vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

L?? V??m Ng??n

Ngu??n b???n (1)

M???

M??? sinh t??i t??? d?????i ????y x?? h???i
C??ng t??? d?????i ????y x?? h???i, m??? nu??i t??i kh??n l???n l??n th??nh ng?????i...

D???ch:

M??? sinh con d?????i ????y ?????i,
Nu??i con kh??n l???n n??n ng?????i h??m nay...
D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

L?? V??m Ng??n

Ngu??n b???n (1)

M???

M??? sinh t??i t??? d?????i ????y x?? h???i
C??ng t??? d?????i ????y x?? h???i, m??? nu??i t??i kh??n l???n l??n th??nh ng?????i...


D???ch:

M??? sinh con d?????i ????y ?????i,
Nu??i con kh??n l???n n??n ng?????i h??m nay...Tr??n s??n ga (2)

Qu?? hu??ng ??ang tr???i m??nh ngo??i c???a s??? ph??ng ?????i
nh???ng m??i nh??, d??ng s??ng, n???n tr???i cao, nh???ng k??? ni???m m???t th???i chung s???ng
Qu?? h????ng ???y, ch???ng bao l??u n???a t??i s??? chia l??a

T??i s??? ?????n m???t n??i ch??a bao gi??? ?????n
n??i kh??ng cha m??? anh em
n??i c???a h???nh ph??c th?????ng nhu???m m??u c?? qu???nh
N??i ???y
T??i ch??a bi???t thu x???p th??? n??o v??? m???t c???nh ?????i kh??c l???

T???m bi???t nh???ng ng?????i b???n, xin c??c anh s???m tr??? v??? v???i cu???c vui d?????i n???n tr???i sao
T???m bi???t em, ng?????i ????n b?? ???? c??ng t??i ??i qua nh???ng ch???ng ???????ng m??a r??t
S???p t???i, n???u g???p ng?????i ????n ??ng n??o kh?? gi??? v?? y??u em
xin em c??? b??? t??i ????? lo x??y ?????p nh???ng ng??y h???nh ph??c mu???n m??ng

T???m bi???t, t???m bi???t
r???i ai c??ng ph???i ?????n l??c ra ??i m???t m??nh
??i m???t m??nh v???i h??nh b??ng qu?? h????ng th??n y??u v???a t??? gi??


(1) Theo Ph??? san Th?? ( tr??ch ) - B??o V??n ngh??? n??m 2003
(2) B??i in tr??n T???p ch?? Th?? s??? 3 n??m 2006

D???ch:


Tr??n s??n ga

Qu?? h????ng ngo??i c???a ph??ng ga
N??i non, s??ng su???i, m??i nh??, tr???i cao
???? th??nh k??? ni???m thu??? n??o
M???t th???i chung s???ng bi???t bao ??n t??nh
Qu?? nh?? l??u ???nh trong tim
Ch???ng bao l??u n???a ch??ng m??nh chia ly!

?????n n??i, t??i ch???a bi???t g??,
Kh??ng cha kh??ng m???, c?? d??, anh em...
???m no bu???n l???nh nh?? ti???n
T??i ch??a quen ???????c sang h??n x??? xa!

H???i nhi???u ng?????i b???n c???a ta,
C??c anh y??n ???m, vui ca v???i ?????i.
T???m bi???t em ???? c??ng t??i,
??i qua r??t m????t, tr??m n??i, v???n ???????ng.
N???u m?? ai ???? ngo??i th????ng,
Xin em c???m l???y ch??t h????ng cu???i m??a!

Chia ly bu???n m???y cho v???a
R???i ai c??ng ph???i n???ng tr??a m???t m??nh.
Ch??? qu?? h????ng n???ng ngh??a t??nh,
Bao y??u th????ng, v???i bao t??nh chia ly!

H?? N???i ng??y 17 - 1 - 2008

 

Tác giả bài viết: ????? Ho??ng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây