vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


Th?? v??? m??a ????ng

M??a ????ng c??ng c?? nhi???u th?? hay t??? c??? ch?? kim
Th?? v??? m??a ????ng
B???ch C?? D???
????ng d??? v??n tr??ngo??ng d???h th??
C??ch m???t:
Tr??ng rthanh ????ng t??? kh??? ?? thu
B???t gi???i s???u nh??n v??n di???c s???u
Ng?? th??? l??o ??ng thinh b???t u??
Thi???u ni??n m???c th??nh b???ch qu??n ?????u
????? Ho??ng d???ch th??
Nghe ti???ng c??n tr??ng m??a ????ng
C??ch 1:
Ti???ng tr??ng ????ng n??o qu?? tr??ng th??u
K??? ch???ng bu???n th????ng nghe c??ng s???u
Ta ???? gi?? r???i, ta ch???ng s???
Tr??? trung nghe kh??o b???c phau ?????u  
C??ch 2:
Ru ri???n tr??ng ????ng qu?? bu???i th??u
V?? t??m nghe c??ng ph???i v????ng s???u
Ta gi?? nh?? th??? nghe kh??ng s???
Tu???i tr??? ?????ng nghe k???o b???c ?????u!

Cao ??i???m ch???t 17 - Bi??n g???i Vi???t  L??o 1972
??  H
H

 

Tác giả bài viết: Nh?? th?? ????? Ho??ng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây