S??? nh???m t?????ng v??? c??c nh?? k??? tr??? Trung Qu???c

S??? nh???m t?????ng v??? c??c nh?? k??? tr??? Trung Qu???c

 •   07/07/2019 05:36:46 AM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
Nhi???u ngh??? vi???n ph????ng T??y c?? s??? ????ng th??nh vi??n l?? nh???ng ng?????i c?? b???ng lu???t, nh??ng h???u h???t c??c nh?? l??nh ?????o Trung Qu???c l???i th?????ng ???????c ????o t???o l??m k??? s?? v?? nh?? khoa h???c, hay c??c ng??nh t????ng t???. Nh???ng ng?????i ???ng h??? ph????ng ph??p ???????c cho l?? ?????c tr??ng n??y c???a Trung Qu???c, ch???ng h???n nh?? doanh nh??n Elon Musk
Quan h??? M??ng C??? ??? Nh???t B???n v?? vai tr?? c???a Li??n X??

Quan h??? M??ng C??? ??? Nh???t B???n v?? vai tr?? c???a Li??n X??

 •   06/07/2019 09:19:12 PM
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0
N??m 1968, v???i kh???u hi???u ???s??? ch???m d???t chi???n tranh Vi???t Nam???, Richard Nixon tr??? th??nh T???ng th???ng Hoa K???. Nh??ng s??? l??y lan c???a cu???c chi???n ???? tr??? n??n tr???m tr???ng v?? ??i???u tr??? n?? gi???ng nh?? ph???i ??i???u tr??? c??n b???nh ung th??. Ti???n s??? Henry Kissinger ???????c m???i l??m C??? v???n An ninh qu???c gia
05/07/1996: Nh??n b???n th??nh c??ng ?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n

05/07/1996: Nh??n b???n th??nh c??ng ?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n

 •   06/07/2019 12:08:29 AM
 •   Đã xem: 939
 •   Phản hồi: 0
Ban ?????u c?? t??n m?? l?? 6LL3, c?? c???u nh??n b???n ???????c ?????t theo t??n c???a n??? ca s?? v?? di???n vi??n c?? d??ng ng?????i ?????y ???? Dolly Parton. C??i t??n n??y ???????c cho l?? do g???i ?? c???a m???t trong nh???ng ng?????i ch??n nu??i gia s??c h??? tr??? cho vi???c sinh n??? c???a c?? c???u n??y, sau khi anh bi???t r???ng c?? c???u ???????c nh??n b???n t??? m???t t??? b??o ?????ng v???t c?? v??.
Cu???c Tr?????ng Chinh m???i: Chi???n tranh th????ng m???i Trung ??? M???

Cu???c Tr?????ng Chinh m???i: Chi???n tranh th????ng m???i Trung ??? M???

 •   05/07/2019 11:58:38 PM
 •   Đã xem: 994
 •   Phản hồi: 0
Khi T???ng th???ng Donald Trump v?? Ch??? t???ch T???p C???n B??nh g???p nhau t???i H???i ngh??? G20 v??o th??ng 6/2019, nhi???u ng?????i hy v???ng r???ng h??? s??? ??i ?????n m???t th???a thu???n n??o ???? nh???m ch???m d???t cu???c chi???n th????ng m???i gi???a Trung Qu???c v?? M???. Nh??ng nh???ng hy v???ng nh?? v???y nhi???u l???n ???????c kh??i d???y r???i l???i b??? d???p t???t k??? t??? khi cu???c chi???n th????ng m???i b???t ?????u v??o n??m 2018. Tuy nhi??n, c??c nh?? quan s??t v???n ?????t c??u h???i r???ng
Ph????ng ??n chia Trung Qu???c ra 5 n?????c

Ph????ng ??n chia Trung Qu???c ra 5 n?????c

 •   23/06/2019 05:33:15 AM
 •   Đã xem: 1106
 •   Phản hồi: 0
Nh???m x??a b??? ?????i h???a cho nh??n lo???i b???i H??n t???c, th??? gi???i ph???i ??o??n k???t, li??n minh ki??n quy???t chia Trung Qu???c th??nh nhi???u n?????c. ??t nh???t l?? 5 n?????c. C?? nh?? v???y nh??n lo???i, nh???t l?? khu v???c ????ng Nam ??, ????ng ??...???????c s???ng y??n b??nh!
V?? sao Trung c???ng c?????p ???????c ???i Nam Quan?

V?? sao Trung c???ng c?????p ???????c ???i Nam Quan?

 •   21/06/2019 10:39:11 PM
 •   Đã xem: 989
 •   Phản hồi: 0
Chi???u ng??y 28.1.2002, ??ng L?? C??ng Ph???ng (l??c ???? l?? Th??? tr?????ng B??? Ngo???i giao) ???? d??nh cho n??? ph??ng vi??n Thu Uy??n c???a trang web VASC Orient[1] m???t cu???c ph???ng v???n v??? v???n ????? bi??n gi???i Vi???t-Trung. B??i tr??? l???i ph???ng v???n n??y xu???t hi???n tr??n Internet kh??ng ???????c bao l??u th?? b??? b??c g???, nh??ng nhi???u ng?????i ??? h???i ngo???i ???? k???p ch??p l???i ????? l??u tr??? v?? cho t???i nay v???n ???????c l??u truy???n tr??n Internet, kh??ng th???y ai ch??nh th???c l??n ti???ng ph??? nh???n.
???i Nam Quan sao l???i v??? T??u?

???i Nam Quan sao l???i v??? T??u?

 •   21/06/2019 04:26:12 AM
 •   Đã xem: 881
 •   Phản hồi: 0
Thi???t t??nh, v???i Ho??ng t??i, bi??n gi???i n??o th?? c??ng th??? th??i. B???i l?? cho ?????n b??y gi??? Ho??ng t??i ch??? th???c s??? th???y t???n m???t hai c??i-g???i-l??-bi??n-gi???i. Th??? nh???t, c???u Hi???n L????ng tr??n s??ng B???n H???i do Hi???p ?????nh Gen??ve 1954 ch???n l??m m???c t???m ph??n chia Nam ??? B???c. Th??? hai, l???n m???c s??ng n?????c bao la v?? h??nh tr??n V???nh Th??i Lan khi ng?????i t??i c??ng chi???c ghe v?????t bi??n ch???t c??? con g?? th???p h????ng c??ng tr?????c m??i ghe r???i h??n hoan b???o: Y??n ch??! Ghe ???? v??o h???i ph???n qu???c t???! Ho??ng t??i ????u bi???t ???h???i ph???n qu???c t?????? ch??nh l?? l???n ranh c???a m???t t
?????i v??n h??o Mac xim Gorki

?????i v??n h??o Mac xim Gorki

 •   18/06/2019 07:49:44 PM
 •   Đã xem: 721
 •   Phản hồi: 0
V??n h??o Maksim Gorky, ng?????i s??ng l???p ch??? ngh??a hi???n th???c x?? h???i ch??? ngh??a, qua ?????i ng??y 18 th??ng 6 n??m 1936. ???? 80 n??m tr??i qua, nh??ng nh???ng cu???c tranh lu???n v??? con ng?????i n???i ti???ng n??y v???n ch??a l???ng d???u. Ng?????i ta n??i kh??ng s??t chuy???n g?? v??? nh?? v??n: v??? m???i quan h??? c???a ??ng v???i Lenin, Stalin, ch??nh quy???n X??vi???t, v?? v???i nh???ng ng?????i ph??? n??? Li??n X?? xinh ?????p; to??n t???p t??c ph???m c???a ??ng ???? ???????c t??i b???n nhi???u l???n. Nh??ng v???n c??n m???t ??i???u g?? ???? ch??a n??i h???t. ??i???u g?? v???y? Sau ????y l?? c??u chuy???n c???a ??aria Maksimovna Peshkova, ch??u n???i c???a nh?? v??n
N??m b??i th?? c???a Jaroslav Seifert

N??m b??i th?? c???a Jaroslav Seifert

 •   14/06/2019 06:51:23 PM
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0
N??m b??i th?? c???a Jaroslav SeifertNg??y 8-3, ?????c l???i t???p th?? Maminka (M???) c???a Jaroslav Seifert (23-9-1901_10-1-1986), nh?? th?? C???ng h??a S??c ??o???t gi???i Nobel v??n ch????ng n??m 1984, th???y x??c ?????ng tr?????c h??nh ???nh ng?????i m??? nh?? th??, m???t ph??? n??? S??c gi???n d???, gi??u t??nh c???m. B?? l?? nh??n v???t trung t??m c???a gia ????nh. Khi b?? vui, b???u kh??ng kh?? trong nh?? tr??? n??n t????i t???n, r???ng r???, c??n khi b?? bu???n th?? b???u kh??ng kh?? ???y tr??? n??n u ??m, bu???n t???. C?? l???, h???i n???a ?????u th??? k??? 20, cu???c s???ng c???a ??a s??? ng?????i S??c, trong ???? c?? c??? cha m??? Jaroslav Seifert, c??ng ngh??o t??ng ch???ng kh??c g?? ng?????i Vi???t Nam c??ng th???i, v?? nh???ng ni???m vui, n???i bu???n c???a h??? c??ng gi???n d???, khi??m nh?????ng nh?? c???a ng?????i Vi???t Nam v???y.
Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay1,952
 • Tháng hiện tại18,836
 • Tổng lượt truy cập8,307,626
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây