
  Ki???u v???n trinh nguy??n v?? mong m???t Nguy???n Du th??? hai. V?? c??? Nguy???n Du g???n ba tr??m n??m tu???i th???, m???t m???i, l??ng c??ng r???i, ph???i ?????n l?????t anh tr??? ????? Ho??ng 180 ph??t kh??ng k??? th???i gian ch??p ????? m???i th???c hi???n mong ?????c n??y!
 ????? Ho??ng ???? c?? ba ??i???m l??m m???i Kim V??n Ki???u truy???n ??? d???ch th??m g???n 1 000 c??u th?? x?????ng h???a c???a tao nh??n m???c kh??ch: Ki???u, Th??c Sinh, Gi??c Duy??n, S??? Khanh???.x??a b??? b???n ??n B??o ??n, cho hai anh h??ng T??? H???i, H??? T??n Hi???n ?????i tho???i lu???n b??n anh h??ng, c??i th???.
   Nh??ng khi ????? Ho??ng g???p Th??y Ki???u th?? bi???t ????u li???u ????? Ho??ng c?? c?????i ???????c Th??y Ki???u nh?? Nguy???n Du kh??ng?
  Ki???u v???n l?? m???t ?????i m??? nh??n, m???t trinh li???t mu??n n??m !
  "Th??y Ki???u th??? ti???t"  nh???m nh???n g???i m???t th??ng ??i???p "h??nh t?????ng ngh??? thu???t v??n h???c n?? tuy???t lu??n ?????n mu??n ?????i, m???c s???c cho thi s???, ngh??? s??? mu??n th??? s??ng t???o
 Vi???t Nam ng??y 2 - 3 -2014
Th??nh Kh??ng Th??n

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,713
  • Tháng hiện tại40,092
  • Tổng lượt truy cập8,436,625
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây