vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (Ti???p theo)

CH???P NH???N

?????y l?? khi
Em nh???n ra tr??i tim mang v???t ch??m
D???u l???c l???a c???a k??? b??n bu??n
S??? chia ly ???y
L??m n??m th??ng ??au bu???n

Em s??? s???ng tr??m n??m c?? ????n
Tr??m n??m c?? ????n kh??ng t??m ph????ng tr???i n??o n???a
N???u tr??i ?????t n??y
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng  (Ti???p theo)
TH?? T??? DO C???A ????? HO??NG (23, 24, 25)   
CH???P NH???N


?????y l?? khi
Em nh???n ra tr??i tim mang v???t ch??m
D???u l???c l???a c???a k??? b??n bu??n
S??? chia ly ???y
L??m n??m th??ng ??au bu???n

Em s??? s???ng tr??m n??m c?? ????n
Tr??m n??m c?? ????n kh??ng t??m ph????ng tr???i n??o n???a
N???u tr??i ?????t n??y
Mang tr??i tim nh?? th???!   

                               Hu??? 1 ??? 9 ??? 1984

M???T NG??Y

M???t gi??? c?? em
Anh c?? m???t ng??y tuy???t ?????p
Hai m????i b???n gi??? ??i qua
Anh c?? hai m????i b???n ng??y tuy???t ?????p

Anh say m?? ??nh m???t em
Nh?? m???t tr???i say m?? tr??i ?????t
T??? ?????t th??n m??nh
Th???p s??ng ????m ??en!

M???t th??ng
M???t n??m
M???t ?????i
Anh tri???u ng??y tuy???t ?????p

N???u anh c??? ch??? ?????i cho tr??i ?????t quay m???t v??ng quanh m??nh n???ng tr??u ????? t??nh v??o ????m c?? ???????c m???t ng??y
Th?? Thi??n H?? n??y s??? r???t ng???n ng???i
Nh?? ?????i s???ng th???c c???a ph??t gi??y!

                     Hu?? 1983

Kho??ng c??chCh??ng c?? kho??ng c??ch n??o gi??a c??c v?? sao m?? ??nh s??ng kia kh??ng t??i.
Nhi??u v?? c??ng g??n l??i trong t??m tay
Nh?? thi??n v??n c?? th????c ??o c??c ti??u
???? ??i h??t kh??ng gian
                                   chi??u r??ng
                                                     l??n chi??u d??i!

Nh??ng em !
Ch??ng ?? ????u trong thi??n th??.
Ch?? c??ch anh l??i ph??, con ????????ng.
Th?? m?? anh ch????a m??t l??n ????n ????????c.
D?? t??c ???? tr??i tim nhanh h??n ??nh s??ng r??t nhi??u!


Th?? m??i bi??t,
T??nh anh ch?? l?? tho??ng ch??c
Tr????c t??nh em
                         v??nh vi??n th??i gian!

D?? d??ng chi trong ????i ??i h??t?
Kho??ng c??ch
                       T?? tr??i tim ng????i
                                    ????n tr??i tim t??i!

                            Ph?? C??n 7-1983
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây