Tr???n Quang ?????o ng?????i bay trong m??

Thứ năm - 26/12/2019 10:55
TR???N QUANG ?????O
Ng?????i bay trong m??
????? Ho??ng
T??i v?? ?????o c??ng huy???n, ??? b??n t??? h???u s??ng Ki???n Giang, m???t con s??ng th?? m???ng nh?? s??ng H????ng x??? Hu???. L??ng t??i ph??a t???, l??ng ?????o ph??a h???u. Hai l??ng ?????u c?? ru???ng, c?? ?????i, xa xa c?? nu??. Qu?? ch??ng t??i g???n bi???n. T??? l??ng ra bi???n ????? 5, 6 km ???????ng chim bay. Nh???ng ????m tr???i tr??? gi?? (bi???n ?????ng), ch??ng t??i n???m trong ch??n nghe ti???ng s??ng bi???n ?????p ???m ??o, th?? th??m. T??i h??n ?????o 9 tu???i nh??ng coi nhau, ch??i v???i nhau nh?? b???n vong ni??n!
Tr???n Quang ?????o ng?????i bay trong m??
         TR???N QUANG ?????O
          Ng?????i bay trong m??
            ????? Ho??ng
 T??i v?? ?????o c??ng huy???n, ??? b??n t??? h???u s??ng Ki???n Giang, m???t con s??ng th?? m???ng nh?? s??ng H????ng x??? Hu???. L??ng t??i ph??a t???, l??ng ?????o ph??a h???u. Hai l??ng ?????u c?? ru???ng, c?? ?????i, xa xa c?? nu??. Qu?? ch??ng t??i g???n bi???n. T??? l??ng ra bi???n ????? 5, 6 km ???????ng chim bay. Nh???ng ????m tr???i tr??? gi?? (bi???n ?????ng), ch??ng t??i n???m trong ch??n nghe ti???ng s??ng bi???n ?????p ???m ??o, th?? th??m. T??i h??n ?????o 9 tu???i nh??ng coi nhau, ch??i v???i nhau nh?? b???n vong ni??n!
     Tuy c??ng b??n b??? s??ng Ki???n Giang nh?? th??? m?? m??i ?????n cu???i th???p k??? 80 th??? k??? tr?????c, t??i hai l???n l???u ch??ng ra H?? N???i thi, h???c m???i g???p, quen, tr??? n??n th??n thi???t v???i Tr???n Quang ?????o!
 ?????o l?? ng?????i vui v???, ch??n th??nh, c???i m???, kho??ng ?????t, giao du r???ng, s???ng ngh??a hi???p, nhi???u b???n b??, nh??ng r???t chi???u s??u !  Th?? c???a ?????o c??ng v???y. ?????c gi??? ch?? ?? ?????n nh?? th?? Tr???n Quang ?????o, l??c ?????o ??o???t gi???i th?????ng t???p ch?? V??n ngh??? Qu??n ?????i c??ng c??ng th???p k??? 80.
 T??i l?? ng?????i l??m th??, kh??ng ph???i nh?? ph?? b??nh th??, n??n t??i khen ch?? theo c??ch c???a nh?? th??, c?? th??? ????ng, c?? th??? kh??ng. Nh?? th?? th?????ng n???ng v??? c???m t??nh m??! T??i th??ch th?? ?????o c??? c??ch vi???t truy???n th???ng v?? c??ch vi???t ?????i m???i! Anh l?? m???t thi t??i, v??n t??i!
T??i nh??? hai c??u th??:
"Trong m?? ch??u kh??c g???i b??
Gi???t m??nh nghe ti???ng qu?? nh?? nh???t phai"
 Hai c??u th?? gi???n d???, ch??n th??nh kh??ng m??u m??, t???a t??t m?? g???i cho ta bao nhi???u suy t?????ng s??u xa v??? c???i ngu???n, v??? gi??? g??n b???n s???c d??n t???c, truy???n th???ng qu?? h????ng...Ph???i c?? t??nh y??u ngu???n c???i s??u n???ng, ph???i m??u th???t v???i th??n qu?? ?????n m???c n??o m???i xu???t th???n ra c??u th?? ???y!
  Th?? hay l?? g??? C?? h??ng v???n ngh??n ?????nh ngh??a, nh??ng t??i nh??? nh???t l?? quan ni???m th?? hay c???a L???c Du - m???t thi h??o ?????i T???ng:
"C??ng phu th??m x??? thi b??nh d???" (Th?? hay nh???t l?? th?? ch??n th??nh, gi???n d???). Hai c??u th?? hay c???a nh?? th?? Tr???n Quang ?????o ?????t ?????n nh?? v???y! ???? l?? hai c??u th?? s???ng m??i v???i th???i gian!
  Hai c??u th?? th???n b??t ???y l??m cho ng?????i ?????c li??n t?????ng ?????n b??i th?? b???t h??? " H???i h????ng ng???u th??" c???a H??? Tri Ch????ng ?????i ???????ng:
"Thi???u ti???u ly gia, l??o ?????i h???i
H????ng ??m v?? c???i, m???n mao t???i.
Nhi ?????ng t????ng ki???n, b???t t????ng th???c.
Ti???u v???n: "Kh??ch t??ng h?? x??? lai?"
(Khi tr??? ??i xa, gi?? l???i v???
Th??n m??n, t??c b???c gi??? l???i qu??
Tr??? con nh??n m???t, kh??ng hay bi???t.
C?????i h???i: "??ng n??o ?????n l??? gh??!")
(????? Ho??ng d???ch th??)
  Tr???n Quang ?????o c??ng l?? nh?? th?? lu??n t??m t??i ?????i m???i th?? ca. Kh??ng ch??? anh, th??? h??? anh m?? nh?? th?? n??o, th??? h??? n??o s??ng t??c th?? ?????u c?? t??m t??i ?????i m???i. Nhi???u ng?????i t??m t??i m???t c??ch c???c ??oan d???n ?????n th???t b???i. Tr???n Quang ?????o t??m t??i tr??n c?? s??? nhu???n nh??? th?? ca truy???n th???ng n??n anh th??nh c??ng! C??i ghi c??ng cho s??? t??m t??i, ?????i m???i ???y l?? b??i th?? hay, c??u th?? hay!
"M??? c???t d???u t???m v?? m??y bay trong t??i ??o
r???i l???y kim b??ng g??m l???i
nh?? c???t d???u c??nh ?????ng qu?? ta"
T??i ?????c c???u th?? n??y nhi???u l???n, l???n n??o c??ng th???ng th???t, b??ng khu??ng c???m x??c. Ng?????i m??? qu?? t??i ch??n b??n tay l???m, kh?? nh???c l???m m???i l??m ra h???t l??a c??? khoai, su???t ?????i hun h??t trong l??ng qu?? m???y khi ??i kh???i x??m th??n. Ti???n ??i t??u h???a c??ng m???t g???o ??n m???t th??ng cho c??? nh??; ??i m??y bay th?? m???t g???o ??n m???t n??m cho c??? nh??. N??n ng?????i m??? s??? m???t t???m v?? m??y bay ????ng nh?? m???t c??nh ?????ng qu?? h????ng!
   Ph???i l?? con ng?????i c???a ru???ng ?????ng c?? t??nh qu?? m??nh li???t, t??nh m???u t??? v?? b???, th????ng ng?????i  cha m???, ng?????i th??n c???a m??nh, quanh n??m n??n c???i, t??i r??ch l???m h???t l??a c??? khoai... m???i xu???t th???n thi t??? l??? hay ?????n v???y!
  V?? "Bay trong m??" Tr???n Quang ?????o vi???t c??? truy???n th???ng, c??ch t??n ?????u c?? nh???ng th??nh c??ng nh???t ?????nh!
 N???i b???t v?? xuy??n su???t c??c thi ph???m trong t???p th?? d?? vi???t v??? v???n ????? g??, ????? t??i n??o v???n l?? t???m l??ng c???a t??c gi??? ??au ????u v???i qu?? h????ng, b???n qu??n, gi???ng d??ng, t??nh m???u t???, ng?????i th??n, t??nh ng?????i...
 Ph?? Th???y l?? m???t v??ng b??n s??n ?????a, m???c d???u n???m b??n c???nh c??nh ?????ng l???n L??? Th???y nh??ng ng?????i d??n c??ng ph???i m???t s????ng hai n???ng m???i c?? c??i ??n, c??i m???c. T??? qu?? nh?? th?? nh??n qua c??nh ?????ng ra h?????ng ????ng l?? l??ng Tuy L???c (L???c Th???y) qu?? c???a D????ngV??n An, vi???t ?? ch??u c???n l???c, l??ng An X??, qu?? c???a ?????i t?????ng V?? Nguy??n Gi??p - 10 v??? t?????ng l???ng danh th??? gi???i, c??ng l?? qu?? c???a nh?? th?? L??m Th??? M??? D??? n???i ti???ng hi???n nay; nh??n ra ph??a b???c c??nh ?????ng l?? x?? V???n N???nh, qu?? c???a danh t?????ng Nguy???n H???u C???nh, ng?????i m??? ?????t S??i G??n v?? mi???n T??y Nam b???! 
  Nh??ng Ph?? Th???y n??i ri??ng, v??ng L??? Th???y, Qu???ng B??nh, ?? ch??u c???n l???c n??i chung l?? mi???n ?????t bi??n tr???n, mu??n ?????i ch???u tai ????ng, hi???m h???a c???a thi??n nhi??n, c???a chinh chi???n.
  Tu???i th?? c???a nh?? th?? Tr???n Quang ?????o c??ng ph???i h???ng ch???u cu???c chi???n tranh c?? m???t kh??ng hai trong l???ch s??? d??n t???c, ch???u n???i ??au nh?? l??ng qu?? c???a m??nh:
..."T??? b??n kia chi???n tuy???n
nh???ng chi???c m??y bay x?? r??ch b???u  tr???i n??m bom l??ng t??i
m???t qu??? bom c???m ph???p s??t h???m t??i v?? ng?????i th??n ??ang tr?? nh??ng kh??ng ph??t n???
...
Qua bao kh??u ki???m tra
m???t chi???c k??p n??? b??? th???a ra d???u v??o ????u cho ???????c
th??? m?? n?? ???? tr??? th??nh s??? th???t
ng?????i t???t ???? ??? hi???n li???u c?? g???p l??nh..."
            (Qu??? bom c??m)
  ?????t ??ai c???n kh?? kh???c nghi???t, chi???n tranh c???c k??? t??n kh???c, n???i ??au, n???i kh??? ????? l??n ?????u ng?????i d??n qu??. Tr??? con g???n nh?? kh??ng c?? tu???i th??. M???y tu???i ?????u ???? theo cha, theo m??? ch??n b??, d???t tr??u, c???t c???, m??t l??a s??t (r??i v??i) ????? gi??p gia ????nh ki???m th??m h???t l??a, c???a s???n...B???a ????i k??o d??i tri???n mi??n. D??n qu??  m???ng nh???t khi m??a v??o! Cha ??ng n??i "????i ba b???a t???t, h???t c??ng gi???a ng??y m??a". Ng??y m??a ???????c ??n c??m m???i, ??n no, h???nh ph??c n??o b???ng:
..."Ng??y ????i m??? ?????t h??i ch???y b???a
l??a ??ang non h???n h??n kh?? ?????ng
cha ???? kh??c v?? lo??i s??u b???nh
th??ng ba d??i nh?? c??n gi?? l???ng c??m
...
Quy???n trong gi?? m??i th??m c??m m???i
ng???n l???a c?????i l??m b???p reo vui
r???i than ??? cho h???t c??m ch??n t???i
th??ng n??m tr??i t??? m??? ?????n ch??n tr???i"...
(C??m m???i)
 M???i c??u ch??? l?? t???c l??ng nh?? th?? g???i g???m th???t th???m th??a t??nh ru???ng ?????ng c???a ng?????i d??n qu?? l??m ai c??ng x??c ?????ng!
   Tr???n Quang ?????o c?? m???t tu???i th?? ?????ng qu?? th???t h???n h???u, th???t phong ph??, tr??n ???p k??? ni???m. Nh???ng v???n th?? vi???t v??? m??? l??m xao xuy???n c??i l??ng:
..."M??? ch???u c??n ??au tr??? d???
t??i ?????a con so c???t ti???ng x?? m??n tr??a
m???t ng??y th??ng gi??ng
n??m G?? l??p tr???ng
(Sinh)
"Ta nh??? m??? v?? tr??? v??? b??n m???
m??? c??ng ???? theo cha v??? v???i t??? ti??n
ch??n ta ??i t??m v???t ch??n tu???i nh???
t??m ???u th?? b??n cha m??? d??i d???u."...
(Thanh l???c)
H??nh ???nh ng?????i M??? lu??n lu??n c?? trong tim anh v?? trong th?? anh:
..."M??? d???y con t???p bay
kh??ng l?? thuy???t
kh??ng ??p ?????t
ch??? ????? tr???i xanh v??y b???c th???t da m??nh
????? tr???i xanh n??ng c??nh m??nh nh??? nh?? ?? ngh??
(m???t ?? ngh?? lu??n th?????ng)
(Bay trong m??)
 H??nh ???nh ng?????i b???n ?????i c???a nh?? th?? c??ng hi???n l??n ch??n t??nh, n???ng ???m nh??ng r???t ?????i thi???t th????ng tr??m n??m:
..."Kh??ng l??c n??o anh kh??ng nh??? v??? em
b???a c??m anh ??n t??? b??n tay em n???u n?????ng
trong c??n b???p c??? ng???i t?????ng t?????ng
em b??n ng???n l???a h???ng h???nh ph??c ???ng d???n l??n"...
(Kh??ng l??c n??o)
 
   Trong t???p "Bay trong m??" c?? 79 b??i, s??? l?????ng b??i vi???t c??ch t??n c?? 60 b??i chi???m h??n hai ph???n t???p th??. C?? nhi???u b??i vi???t theo th?? v??n xu??i nh??ng r???t th??nh c??ng!
..."Mi ??? ????u bay v??? chim s??? ??i. Nh?? ta ph??? ph?????ng n???m s??u trong ng??. Ta t??? n??ng d??n n??n y??u l?? c???.Y??u c??y c???i l??n xanh ??? ch??? ban c??ng ngh??o.Th??? m?? mi v???n v???n v??t b??n ta.Mi g???i b???y v??? ????ng vui. Mi t???ng ta ti???ng l??ch nh??ch ????? l??m th?? ta y??u th??m cu???c ?????i n??y. Th?? ta c?? th??m ti???ng nh???c. Tr??n ch??i t??n, mi t??? nhi??n l??m t???. Ta ??i ra len l??n ?????ng nh??n ng??i nh?? nh??? c???a mi. Ta so s??nh vafcos l??c ta x???u h??? kh??ng ???????c nh?? mi.- h???i con chim tr???ng th???c v??? l??m t???. Ta c??? len l??n nh??n gia ????nhmih???nh ph??c. Ta nh??? mi m?? l???n l??n trong ?? ngh??. Ta nh??? mi m?? c?? c???m gi??c t??? do."...
(Chim s??? b??n nh??)

Th???c ra vi???t ki???u g?? c??ng ???????c: th?? c?? v???n, th?? kh??ng v???n, th?? v??n xu??i...ngo??i k??? n??ng ngh??? nghi???p th?? v???n l?? v???n ????? tr??i tim. Arnaut de Mareuil thi h??o Ph??p: " O?? est le g??nie? Frapp?? ?? son coeur, Le g??nie est l??!-  Thi??n t??i ??? ????u? G?? v??o tr??i tim anh, thi??n t??i ??? ?????y!"

T??i ?????c anh ?????o, t??i c??ng th??m th???m th??a c???i ngu???n, t??nh y??u ngu???n c???i! C???i ngu???n th?? ai c??ng c??:
"L??m ng?????i c?? t???, c?? t??ng
Nh?? chim c?? c???i, nh?? s??ng c?? ngu???n"
(Ca dao Vi???t)
Nh??ng thi s?? " c???i ngu???n" n??? ch???y th??nh thi t???! Nh???ng b??i th??nh c??ng c???a nh?? th?? Tr???n Quang ?????o d?? c??ch vi???t th??? n??o, c??ch t??n, truy???n th???ng ?????u l??m rung ?????ng t???m l??ng ?????c gi??? b???i t??nh th??n m???u t???, t??nh qu?? g???n b?? ngh??n ?????i!
????y l?? nh???ng b??i vi???t theo thi ph??p hi???n ?????i, c??ch t??n, l?????c b??? v???n ??i???u, ngo??i vi???c ng?????i ?????c nhi???u ngh?? suy, li??n t?????ng th?? l??m cho tr??i tim ng?????i ?????c th???n th???c, rung c???m c??ng t??c gi???:
"M???t que n???i nhang tr??n b??n th??? cha m???
M???t que ch??m b???p l???a nh?? m??nh
M???t que th???p ????n cho tr??? nh???

C??n l???i v??? bao ?????ng ti???ng d??? n??m n??o...
(Ba que di??m)
Hay:
"?????o ??i, v??? ??n c??m...
m??? g???i t??? thu??? ???u th?? trong ng??i nh?? v??ch ?????t
gi??? m??? ???? gi?? v?? con ???? xa qu??
ti???ng g???i ???y v???n v???ng vang ????y ng???c.
...

"R???i em g???i  - ?????o ??i - b???t ng???
anh run r???y nh??  ch??ng trai m???i l???n
cu???c ?????i tr??i nhanh theo n??m th??ng
em l??m anh ????p l???i tu???i ????i m????i..
  (G???i t??n)
  ????yl?? b??i th?? c??ch t??n vi???t cho b???n r???t th??nh c??ng:
..."Nh?? s?? ch???p tay
 a di ???? sau bu???i l???
thi???n t??m trong l??ng ng?????i hong h???t

nh???ng m???m c??y ch??? m??a
?????t d???u ch???m h???t v??o cu???i b??i th??
nh?? th?? ng?????c m???t nh??n l??n
l??ng tr???ng r???ng
ch??? tr??n b??n d??u nhau v??o c??i m??ng

xong b??i th?? l?? xong ?????i m??nh
l??m m???t cu???c ?????i kh??c
(G???i v???)
 Kh??ng lai c??ng, kh??ng s??nh ch??? n?????c ngo??i ho???c n???ng ??m H??n Vi???t, r???t thu???n Vi???t, nh??ng r???t m???i. N?? ?????ng ???????c trong l??ng b???n ?????c ??? c??i t??? v???ng ch??i ????nh gi?? m???t t??i n??ng:
"xong b??i th?? l?? xong ?????im??nh
l??m m???t cu???c ?????i kh??c"
   Ph???n 8 - "Nh???t" trong t???p th?? l?? nh???ng b??i th?? c???c ng???n, ????c k???t c?? ?????ng nh???ng tr???i nghi???m c???a thi s?? trong cu???c ?????i ?????y ba ?????ng, g??y ???n t?????ng m???nh cho ng?????i ?????c .C??? nh??n n??i " ??o???n thi t???i h???o ph??" (Th?? ng???n c?? s???c truy???n c???m m???nh) :
"Nhi???u khi kh??ng u???ng r?????u
T??i ch???ng bi???t l??m g??
T??i bu???n
R?????u ban cho ????i c??nh
 (U???ng)
T??i c??i th???p
Tr???i tr??n ?????u cao th??m xanh th???m
(C??i)
Tr??n m???ng nh???n t??i n???m im
l??m nh???ng c??u th?? t??? tr???i ?????t

M??? bay ?????n c???u m??nh
(Tr??n)     " Bay trong m??" c???a nh?? th?? Tr???n Quang ?????o ch???n in 5 b??i th?? l???c b??t, x???p v??o ti???u m???c ph???n V "Kh??c ru": Ru con, Ru kh??i, Ru Ki???u, Ru M???, Ru sen.5 b??i l???c b??t ?????u hay c??? v??? ?? t??? l???n v???n ??i???u.
 Ng?????i Vi???t g???n nh?? ai c??ng n??i ra ???????c l???c b??t v?? l??m ???????c th?? l???c b??t. Nh??ng ????? c?? b??i l???c b??t hay th?? kh??ng d???.
Th?? l???c b??t c???a Tr???n Quang ?????o hay ??? t??? m???i:
..."Con ng???i ??? v???t ?????t b???ng
M?? nh??n nghi??ng ng??? v???ng tr??ng ban ng??y
C??nh ?????ng cha m??? c???y c??y
C??ng bay r??ch n??t n??i n??y kh??i h????ng!"...
(Ru M???)
...????m l???i ru l???i cha ??i
??m con  - ??m n???i nh??? gh??. Th??ng hoa
Th??ng n??m theo nh???p ??i ??
Nh??? con m?? n?????c m???t v?? tr???m c??m"...
(Ru con)
Th?? l???c b??t c???a Tr???n Quang ?????o hay ??? c??ch gieo v???n l??y:
"Kh??i l??n t??? nh???ng th??ng n??m
L??ng qu?? t??? ???? m????? th??m th???m l??ng"
...
Gi??? m??? ??? d?????i ?????t d??y
Con ng???i ru m??? m?? quay qu???t bu???n
...
B???t ng??? nh?? ng???n l?? xanh
T??? ch??m c??? ??? d?????i tanh tao b??n...
   "Bay trong m??" l?? t???p th?? kh?? ki???m l???i, ki???m ch???, kh??ng sa ????, r???c r???i, kh??ng ch???y theo m???t, kh??ng lai c??ng, kh??ng s??nh ch??? n?????c ngo??i ho???c n???ng ??m H??n Vi???t, r???t thu???n Vi???t, nh??ng r???t m???i. Nh???ng b??i th?? nh?? ?????a con tinh th???n c???a t??c gi???, n?? ???????c ch??m ch??t c???n th???n sau th??ng n??m d??i ????? khi ra ?????i b?????c ??i v???ng ch??i, kh???e kho???n!
  M???t th???i gian d??i b???n c??ng t??c qu???n l?? c?? quan, nay Tr???n Quang ?????o l???i ra t???p th?? m???i. ????y l?? t???p th?? th??? b???y c???a anh.T???p th?? ?????y c???m x??c, l???ng ?????ng nhi???u chi??m nghi???m ngh?? suy v??? c??i ?????i, c??i ng?????i nhi???u th??ng tr???m, bi???n c???i....g???i ?????n ?????c gi???!

                                                                  H?? N???i 11 - 2019
                                                                             ?? - H
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,473
  • Tháng hiện tại21,594
  • Tổng lượt truy cập9,035,740
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây