B??i H???u Th???nh coppy ?????a l??m ????? thi t???t nghi???p PTTH Qu???c gia

Thứ tư - 15/05/2019 03:08
Nguy hi???m ch??a" B??i th?? coppy ????a v??o thi tham kh???o h???c sinh PTTH Qu???c gia (!)
????? MINH H???A K?? THI THPTQG M??N NG??? V??N 2018
Th??nh vi??n: B??I TH??? THI TH?? | B??i vi???t: 62 | Th??? ba - 20/03/2018 14:57

TR?????NG THPT H?? HUY T???P K??? THI TRUNG H???C PH??? TH??NG QU???C GIA N??M 2018

????? THI THAM KH???O B??i thi: NG??? V??N.
Th???i gian l??m b??i: 120 ph??t, kh??ng k??? th???i gian ph??t ?????
B??i H???u Th???nh coppy ?????a l??m ????? thi t???t nghi???p PTTH Qu???c gia

Nguy hi???m ch??a" B??i th?? coppy ????a v??o thi tham kh???o h???c sinh PTTH Qu???c gia (!) 
????? MINH H???A K?? THI THPTQG M??N NG??? V??N 2018
Th??nh vi??n: B??I TH??? THI TH?? | B??i vi???t: 62 | Th??? ba - 20/03/2018 14:57

TR?????NG THPT H?? HUY T???P K??? THI TRUNG H???C PH??? TH??NG QU???C GIA N??M 2018

 

????? THI THAM KH???O B??i thi: NG??? V??N.
Th???i gian l??m b??i: 120 ph??t, kh??ng k??? th???i gian ph??t ?????

I. ?????C HI???U (3,0 ??i???m)
?????c v??n b???n sau v?? th???c hi???n c??c y??u c???u:
H???i
T??i h???i ?????t:
?????t s???ng v???i ?????t nh?? th??? n??o?
Ch??ng t??i lu??n t??n cao nhau.
T??i h???i n?????c:
N?????c s???ng v???i n?????c nh?? th??? n??o?
Ch??ng t??i l??m ?????y nhau
T??i h???i c???:
C??? s???ng v???i nhau nh?? th??? n??o? 
Ch??ng t??i ??an v??o nhau
L??m n??n nh???ng ch??n tr???i
T??i h???i ng?????i: 
- Ng?????i s???ng v???i ng?????i nh?? th??? n??o?
T??i h???i ng?????i: 
- Ng?????i s???ng v???i ng?????i nh?? th??? n??o?
T??i h???i ng?????i: 
- Ng?????i s???ng v???i ng?????i nh?? th??? n??o?
(H???u Th???nh, D???n theo '' Th?? m??a ????ng" ??? NXB H???i nh?? v??n, 1994)
C??u 1. N??u t??c d???ng c???a vi???c s??? d???ng th??? th?? m?? H???u Th???nh ???? l???a cho b??i th?? tr??n?
C??u 2. ??? ba kh??? th?? ?????u, c??c t??? ng???" t??n cao", l??m ?????y",' ??an v??o', ' l??m n??n'' c??ng c?? chung n??t ngh??a n??o ? 
C??u 3. Ch??? ra v?? n??u t??c d???ng c???a bi???n ph??p ngh??? thu???t ???????c t??c gi??? s??? d???ng ??? s??u d??ng th?? cu???i b??i?
C??u 4. X??c ?????nh ph????ng th???c bi???u ?????t trong b??i th?? tr??n? 
II. L??m v??n( 7.0 ??i???m) 
C??u 1 (2,0 ??i???m)
H??y vi???t m???t ??o???n v??n( kho???ng 200 ch???) tr??nh b??y suy ngh?? c???a anh/ ch??? v??? ?? ki???n ???????c n??u trong b??i th?? ??? ph???n ?????c hi???u: " ng?????i s???ng v???i ng?????i nh?? th??? n??o"?
C??u 2 (5,0 ??i???m)
D??t v?? Chi???n l?? nh???ng h??nh t?????ng ?????p trong hai t??c ph???m "R???ng x?? nu" c???a Nguy???n Trung Th??nh v?? "Nh???ng ?????a con trong gia ????nh" c???a Nguy???n Thi.
Anh, ch??? h??y so s??nh ????? l??m r?? nh???ng ph??m ph??, s??ng t???o ri??ng c???a m???i nh?? v??n trong s??? th??? hi???n v??? ?????p ng?????i ph??? n??? Vi???t Nam trong chi???n tranh.

H?????NG D???N CH???M
I. ?????C HI???U (3,0 ??i???m)
1. Y??u c???u v??? k?? n??ng:
- Th?? sinh c?? k?? n??ng ?????c hi???u v??n b???n.
- Di???n ?????t r?? ??, kh??ng m???c c??c l???i ch??nh t???, dung t???, ng??? ph??p.
2. Y??u c???u v??? ki???n th???c:
C??u 1: 
Th??? th?? m?? H???u Th???nh ???? l???a ch???n cho b??i th?? tr??n l?? th??? th?? t??? do. Ch???n th??? th?? kh??ng b??? chi ph???i b???i m???t lu???t th?? n??o, c??c c??u th?? linh ho???t,t??? do v??? v???n ??i???u... nh?? th?? c?? th??? th??? hi???n nh???ng cung b???c c???m x??c kh??c nhau c???a m??nh m???t c??ch t??? nhi??n.
- ??i???m 0.75: N??u ????ng ?? tr??n.
- ??i???m 0.5: N??u ???????c ?? ho???c ????? c???p ???????c ?? nh??ng tr??nh b??y kh??ng r?? r??ng, m?? h???.
- ??i???m 0: Tr??? l???i sai ho???c kh??ng c?? c??u tr??? l???i.
C??u 2: 
??? ba kh??? th?? ?????u, c??c t??? ng???:" t??n cao", 'l??m ?????y","??an v??o","l??m n??n" c??ng c?? chung n??t ngh??a l??: b??? khuy???t,kh???a l???p, g???n b??, ??o??n k???t ????? t???o n??n s???c m???nh, t???o n??n th??nh qu???.
- ??i???m 0.75: N??u ????ng ?? tr??n.
- ??i???m 0.5: N??u ???????c ?? ho???c ????? c???p ???????c ?? nh??ng tr??nh b??y kh??ng r?? r??ng, m?? h???.
- ??i???m 0: Tr??? l???i sai ho???c kh??ng c?? c??u tr??? l???i.
C??u 3. 
Bi???n ph??p ngh??? thu???t ???????c t??c gi??? s??? d???ng ??? s??u d??ng th?? cu???i l??: T??c gi??? s??? d???ng ph??p l???p c???u tr??c c??u h???i tu t??. Qua h??nh th???c ngh??? thu???t n??y, t??c gi??? nh???c nh??? con ng?????i t??? nh???n th???c l???i, nh??n l???i m??nh ????? c?? c??ch " s???ng v???i nhau" cho ph?? h???p v???i tinh th???n c???a '?????t','n?????c' v?? 'c???'.
- ??i???m 0.75: N??u ????ng ?? tr??n.
- ??i???m 0.5: N??u ???????c ?? ho???c ????? c???p ???????c ?? nh??ng tr??nh b??y kh??ng r?? r??ng, m?? h???.
- ??i???m 0: Tr??? l???i sai ho???c kh??ng c?? c??u tr??? l???i.
C??u 3. Ph????ng th???c bi???u ?????t trong b??i th?? tr??n l??: t??? s???, bi???u c???m.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,709
  • Tháng hiện tại40,088
  • Tổng lượt truy cập8,436,621
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây