?????i t??c b???t b??nh ?????ng: Nga ??ang tr??? n??n ph??? thu???c v??o TQ nh?? th??? n??o?

Thứ hai - 29/07/2019 06:31
???? l?? m???t m???i quan h??? tay ba c???a ch??nh tr??? to??n c???u. K??? t??? sau Th??? chi???n II, Trung Qu???c, Nga v?? Hoa K??? ???? nhi???u l???n ho??n ?????i ?????i t??c v???i nhau. S??? s???p ????? c???a hi???p ?????c Trung-X?? sau c??i ch???t c???a Josef Stalin d???n ?????n chuy???n th??m c???a Richard Nixon ?????n Trung Qu???c v??o n??m 1972
?????i t??c b???t b??nh ?????ng: Nga ??ang tr??? n??n ph??? thu???c v??o TQ nh?? th??? n??o?

?????i t??c b???t b??nh ?????ng: Nga ??ang tr??? n??n ph??? thu???c v??o TQ nh?? th??? n??o?

Ngu???n: ???Partnership is much better for China than it is for Russia???, The Economist, 27/07/2019.

Bi??n d???ch: Phan Nguy??n

???? l?? m???t m???i quan h??? tay ba c???a ch??nh tr??? to??n c???u. K??? t??? sau Th??? chi???n II, Trung Qu???c, Nga v?? Hoa K??? ???? nhi???u l???n ho??n ?????i ?????i t??c v???i nhau. S??? s???p ????? c???a hi???p ?????c Trung-X?? sau c??i ch???t c???a Josef Stalin d???n ?????n chuy???n th??m c???a Richard Nixon ?????n Trung Qu???c v??o n??m 1972 v?? ch??nh s??ch h??a ho??n c???a Mikhail Gorbachev v???i Trung Qu???c 30 n??m tr?????c. C???p ?????i t??c ng??y nay, gi???a Vladimir Putin v?? T???p C???n B??nh, ???? ???????c c???ng c??? v??o n??m 2014 sau khi Nga s??p nh???p Crimea. Trong m???i tr?????ng h???p, qu???c gia b??? b??? l???i m???t m??nh d?????ng nh?? lu??n ph???i tr??? gi??, b???ng c??ch b??? d??n tr???i v??? m???t qu??n s??? v?? ngo???i giao. Continue reading 
 

28/07/1945: M??y bay ????m v??o T??a nh?? Empire State

Ngu???n: Plane crashes into Empire State BuildingHistory.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1945, m???t chi???c m??y bay qu??n s??? c???a M??? ???? ????m v??o T??a nh?? Empire State, khi???n 14 ng?????i thi???t m???ng. Nguy??n nh??n c???a v??? tai n???n k??? l??? n??y l?? do s????ng m?? d??y ?????c.

Chi???c m??y bay n??m bom B-25 Mitchell, v???i hai phi c??ng c??ng m???t h??nh kh??ch, ??ang tr??n ???????ng t??? New Bedford, Massachusetts, ?????n S??n bay LaGuardia ??? Th??nh ph??? New York. Khi h??? ?????n khu v???c ???? th??? v??o s??ng th??? B???y ????, s????ng m?? ?????c bi???t d??y ?????c v?? c??c ki???m so??t vi??n kh??ng l??u ???? ??i???u h?????ng chi???c Mitchell ?????n S??n bay Newark. Continue reading???28/07/1945: M??y bay ????m v??o T??a nh?? Empire State???

AuthorKim Ph???ngPosted on28/07/2019CategoriesS??? ki???nTagsLeave a commenton 28/07/1945: M??y bay ????m v??o T??a nh?? Empire State

T???i sao M??? lo???i Th??? Nh?? K??? kh???i ch????ng tr??nh ph??t tri???n F-35?

Ngu???n: ???Turkey???s row with America over Russian military hardware???, The Economist, 26/07/2019.

Bi??n d???ch: Phan Nguy??n

Hai qu???c gia c?? ?????i qu??n l???n nh???t trong kh???i NATO m???t l???n n???a l???i m??u thu???n v???i nhau. V??o ng??y 17 th??ng 7, Nh?? Tr???ng ???? ch??nh th???c h???y vi???c b??n 100 m??y bay chi???n ?????u t??ng h??nh F-35 cho Th??? Nh?? K???. ?????ng th??i n??y ???????c ????a ra ????? ????p tr??? vi???c Th??? Nh?? K??? mua m???t h??? th???ng ph??ng kh??ng v?? t??n l???a c???a Nga, ???????c g???i l?? S-400. H??? th???ng n??y ??i k??m v???i radar, trung t??m ch??? huy v?? b??? ph??ng t??n l???a ri??ng, ???????c giao cho Th??? Nh?? K??? v??o ng??y 12 th??ng 7. M??? lo ng???i r???ng radar c???a h??? th???ng c?? th??? ???????c Nga s??? d???ng ????? do th??m b???t k??? m??y bay chi???n ?????u n??o m?? M??? b??n cho Th??? Nh?? K???. Continue reading???T???i sao M??? lo???i Th??? Nh?? K??? kh???i ch????ng tr??nh ph??t tri???n F-35????

AuthorThe ObserverPosted on28/07/2019CategoriesH???i-????pTagsLeave a commenton T???i sao M??? lo???i Th??? Nh?? K??? kh???i ch????ng tr??nh ph??t tri???n F-35?

27/07/1953: Hi???p ?????nh ????nh chi???n k???t th??c Chi???n tranh Tri???u Ti??n

Ngu???n: Armistice ends the Korean War, History.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1953, sau ba n??m chi???n tranh ?????m m??u v?? th?? ?????ch, M???, C???ng h??a Nh??n d??n Trung Hoa, c??ng v???i hai mi???n Tri???u Ti??n ???? ?????ng ?? ????nh chi???n, ch???m d???t Chi???n tranh Tri???u Ti??n. Hi???p ?????nh ????nh chi???n ???? ch???m d???t th??? nghi???m ?????u ti??n c???a M??? v??? kh??i ni???m chi???n tranh h???n ch??? (limited war) trong th???i k??? Chi???n tranh L???nh.

Chi???n tranh Tri???u Ti??n n??? ra v??o ng??y 25/08/1950, khi B???c H??n x??m chi???m Nam H??n. G???n nh?? ngay l???p t???c, M??? ???? ?????m b???o th??ng qua m???t ngh??? quy???t c???a Li??n Hi???p Qu???c, k??u g???i b???o v??? qu??n s??? ????? gi??p Nam H??n ch???ng l???i s??? x??m l?????c c???a B???c H??n. Trong v??ng v??i ng??y, c??c l???c l?????ng tr??n b???, tr??n kh??ng v?? tr??n bi???n c???a M??? b?????c ch??n v??o tr???n chi???n. Continue reading???27/07/1953: Hi???p ?????nh ????nh chi???n k???t th??c Chi???n tranh Tri???u Ti??n???

AuthorKim Ph???ngPosted on27/07/2019CategoriesS??? ki???nTagsLeave a commenton 27/07/1953: Hi???p ?????nh ????nh chi???n k???t th??c Chi???n tranh Tri???u Ti??n

Nh???ng r???i ro ?????i v???i ng?????i di c?? qua Eo bi???n Manche

Ngu???n: The risks to migrants of crossing the English ChannelThe Economist, 23/04/2019

Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan

?????ng tr??n b??? ph??a nam n?????c Anh nh??n v??? ph??a Ph??p, b???n s??? nh??n th???y tuy???n ???????ng bi???n b???n r???n nh???t th??? gi???i. H??n 600 t??u ch??? h??ng ??i qua Eo bi???n Manche (English Channel) m???i ng??y. Nhi???u t??u ??i v?? ?????n t??? London ho???c Rotterdam, ???????c ph??n t??ch b???i m???t kho???ng c??ch g???n b???ng v???i m???t d???i ph??n c??ch ???????ng cao t???c m?? h??? kh??ng ???????c v?????t qua (xem h??nh ???nh). B??n c???nh l??u l?????ng v???n t???i l?? h??n 60 ph?? d???ch v??? qua eo bi???n h??ng ng??y, c??ng nh?? c??c t??u ng?? d??n v?? t??u gi???i tr?? t?? nh??n c?? th??? l??n t???i h??ng ng??n chi???c v??o d???p cu???i tu???n m??a h??. Cho ?????n nay, ch??? c?? m???t s??? l?????ng nh??? ng?????i di c?? ???? c??? g???ng ?????n Anh theo c??ch n??y, nh??ng con s??? ???? ??ang t??ng l??n: 539 ng?????i di c?? ???? c??? g???ng th???c hi???n h??nh tr??nh n??y v??o n??m ngo??i, theo s??? li???u t??? V??n ph??ng Di tr??, nh??ng kho???ng 80% nh???ng n??? l???c n??y ???? ???????c th???c hi???n trong kho???ng th???i gian ba th??ng cu???i n??m 2018. Nh???ng r???i ro v?? ph???n th?????ng khi th???c hi???n h??nh tr??nh v?????t eo bi???n n??y l?? g??? Continue reading???Nh???ng r???i ro ?????i v???i ng?????i di c?? qua Eo bi???n Manche???

AuthorHongLoanPosted on27/07/2019CategoriesH???i-????pTagsLeave a commenton Nh???ng r???i ro ?????i v???i ng?????i di c?? qua Eo bi???n Manche

26/07/1775: Th??nh l???p h??? th???ng b??u ch??nh Hoa K???

Ngu???n: U.S. postal system establishedHistory.com

Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan

V??o ng??y n??y n??m 1775, h??? th???ng b??u ch??nh c???a Hoa K??? ???????c th??nh l???p b???i Qu???c h???i L???c ?????a l???n th??? hai, v???i Benjamin Franklin l?? t???ng gi??m ?????c b??u ch??nh ?????u ti??n. Franklin (1706-1790) ???? ?????t n???n m??ng cho nhi???u kh??a c???nh c???a h??? th???ng b??u ch??nh ng??y nay.

V??o ?????u th???i k??? thu???c ?????a c???a nh???ng n??m 1600, r???t ??t ng?????i M??? ?????nh c?? c???n g???i th?? cho nhau; th?? t??? c???a h??? ch??? y???u l?? v???i nh???ng ng?????i ??? Anh. Th?? t??? chuy???n ph??t xuy??n ?????i T??y D????ng r???t hi???m v?? c?? th??? m???t nhi???u th??ng ????? ?????n n??i. Kh??ng c?? b??u ??i???n ??? c??c thu???c ?????a, v?? v???y th?? th?????ng ???????c ????? l???i t???i c??c nh?? tr??? v?? qu??n r?????u. Continue reading

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,523
  • Tháng hiện tại39,902
  • Tổng lượt truy cập8,436,435
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây