NH???t k?? trong t?? - Nh???n ?????nh kh??ng ch??nh x??c...

Thứ tư - 27/03/2019 18:36
M??? ?????u b??i vi???t, nh?? th?? H???u Th???nh vi???t: ??? T??nh nh??n v??n c??ng l?? ch???t th??p??? ???? bi???t kh??ng ???n. N???u nh???n ?????nh v??? nh?? th?? t??nh Xu??n Di???u th?? c??n ???????c, ch??? nh???n ?????nh v??? H??? Ch?? Minh th?? n?? th???a ra. V???i H??? Ch?? Minh t??nh nh??n v??n l?? ch???t th??p ch??? kh??ng ph???i c??ng l?? ???ch???t th??p???. ??i???u ???? ???? ???????c kh???ng ?????nh ch??? kh??ng ph???i ph?? kh???ng ?????nh nh?? nh?? th?? H???u Th???nh nh???n ?????nh. Nh???n ?????nh ???y ch??a x??c ????ng v???i th?? H??? Ch?? Minh.
H??? Ch?? Minh ???? vi???t:
NH???t k?? trong t?? - Nh???n ?????nh kh??ng ch??nh x??c...
 NH?? TH?? H???U TH???NH  V?? T???A ????M KHOA H???C 70 N???M
          t??c ph???m ???Nh???t k?? trong t?????


               NH???N ?????NH KH??NG ?????Y ?????, KH??NG CH??NH X??C. (*)
 
    ????? Ho??ng
   
 M??? ?????u b??i vi???t, nh?? th?? H???u Th???nh vi???t: ??? T??nh nh??n v??n c??ng l?? ch???t th??p??? ???? bi???t kh??ng ???n. N???u nh???n ?????nh v??? nh?? th?? t??nh Xu??n Di???u th?? c??n ???????c, ch??? nh???n ?????nh v??? H??? Ch?? Minh th?? n?? th???a ra. V???i H??? Ch?? Minh t??nh nh??n v??n l?? ch???t th??p ch??? kh??ng ph???i c??ng l?? ???ch???t th??p???. ??i???u ???? ???? ???????c kh???ng ?????nh ch??? kh??ng ph???i ph?? kh???ng ?????nh nh?? nh?? th?? H???u Th???nh nh???n ?????nh. Nh???n ?????nh ???y ch??a x??c ????ng v???i th?? H??? Ch?? Minh.
H??? Ch?? Minh ???? vi???t:
Hi???n ?????i thi trung ??ng h???u thi???t
Thi gia d?? y???u h???i xung phong
(Nay ??? trong th?? n??n c?? th??p
Nh?? th?? c??ng ph???i bi???t x??ng l??n???)
(????? Ho??ng d???ch)
 Nh?? th?? H???u Th???nh vi???t ti???p: ???M???t nh??n danh n??i: Th?? hay khi???n cho ng?????i ta ?????c xong th?? qu??n th?? ??i, ch??? c??n th???y t??nh ng?????i.??? Danh nh??n n??o n??i, n??i trong ho??n c???nh n??o? C??? nh??n c?? n??i: ???Th?? hay ng?????i ta thu???c l??ng c??? h???n l???n x??c???. N??i th??? ????? khen th?? hay th?? ng?????i thu???c l??ng c??? ch??? ngh??a di???n t???, c??? t??nh ng?????i. Th?? l?? linh h???n l?? cao c???, th?? tr??n c??? Ch??a. L??m sao l???i qu??n th?? ??i ???????c?

   Nh?? th?? H???u Th???nh l???i vi???t ti???p: ??? T???i cu???c t???a ????m nh??n k??? ni???m 70 n??m ra ?????i ???Nh???t k?? trong t?????, ch??ng ta c??ng ???? th???ng nh???t nh???n ?????nh: ???Nh???t k?? trong t????? l?? h??nh th???c  ???vi???t cho m??nh???, ch??? cho m??nh, kh??ng nh???m qu???ng b?? gi??o hu???n ??i???u g????????`
  ???? l?? m???t nh???n ?????nh kh??ng ????ng c???a nh?? th?? H???u Th???nh v?? c???a c??c nh?? v??n, nh?? khoa h???c trong cu???c t???a ????m khoa h???c 70 n??m t??c ph???m ??? Nh???t k?? trong t?????.
  C??n ng?????i l?? m???t ti???u v?? tr???, m???i bi???u hi???n c???a con ng?????i l?? c???a v?? tr???. Cho n??n vi???t cho m??nh, vi???t cho m???i ng?????i ?????u l?? c???a v?? tr???. Con ng?????i hay mu??n lo??i ngay trong b??o thai ???? c?? t??nh qu???ng b?? v?? gi??o hu???n. ?????a tr??? v???a ch??o ?????i ???? c???t ti???ng kh??c ????? cho m???i ng?????i  bi???t l?? c?? sinh linh m???i c???a v?? tr???. M???t nh?? th??, m???t nh?? c??ch m???ng chuy??n nghi???p nh?? H??? Ch?? Minh th?? l???i c??ng mu???n qu???ng b?? v?? gi??o hu???n h??n n???a. Kh??ng ch??? H??? Ch?? Minh m?? c??c l??nh t??? c??ch m???ng t??? c??? ch?? kim ?????u mang t??nh n??y. Thu??? tr?????c khi th??ng tin ch??a ph??t tri???n, L?? L???i v?? Nguy???n Tr??i mu???n qu???ng b?? v?? gi??o hu???n d??n ??en ???? l??n r???ng ??em m??? vi???t m???y ch??? L?? L???i l??m vua, Nguy???n Tr??i l??m t??i ????? d??n tin v?? ??i theo.
  Sau n??y c??c l??nh t??? c??ch m???ng nh???t l?? c??c l??nh t??? c???ng s???n r???t ch?? tr???ng qu???ng b?? v?? gi??o hu???n.
  L?? nin l???p t??? b??o Tia l???a. d???y h???c trong t??, vi???t b??i ????? k??ch Causki, Plekhanops???Mao Tr???ch ????ng m??? b??o D??n c??y, tranh lu???n v???i H??? Th??ch???H??? Ch?? Minh vi???t B???n ??n ch??? ????? th???c d??n Ph??p, k???ch Con r???ng tre???
m??? b??o Thanh ni??n, th??nh l???p Vi???t Nam thanh ni??n ?????ng ch?? h???i, vi???t ca dao, h?? v?? , th?? ????? qu???ng b??, gi??o hu???n ?????ng b??o:
D??n ta ph???i bi???t s??? ta
???
?????p non n?????c Ninh B??nh
Nh??n xem phong c???nh xinh xinh th???t l??

Tay c???m kh???u s??ng d??i
Ng???m ??i ng??m l???i b???n ai th??? n??y???
  Quay l???i v???i ???Nh???t k?? trong t????? l?? t???p th?? ?????y t??nh qu???ng b?? v?? gi??o hu???n
Ng??m th?? ta v???n kh??ng ham
Nh??ng ng???i trong ng???c bi???t l??m chi ????y
Ng??y d??i ng??m ng???i cho khu??y
V???a ng??m v???a ?????i ?????n ng??y t??? do.
Hay:
Nh??n quang ??ng ?????i, t??m ??ng t???
Ki??n quy???t th???i th???i y???u t???n c??ng
Th??c l??? song xa d?? m???t d???ng
Ph??ng th???i nh???t t???t kh??? th??nh c??ng???
(H???c d???ch k???)
M???t nh??n cho r???ng suy cho k???
Ki??n quy???t kh??ng ng???ng th??? t???n c??ng
L???ch n?????c hai xe ????nh b??? ph??
G???p th???i m???t t???t c??ng th??nh c??ng???
( Nam Tr??n d???ch)
Hay:
Oa???oa???oa cha tr???n ??i l??nh n?????c nh??
N??n n???i th??n em v???a n???a tu???i
Ph???i theo m??? ?????n ??? nh?? pha
Hay:
Phu ???????ng v???t v??? l???m ai ??i.
Ng???a xe h??nh kh??ch th?????ng qua l???i
Bi???t c???m ??n anh ???????c m???y ng?????i.
(Phu ???????ng)
  Nh???t k?? trong t?? ngo??i ph???n nh??? vi???t ri??ng cho m??nh th?? ?????i ph???n l???n H??? Ch?? Minh vi???t cho d??n t???c, cho nh??n lo???i. Ng?????i mu???n qu???ng b?? r???ng kh???p, gi??o hu???n r???ng kh???p cho nh??n qu???n lao kh??? ?????ng l??n l??m c??ch m???ng ??em l???i c??m no ??o ???m cho m???i ng?????i.
  C?? ??i???u khi Nh???t k?? trong t?? , H??? Ch?? Minh ph???i s???ng l??u vong, l???n khu???t ngo??i v??ng ph??p lu???t c???a qu??n th?? n??n t??c ph???m kh??ng c?? ??i???u ki???n qu???ng b?? r???ng r??i v?? gi??o hu???n r???ng r??i.
  C??n ????nh gi?? nh???n ?????nh nh?? nh?? th?? H???u Th???nh v??  ???T???a ????m khoa h???c 70 n??m t??c ph???m Nh???t k?? trong t?????  tr??n l?? kh??ng ????ng v???i tinh th???n Nh???t k?? trong t??.
H?? N???i, ng??y 24 th??ng 9 n??m 2013
                                                     ?? - H

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,652
  • Tháng hiện tại40,031
  • Tổng lượt truy cập8,436,564
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây