vannghecuocsong

http://www.vannghecuocsong.com


D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo) - L?? V??n Ng??n

D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T (ti???p)
L?? V??n Ng??n
Nguy??n b???n:
GI???I THI???U
M??? t??i sinh t??i ra d?????i ????y x?? h???i
nu??i t??i l???n l??n d?????i ????y xa h???i
????? tin t??i ch??? l??u b???n
C?? t??? ng?????i m??? kh??? hi???n
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo) - L?? V??n Ng??n
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T (ti???p)
L?? V??n Ng??n
Nguy??n b???n:
GI???I THI???U
M??? t??i sinh t??i ra d?????i ????y x?? h???i
nu??i t??i l???n l??n d?????i ????y xa h???i

????? tin t??i ch??? l??u b???n
C?? t??? ng?????i m??? kh??? hi???n
T??? d?????i v???c s??u , t??i th?????ng nh??n th???y m???t m???nh tr???i xanh ??? tr??n cao
l???ng nghe ti???ng gu???c v???ng v??? t??? d??ng th???i gian xa t???p
?????c m?? m???t c???nh ?????i s??ng t????i kh??ng ph???i c???a m??nh .

M??? t??i sinh t??i ra d?????i ????y x?? h???i
nu??i t??i l???n l??n d?????i ????y x?? h???i

Bao nhi??u n??m, qua bao nhi??u chi???u n???ng t???t, bao nhi??u m??a ph?????ng h???ng
m??? v???n l???y ch??? ngh??a tr???n v???i m??? h??i c???a m??nh
b???n th??nh m???t chi???c thang v?????t th??at .
Con ???, ????y l?? ch??? ngh??a, m??? h??i v?? chi???c thang v?????t th??at
con mau tho??t kh???i c???nh s???ng t???i t??m n???y
c??n m???, m??? kh??ng c??n ????? s???c ????? ??i xa h??n n???a .
Gi??? ????y, t??i ???? leo l??n b??? v???c t???i, s???ng ngang h??ng gi???a m???i ng?????i
nh??ng ??? d?????i xa, m??? t??i v???n m???t m??nh n???m l???i
Hy sinh , t??i th?????ng ?????c th???m hai ch??? ???y m???i l??c ??i qua c??c th????ng tr?????ng
????? tin v???n c??n nh???ng ng?????i bi???t qu??n h???nh ph??c c???a ri??ng m??nh
????? nh??? ????i ch??t ki???n th???c c???a t??i v???n sinh ra
t??? m???t ng?????i m??? kh??ng bi???t ch??? .
Gi??? ????y, trong nh???ng d??ng ch??? t??i vi???t gi???a ????m khuya
d?????ng nh?? v???n l???p l??nh n?????c m???t c???a ng?????i ???? khu???t .


????? Ho??ng d???ch ra th?? Vi???t:
GI???I THI???U
"M??? sinh t??i d?????i r???n ?????i
Nu??i t??i kh??n l???n n??n ng?????i h??m nay
V???c s??u, t??i th???y tr???i m??y
V???ng v??? ti???ng gu???c th??ng ng??y xa x??m
M?? ?????i t????i ?????p nh?? r???m
V???i t??i c???nh ???y ngo??i t???m pha ph??i.
M??? sinh t??i d?????i r???n ?????i

Nu??i t??i kh??n l???n n??n ng?????i h??m nay
Nhi???u n??m n???ng, ph?????ng hao g???y
M??? h??i m??? tr???n th??m ?????y ngh??a nh??n.
B???n th??nh thang v?????t tho??t th??n
M??? h??i ch??? ngh??a thang th???n con l??n.
Con mau tho??t c???nh m??n ????m
M??? kh??ng c??n ???????c ???? m???m ch??n s??n.
Gi??? con v?????t v???c t???i t??m
S???ng ngang h??ng gi???a h??ng tr??m con ng?????i.
D?????i xa n???m l???i m??? t??i.
Hy sinh, t??i nh???m t???ng l???i b??n bu??n.
????? tin m???i vi??c vu??ng tr??n
H???nh ph??c ng?????i ???? m???i m??n ri??ng qu??n!
T??i gi??? c?? ch??? th??nh hi???n
T??? ng?????i m??? kh??ng bi???t t??n l???p tr?????ng.
Nh???ng d??ng vi???t gi???a ????m s????ng
??nh l??n n?????c m???t, m??? th?????ng s??? chia!

H?? N???i qu???ng m?????i n??m tr?????c
?? - H 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây