Phi c??ng Vi???t Nam ?????u ti??n...

Thứ ba - 27/08/2019 03:28
PHI C??NG ?????U TI??N C???A TA ??? TR???I T??Y
Xin k??? ra 2 nh??n v???t ??i???n h??nh: ????? H???u V??? v?? L?? H???ng Phong.
????? H???u V??? (1883-1916) l?? con c???a T???ng ?????c ????? H???u Ph????ng, m???t trong T??? ?????i ph?? h??o c???a Nam K???: Nh???t S??? nh?? Ph????ng tam X?????ng t??? ?????nh.
H???c xong t?? t??i T??y ??? S??i G??n, n??m 1906 ??ng qua Ph??p h???c tr?????ng v?? b??? Saint-Cyr danh gi??. T???t nghi???p v???i lon (?? qu??n, qu??n h??m ch???, ph???i tr??nh ch??? nh???y c???m) thi???u ??y, ??ng ??i chinh chi???n ??? B???c Phi, n??m 1910 v??o h???c tr?????ng Qu??n s??? l??i m??y bay. T???t nghi???p n??m 1911, ??ng tr??? th??nh phi c??ng ng?????i Vi???t ?????u ti??n, ???????c ch???n c??ng Victo M??nard bay 1 v??ng quanh n?????c Ph??p ????? g??y ???n t?????ng. Khi ???? h??ng kh??ng c??n s?? khai, s??? ki???n n??y r???t chi l?? gh?? g???m, ???????c ghi v??o s??? s??ch.
Phi c??ng Vi???t Nam ?????u ti??n...
PHI C??NG ?????U TI??N C???A TA ??? TR???I T??Y                                                                      
Xin k??? ra 2 nh??n v???t ??i???n h??nh: ????? H???u V??? v?? L?? H???ng Phong.
????? H???u V??? (1883-1916) l?? con c???a T???ng ?????c ????? H???u Ph????ng, m???t trong T??? ?????i ph?? h??o c???a Nam K???: Nh???t S??? nh?? Ph????ng tam X?????ng t??? ?????nh. 
H???c xong t?? t??i T??y ??? S??i G??n, n??m 1906 ??ng qua Ph??p h???c tr?????ng v?? b??? Saint-Cyr danh gi??. T???t nghi???p v???i lon (?? qu??n, qu??n h??m ch???, ph???i tr??nh ch??? nh???y c???m) thi???u ??y, ??ng ??i chinh chi???n ??? B???c Phi, n??m 1910 v??o h???c tr?????ng Qu??n s??? l??i m??y bay. T???t nghi???p n??m 1911, ??ng tr??? th??nh phi c??ng ng?????i Vi???t ?????u ti??n, ???????c ch???n c??ng Victo M??nard bay 1 v??ng quanh n?????c Ph??p ????? g??y ???n t?????ng. Khi ???? h??ng kh??ng c??n s?? khai, s??? ki???n n??y r???t chi l?? gh?? g???m, ???????c ghi v??o s??? s??ch.
N??m 1914, ????? c??? v?? tinh th???n d??n thu???c ?????a, Ph??p ????a ??ng v??? VN, tr??? th??nh phi c??ng ng?????i Vi???t ?????u ti??n bay bi???u di???n tr??n b???u tr???i S??i G??n, H?? N???i. D??n An Nam kh??m ph???c s??t ?????t, h??nh di???n qu?? tr???i, b??n t??n r???m r??. ??ng c??n bay bi???u di???n c??? ??? Vi??ng Ch??n, Phn??m P??nh n???a.
Th??? chi???n th??? Nh???t b??ng n???, ??ng tr??? l???i Ph??p, tham gia nhi???u tr???n oanh k??ch. Chi???n ?????u c??ng ??ng c??n c?? m???t s??? phi c??ng ng?????i ????ng D????ng nh?? Phan That Tao, Cao Dac Minh, Do Huu Vi, Felix Xuan Nha. N??m 1915 ??ng b??? th????ng n???ng v?? m??y bay r??i. Xu???t vi???n, ??ng t??? ch???i gi???i ng??, t??nh nguy???n tr??? l???i ????n v???. Kh??ng ????? s???c kh???e ????? bay, ??ng l??m c??ng vi???c m???t ?????t h??? tr??? kh??ng chi???n, sau ???? ch??? huy 1 ?????i ?????i b??? binh chi???n ?????u ??? mi???n b???c n?????c Ph??p. N??m 1916 ?????i ??y ????? H???u V??? tr??ng ?????n v?? t??? th????ng. C??c chi???n h???u ch??n c???t ??ng ??? c??nh ?????ng l??ng Dompierre b??n b??? s??ng Somme.
Ng?????i Ph??p vinh danh ????? H???u V??? h??i b??? gh?? g???m. H??? ph??t h??nh tem in ???nh ??ng, l???y t??n ??ng ?????t cho ???????ng ph??? ??? th??? tr???n Laffaux thu???c v??ng Picardie c???a Ph??p, ??? th??nh ph??? Casablanca b??n b??? ?????a Trung H???i c???a Mar???c, ??? H?? N???i (nay l?? ph??? C???a B???c), r???i S??i G??n (nay l?? ???????ng Hu???nh Th??c Kh??ng), c??? ???? N???ng (nay l?? ???????ng Ho??ng Di???u). Tr?????ng Cao ?????ng K??? thu???t Cao Th???ng ??? Q1, S??i G??n tr?????c kia c??ng mang t??n ????? H???u V???.
L?? H???ng Phong (1902-1942), k??m ????? H???u V??? 19 tu???i, l?? T???ng b?? th?? ??CS ????ng D????ng (1935-1936) v?? ch???ng c???a Ng.Th??? Minh Khai.
?????u n??m 1924, ch??ng trai L?? Huy Do??n (t??n c??ng c??m c???a ??ng) b??? l???i ng?????i v??? tr??? ??? qu?? nh?? Ngh??? An ????? tr???n qua Xi??m, r???i sang T??u, tr??? th??nh h???i vi??n h???t nh??n c???a VN TNCM??C H???i. N??m 1925 ??ng v??o h???c tr?????ng Qu??n s??? Ho??ng Ph???, n??m 1926 h???c tr?????ng Kh??ng qu??n Qu???ng Ch??u r???i sang Li??n X??. Trong khi t???t t???n t???t c??c ?????ng s??? v??o h???c tr?????ng ??H C???ng s???n Lao ?????ng Ph????ng ????ng (TAS) th?? m???i m??nh ??ng ???????c c??? ??i h???c tr?????ng L?? lu???n Qu??n s??? ??? Leningrad. Th??ng 12-1927, c??ng m???t m??nh ??ng v??o h???c tr?????ng Kh??ng qu??n Borisoglebsk, tr??? th??nh phi c??ng ng?????i Vi???t ?????u ti??n t???i Li??n X??. Hi???n nay, b???ng danh d??? c???a tr?????ng n??y v???n treo ???nh L?? H???ng Phong ?????i m?? bay, m???c ??o da r???t chi l?? o??ch. 
M???t s??? t??i li???u vi???t l?? ??ng ??eo lon (l???i qu??n, l??? r???i, t???i lu??n b??c t??i) trung t?? H???ng qu??n. C?? v??? v?? l??. M???i h???c l??i m??y bay ???????c 11 th??ng th?? th??ng 11-1928 ??ng ???? chuy???n sang h???c tr?????ng ??H C???ng s???n Lao ?????ng Ph????ng ????ng (TAS). H???c xong, n??m 1931 ??ng ???????c c??? v??? Vi???t Nam ho???t ?????ng cho ?????n khi b??? b???t v?? hy sinh. H???i l???y ????u ra th???i gian ph???c v??? trong qu??n ng?? ????? l??n lon l??n ch???c? C?? t??i li???u c??n ghi ??ng mang lon th?????ng t??, trong khi qu??n ?????i Li??n X?? v?? Nga kh??ng h??? c?? c???p b???c ????. Nay, m??? ??ng ??? Ngh??a trang H??ng D????ng, C??n ?????o. T??i ?????n r???i, th???y c??ng gi???ng nh???ng ng??i m??? kh??c.
???nh 1: ????? H???u V??? (b??n ph???i) v?? Victor M??nard tr??n chi???c m??y bay bay 1 v??ng quanh n?????c Ph??p.
???nh 2: Tem in ???nh ????? H???u V??? 
???nh 3: M??y bay ??? th???i k??? Th??? chi???n th??? Nh???t.
???nh 4: L?? H???ng Phong trong b??? ????? bay.

p/v theo b??o m???ng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại64,683
  • Tổng lượt truy cập8,461,216
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây