Inrasara phải đi học lại lớp một tiếng Việt

Thứ sáu - 11/02/2022 18:38
N RA SA RA PHẢI ĐI HỌC LẠI TIẾNG VIỆT LỚP MỘT VÀ PHẢI BỎ LÀM VÔ LỐI!
Đỗ Hoàng
Các chuyên luận viết về vô lối Inrasara, tôi đã đề nghị Inrasara (và cả Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều…Thanh Tâm Tuyền - về Âm phù vào lớp một) nên đi học lại tiếng Việt từ cấp một. Càng đọc thơ vô lối của họ thì mới thấy đề nghị của tôi là đúng đắn, chứ không phải nói vui chơi! Không chỉ mấy người này mà tất cả đám vô lối tiếng Việt đều rất kém khi làm thơ mà sính dùng chữ Hán, chữ nước ngoài một cách bội thực!
IN RA SA RA PHẢI ĐI HỌC LẠI TIẾNG VIỆT LỚP MỘT VÀ PHẢI BỎ LÀM VÔ LỐI!
Đỗ Hoàng
Các chuyên luận viết về vô lối Inrasara, tôi đã đề nghị Inrasara (và cả Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều…Thanh Tâm Tuyền - về Âm phù vào lớp một) nên đi học lại tiếng Việt từ cấp một. Càng đọc thơ vô lối của họ thì mới thấy đề nghị của tôi là đúng đắn, chứ không phải nói vui chơi! Không chỉ mấy người này mà tất cả đám vô lối tiếng Việt đều rất kém khi làm thơ mà sính dùng chữ Hán, chữ nước ngoài một cách bội thực!
Từ lớp hai, tiếng Việt đã dạy rất nhiều âm Hán – Việt ví như chữ “Đồng”. Có mươi mấy chữ “đồng”: đồng bào, đồng chí, đồng môn, đồng liêu, đồng nghiệp, đồng hương, đồng lòng, đồng sức, đồng nghĩa, đồng áng, đồng âm,…Lên lớp ba học chữ “Thủy”. Có mươi mấy chữ “Thủy”: thủy thủ, thủy tai, thủy sản, thủy tức, thủy phân, thủy sinh, thủy học, thủy táng, thủy dương, thủy thần, thủy ngân, thủy mạc…Số vô lối đều rất kém tiếng Việt, dùng âm Hán Việt tràn lan mà tưởng mình “cách tân” (!) thêm từ mới cho thơ Việt nên phải cầu thị đi học tiếng Việt từ cấp một
Đọc và viết về thơ vô lối lởm khởm, ngô nghê, tà dâm, khệnh khạng rởm, cao ngạo lừa, gian manh, trí trá… của Inrasara và đám vô lối quá nhiều đến buồn nôn, nên tôi không muốn viết nữa, nhưng vì thơ Việt, vì nước Việt nên phải động bút. Phải động bút khi Inrasara, một anh tiếng Việt nói ngọng “Inrasara Chăm tinh/ Tiếng Việt nói ngọng còn bình thi thư” mà làm Chủ tịch Hội đồngg Thơ Hội Nhà văn Việt Nam thì người Kinh tộc đa số chết hết sao? Khi một anh Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương không biết thơ phú văn chương làm Chánh phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam hùng cường có 100 triệu dân?
Inrasara không biết làm thơ tiếng Việt như tất cả đám vô lối rồi lại đưa dấu móc, dấu ngoặc, gạch chéo, gạch xiên… trong toán học chen vao câu chữ để “cách tân”. Lại tiếp học đòi mấy anh lưu vong viết câu trên luồn xuống câu tràng giang đại hải để tỏ ra ta là anh Chăm vượt trội, hiện đại (!). Thật ra trong tim Inrasara và nhiều người Chăm khác vẫn oán hận Đại Việt xóa sổ dân Hời tuy chẳng làm được gì! Nhưng trong thơ vô lối viết bằng tiếng Việt, được người Việt trao giải, tôn vinh, Inrasara vẫn ngang nhiên công bố:
“Người Chăm đốt rừng làm rẫy, lấy vợ, đẻ con đẻ cái, ca hát rồi đi
Người Việt từ phương Bắc tới lấy vợ, đẻ con đẻ cái, ca hát xây nên xóm làng
Mốt mai ai đến trú?
(Dấu chân ơn nghĩa)
Bốn chữ « mốt mai ai đến trú ? » người Kinh miền Trung gọi là mày « nộp » (mong) người ta chết ! Vua Minh Mạng sống lại thì sẽ thiến dái tất cả đàn ông người Hời !
Nguyên bản:
Inrasa
TỪ MIẾN ĐIỆN
TỰ DO TƯƠI RÓI
Những dòng máu tươi rói đổ ra
từ những thân xác tươi rói chảy
tràn lên mặt đường phố nơi đất
nước vừa sinh hạ niềm tự do
trẻ trung tươi rói nguy cơ bị
đánh mất những câu thơ tươi rói
chưa kịp viết ra mặt giấy từ
những tâm hồn tươi rói ươm mầm
một giấc mơ tự do rơi mất
như vụ cày hứa hẹn mùa vàng
cánh đồng khô hạn tự do tươi
rói vừa ra đời chợt vụt tắt
trên đường phố tôi thấy những dòng
máu rói đổ ra làm nhiệm
thay cho tiếng thơ chưa kịp
viết vào vô hạn những chân trời tươi rói
(Bài trên Văn nghệ - bộ mới số 4+5 + 6 / 22 – 1 – 2022)
Lần này bình bài TỪ MIẾN ĐIỆN TỰ DO TƯƠI RÓI. Bài vô lối này khác các bài trước là Inrasara làm thơ 4 câu, 7 chữ, không đưa các dấu móc, dấu ngoặc đơn ngoặc kép, dấu gạch chéo, gạch xiên toán học và vài chữ Anh vào. Nhưng ý các câu trên chưa viết hết thì nối xuống câu dưới, nếu còn ý lại nối tiếp nữa! Kiểu này cũng cũ rích, nhất là đám hải ngoại ở bên Mỹ, Pháp viết nhiều. Nó chẳng ra thể thống gì, nhăng nhăng, cuội cuội là chính. Đúng là lũ quỷ ba đầu sáu tay!
Vì sao người ta phải làm 4 câu, 7 chữ hoặc 8 chữ là vì ý tứ và hiệp vần aaba, abcb …Người viết non tay đọc là kiểm tra được ngay. Người viết thơ vô lối không vần điệu thì không cần phải 4 câu, 7 chữ, thẳng hàng thẳng lối. Nên phân biệt “thơ vô lối” không vần điệu khác với “thơ không vần” của của bậc thi giã! Inrasara viết thế này:
“Những dòng máu tươi rói đổ ra
từ những thân xác tươi rói chảy
tràn lên mặt đường phố nơi đất
nước vừa sinh hạ niềm tự do
trẻ trung tươi rói nguy cơ bị
đánh mất những câu thơ tươi rói
chưa kịp viết ra mặt giấy từ
những tâm hồn tươi rói ươm mầm”
thì chó không ngửi được!
Chuyển thành một câu văn xuôi thì có sao đâu!
“Những dòng máu tươi rói đổ ra từ những thân xác tươi rói chảy tràn lên mặt đường phố nơi đất nước vừa sinh hạ niềm tự do trẻ trung tươi rói, nguy cơ bị
đánh mất. Những câu thơ tươi rói chưa kịp viết ra mặt giấy từ những tâm hồn tươi rói ươm mầm.”
Cả bài viết liền văn xuôi có chấm phẩy:
“Những dòng máu tươi rói đổ ra từ những thân xác tươi rói chảy tràn lên mặt đường phố nơi đất nước vừa sinh hạ niềm tự do trẻ trung tươi rói, nguy cơ bị
đánh mất. Những câu thơ tươi rói chưa kịp viết ra mặt giấy từ những tâm hồn tươi rói ươm mầm. Một giấc mơ tự do rơi mất như vụ cày hứa hẹn mùa vàng. Cánh đồng khô hạn tự do tươi rói vừa ra đời chợt vụt tắt. Trên đường phố, tôi thấy những dòng máu tươi rói đổ ra làm nhiệm vụ thay cho tiếng thơ chưa kịp viết vào vô hạn những chân trời tươi rói”
Viết liền văn xuôi mới lộ ra hiện nguyên hình con hồ lý tinh - Chăm tinh đóng giả mỹ nhân! Inrasara không biết thi pháp (phép làm thơ) của người Việt gì cả. Viết lôm nhôm, loạm nhoạm như chó sơn vệt đen lông cọp, trâu sơn lông cọp vừa chiếu trên tivi trong lễ hạ điền. Chỉ 7 dòng văn xuôi A4 mà Inrasara dùng lặp đi lặp lại 16 chữ “ tươi rói” dùng 22 chữ Tàu: 徐 (từ), 緬甸 (Miến Điện), 自由 (tự do), 賭 (đổ), 身(thân), 觳(xác ), 埔(phố), 生(sinh), 下(hạ), 中(trung), 危機 (nguy cơ), 心魂 (tâm hồn), 許 (hứa), 任務 (nhiệm vụ), 無限 (vô hạn), 甄 (chân)…Inrasara sang Duy Ngô Nhĩ ở để Tàu Ô thiến dái luôn thể!
Có nhiều chỗ dùng chữ “tươi rói” không chính xác, không hợp hoàn cảnh. Tươi rói là một tính từ chỉ phẩm chất, tiếng Anh là (fresh) – mẻ cá tươi rói, gương mặt tươi rói, nụ cười tươi rói, hoa hồng tươi rói… “Tươi rói” người ta thường dùng những vật cụ thể như hoa , thịt, cá, rau dưa, nụ cười, màu sắc…hạn chế dùng vào những khái niệm chính trị, kinh tế trừu tượng như: tự do, dân chủ, biểu tình, buôn bán, mặc cả…
Không ai viết : “Những dòng máu tươi rói đổ ra từ những thân xác tươi rói chảy’. Máu tươi đổ ra là đủ ghê rợn rồi! Người ta chỉ nói “máu đổ” hay “đổ máu”cũng đã ghê rợn rồi.
Inrasara cũng là cây đại sáo rỗng, khoác lác:
‘Trên đường phố, tôi thấy những dòng máu tươi rói đổ ra làm nhiệm vụ thay cho tiếng thơ chưa kịp viết vào vô hạn những chân trời tươi rói”
Tôi tin không người Việt nào cho 7 dòng giả cầy làm ra vẻ thơ 4 khổ, 4 câu trên là thơ?
*
Nhà thơ không nhất thiết phải làm thơ chính trị, làm thơ chính trị thì không nên ngây ngô, giả vờ, gỉa vịt tô hồng, bôi đen…
Tình hình chính trị Myanmar khi chính phủ mới của Suu Kyi ban đầu được phương Tây ca ngợi là "biểu tượng dân chủ" và sẽ tạo ra nhiều cải cách, nhưng những lời ca ngợi này sớm qua đi. Không còn là "nhà hoạt động đối lập" mà đã trở thành lãnh đạo, Suu Kyi sớm nhận ra nhiều vấn đề chính trị của Myanmar là không thể giải quyết chỉ bằng các khẩu hiệu "vận động dân chủ" như trước đây bà đã làm, ví dụ như sự khống chế của quân đội tại 3 bộ quan trọng nhất, hoặc khủng hoảng người tị nạn Rohingya 2015. Bà bị phương Tây chỉ trích vì những việc mà họ cho là "sự đàn áp sắc tộc Hồi giáo thiểu số ở tây bắc Myanmar". Truyền thông phương Tây cho rằng Giải Nobel Hòa bình được trao cho Suu Kyi là một "nỗi hổ thẹn", và rằng "bà được tôn vinh vì đã chiến đấu cho sự tự do - và bây giờ bà ấy sử dụng sự tự do đó để biện hộ cho việc giết người của chính bà ta". Đáp lại, Suu Kyi chỉ trích truyền thông phương tây đã thêu dệt nhiều thông tin sai lệch về tình hình Myanmar, đồng thời bà đã dần xa lánh các nước phương Tây và quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Quốc và Nga”
Miến Điện - Trong hầu hết thời gian độc lập, Myanmar xảy ra xung đột dân tộc tràn lan, trở thành một trong các cuộc nội chiến kéo dài nhất vẫn đang diễn ra. Thời gian này, Liên Hợp Quốc và một số tổ chức khác ghi nhận các tội ác vi phạm nhân quyền tại đây. Năm 2011, chính quyền quân sự chính thức giải tán sau tổng tuyển cử năm 2010, và một chính phủ dân sự trên danh nghĩa nhậm chức. Điều này cùng với hành động phóng thích Aung San Suu Kyi và các tù nhân chính trị, đã cải thiện hồ sơ nhân quyền và quan hệ ngoại giao của Myanmar, kéo theo nới lỏng các chế tài mậu dịch và kinh tế khác. Trong tổng tuyển cử năm 2015, đảng của Aung San Suu Kyi giành đa số tại lưỡng viện quốc hội, song các lãnh đạo quân sự vẫn nắm giữ quyền lực rất lớn trong nước, và đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 thì phát động chính biến giành lại quyền lực.(Wikipedia tiếng Việt)
Như vậy tư do ở Miến Điện mới manh nha qua các phong trào dân chủ, nhà nước, dân tộc chưa thật sự có truyền thống tự do dân chủ như các nước văn minh!
Đặt tựa đề “ TỪ MIẾN ĐIỆN TỰ DO TƯƠI RÓI” của Inrasara là tào lao chi khươn, vô học, kém văn hóa.
Cho nên Inrasara và cả số vô lối tham gia lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2025 phải rời khỏi Văn đàn Việt Nam.
Hà Nội 2 – 2022
Đ - H
(*) Tham khảo loài người đã có Tân hình thức thơ từ rất sớm:
THƠ TÂN HÌNH THỨC - 新形式
HỒI HOÀN THI - 囘环詩 (Thơ điệp ngữ)
暮 Mộ
已 賞 Dĩ Thưởng
时 花 Thời Hoa 醒 歸 Tỉnh Quy
微 去 Vi Khứ
力 馬 Lực Mã
酒 如 Tửu Như
飞 Phi
宋代诗人秦观 和苏轼 (苏東玻) 二人是密友。有一次,秦 观 出外去玩很远. 很长时间没回来了. 苏轼很 想念你,写了一封信询问情况. 不久前,秦观给T苏轼 写了一封奇怪的信,只发现纸上写着14个字,排成一圈,如下:看完之后,苏轼 总是赞不绝口。原来,秦观 的信是一篇 “囘环詩”的文章。在 詩中,秦观 谈到了的 你生活和你在外面的兴奋 . 内容是: …
Đỗ Hoàng dịch nghĩa:
Hai nhà thơ Tần Quan và Tô Thức (Tô Đông Pha) đời Tống là đôi bạn thân. Một lần, Tần Quan ra ngoài chơi xa. Rất lâu chưa trở về. Tô Thức rất nhớ bạn liền viết thư hỏi thăm tình hình. Không lâu, Tần Quan viết về cho Tô Thức một bức thư quái lạ, chỉ thấy viết trên giấy 14 chữ xếp thành vòng tròn như sau (xem hình trên):
Sau khi xem xong, Tô Thức luôn miệng khen hay. Thì ra bức thư của Tần Quan là một bài “Hồi hoàn thi”. Trong bài kể về cuộc sống và tình cảm hứng thú của Tần Quan ở ngoài. Nội dung là:
賞花歸去馬如飞
去馬如飞 酒力微
酒力微 醒 时已賞
醒 时已賞賞花歸!
Nguyên văn Hán Việt:
Thưởng hoa quy khứ mã như phi
Khứ mã như phi tửu lục vi
Tửu lực vi tỉnh thời dĩ mộ
Tỉnh thời dĩ mộ thưởng hoa quy!
Đỗ Hoàng dịch thơ:
Hồi hoàn thi – Thơ điệp ngữ
Ngắm hoa quay lại ngựa như bay
Quay ngựa như bay rượu giảm say
Rượu giảm tỉnh thì trời đã tối
Tỉnh thì trời tối khéo về ngay!
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,965
  • Tháng hiện tại22,021
  • Tổng lượt truy cập9,396,188
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây