H???u Th???nh - C??nh ?????ng Th?? m???t tr???ng...

Thứ bảy - 29/12/2018 07:29
H???U TH???NH - C??nh ?????ng th?? m???t tr???ng
* ????? HO??NG

Trong th??? h??? c??c nh?? th?? ch???ng M???... nh?? th?? H???u Th???nh xu???t hi???n qu?? mu???n v?? kh??ng n???i ti???ng v?? t??i th?? c???a ??ng qu?? d?????i m???c trung b??nh trong d??ng th?? c??? ?????ng, t???ng ca ch??? ?????. M??i ?????n cu???i n??m 1975, ??ng m???i ra t???p th?? ?????m vang chi???n h??o??? ??? in chung c??ng L??m Huy Nhu???n. L??m Huy Nhu???n ???? n???i ti???ng v???i ch??m th?? ??o???t gi???i nh?? cu???c thi th?? b??o V??n ngh??? n??m 1972 ??? 1973 v???i tinh th???n th?? kh???u hi???u ???M??? t???p con ??i, ?????ng d???y con ??i
H???u Th???nh - C??nh ?????ng Th?? m???t tr???ng...
H???U TH???NH - C??nh ?????ng th?? m???t tr???ng
* ????? HO??NG
 

     Trong th??? h??? c??c nh?? th?? ch???ng M???... nh?? th?? H???u Th???nh xu???t hi???n qu?? mu???n v?? kh??ng n???i ti???ng v?? t??i th?? c???a ??ng qu?? d?????i m???c trung b??nh trong d??ng th?? c??? ?????ng, t???ng ca ch??? ?????. M??i ?????n cu???i n??m 1975, ??ng m???i ra t???p th?? ?????m vang chi???n h??o??? ??? in chung c??ng L??m Huy Nhu???n. L??m Huy Nhu???n ???? n???i ti???ng v???i ch??m th?? ??o???t gi???i nh?? cu???c thi th?? b??o V??n ngh??? n??m 1972 ??? 1973 v???i tinh th???n th?? kh???u hi???u ???M??? t???p con ??i, ?????ng d???y con ??i ??? (L??m Huy Nhu???n)???.Nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t vi???t b??i in tr??n b??o Ti???n Phong r???t ????ng l??: Khi ??ng ???? tr??? th??nh nh?? th?? r???t n???i ti???ng th?? H???u Th???nh ch??a th??nh t??c gi???.
  Xu???t hi???n qu?? mu???n, l???i kh??ng c?? g?? n???i tr???i n??n t??? th???p k??? 80 tr??? v??? tr?????c ngay trong gi???i v??n ch????ng kh??ng m???y ai bi???t H???u Th???nh.
  H???u Th???nh n???i l??n nh??? ???????c gi???i th?????ng th?? H???i Nh?? v??n n??m 1980 v???i t???p tr?????ng ca ??????????ng t???i th??nh ph??????. M???t gi???i ????? quy ho???ch c??n b??? qu???n l?? v??n ngh??? m?? nh?? n?????c C??ch m???ng hay l??m! aSau ???? ??ng tham gia l??nh ?????o v??n ngh???. Con ???????ng l??m quan v??n ngh??? t??ng ti???n, t??n tu???i ??ng n???i nh?? c???n.

   Ph????ng ????ng hay ph????ng T??y g?? c??ng v???y, trong c??c th??? ch??? ?????c t??i to??n tr??? ri??ng v??? th?? ca th?? th?? hay t??? l??? thu???n v???i ch???c v??? quan l???i. Ch???c quan c??ng to th?? th?? hay c??ng hay l??n(!)
M???t l???n nh?? v??n V?? Th?? Hi??n h???i nh?? th?? Ch??? Lan Vi??n:
-         Th?? v?? t??? Mao Tr???ch ????ng c?? hay kh??ng anh?
Ch??? c?????i nh???t:
-         N?? ???? l??m l??n ?????n Ho??ng ????? Trung Hoa r???i th?? c???c c???t c???a n?? c??ng hay!
  V???i H???u Th???nh sau khi c?? ch??t ch???c cai v??n ngh??? th?? ng?????i khen th?? ??ng tr??ng tr??ng ??i???p ??i???p. C?? nhi???u b??i r???t d??? ng?????i ta c??ng b??? tr?? tu???, s???c l???c ra khen. C?? ng?????i nh?? Tr?????ng L??u t??? gi?? mi???ng m???i ch??nh tr??? b??o b??? ????? chuy??n t??m khen th?? H???u Th???nh. C??? m???t v??i s??? T???p ch?? Nh?? v??n ??ng ta l???i g???i b??i b???c th??m th?? H???u Th???nh. V??? ??ng ta ?????n nh???n nhu???n b??t quen nh???n m???t anh em ??? c?? quan!
  Duy nh???t c?? hai nh?? th?? l?? Tr???n M???nh H???o, Ph???m Ng???c Th??i ???? ph???n bi???n ch?? th?? H???u Th???nh.
     ?? ki???n c???a hai nh?? th?? tr??n l?? r???t x??c ????ng, nh??ng b??? s??? ????ng la ?? r???ng: ???Kh??ng ???????c ?????ng ?????n H???u Th???nh, c??ng nh?? kh??ng ???????c ?????ng ?????n T??? H???u, Nguy???n Khoa ??i???m tr?????c ????y. Th?? H???u Th???nh l?? b???ng v??ng bia ???? r???i. ????nh con chu???t l?? v??? l??? b??nh ?????y! C?? ng?????i c??n cho th?? H???u Th???nh hay ?????n m???c ??m Ph??? ph???i d???ch (!)
  Th???c ra th?? H???u Th???nh ?????t l??m ti???n ??m ph??? ch??a ch???c ??m Ph??? ???? nh???n!
  ????? c?? c??i nh??n, ????nh gi?? ph???n bi???n kh??ch quan v??? th?? H???u Th???nh, t??i xin g??p m???t ?? ki???n ph???n bi???n ????? m???i ng?????i hi???u ????ng th?? H???u Th???nh, ch??? c??? nh??n m???t r???ng ng?????i v??? tay m?? kh??ng bi???t r???ng ???? m???t r???ng a tu la (Ch??a th??nh ng?????i theo Ph???t) th?? r???t d??? nh???m v??ng thau l???n l???n
  Tr?????c h???t, H???u Th???nh kh??ng thu???c lo???i thi nh??n ???vi thi nhi sinh??? (sinh ra v?? th??) v?? c??ng kh??ng ph???i ???vi thi chi ho???t??? (s???ng ch???t v?? th??).m?? l?? ???vi thi l???p th??n??? (l???y th?? l???p th??n). ??i???u n??y ??ng ???? tuy??n ng??n t???p th?? r???t th????ng m???i c???a ??ng ??? Th????ng l?????ng th???i gian. ??ng kh??ng th??m m???c c??? ch??? b??a v???i con g?? con con v???t, ??ng m???c c??? v???i th???i gian ?????ng cho ??ng  l??m quan su???t ?????i, quan g?? c??ng ???????c v?? ??i b???ng ????t su???t ?????i! ??ng d??ng tr?? kh??n c???a ??ng ??em ra m??i r???a ????? t???nh th???c l??m cho c??y c???i b???t kh??c!

Bu???i s??ng lo ki???m s???ng
Bu???i chi???u t??m c??ng danh
Bu???i t???i ??em tr?? kh??n ra m??i r??a
T???nh th???c
Nh???ng h??ng c??y b???t kh??c

(Th????ng l?????ng th???i gian)
                           10-2005
                       Nh???p v??o c??i ch??? l??ng v??n, H???u Th???nh l???y v??n ch????ng ti???n th??n, m???c d???u ??ng th???a bi???t ???L???p th??n t???i h??? th??? v??n ch????ng??? (Ti???n th??n b???ng v??n ch????ng l?? th???p nh???t). Ti???n th??n b???ng v??n ch????ng th?? ph???i vi???t, ph???i chi???u theo ?? c???a k??? cai tr???, k??? th???ng tr???. Anh kh??ng ph???i vi???t theo m???nh c???a tr??i tim m?? anh ph???i vi???t theo m???nh l???nh c???a vua quan. Vi???t nh?? th??? anh m???i ki???m ???????c ch???c t?????c, ki???m ???????c b???ng l???c!
  Trong ch??nh th??? minh qu??n, vua s??ng t??i hi???n, khi m???c ????ch nhu c???u c???a ng?????i th???ng tr??? h??a c??ng l??ng d??n th?? th?? anh ???????c d??n t???c t??n k??nh, khi quy???n l???i c???a k??? th???ng tr??? ??i ng?????c l???i quy???n l???i nh??n d??n th?? th?? anh l?? lo???i t???ng ca kh??ng ai nh???!
   V?? th??? xuy??n su???t ?????i th?? H???u Th???nh l?? h?? kh???u hi???u su??ng, s??o r???ng, ?????i ng??n, tri???t l?? x?? c???ng, c?? r??ch, l?? lu???n v???t??? ??? m???t t???m r???t th???p!

Tr???i ??i! N???u k??? th?? chi???m ???????c
Ch??? m???t g??c sim th??i, d?? ch??? m???t g???c sim c???n
T??? qu???c s??? ra sao? T??? qu???c?Th?? ta ??i! H??y gh?? l???y g???c sim.
(???????ng t???i th??nh ph??? n??m 1977 ??? 1978)

C??ng vi???t c??ng th???y m??nh y???u ??u???i
???????ng nh??n ngh??a ch???ng n??o c??n l???m b???i
Anh hi???u v?? sao t??i ??t l???i.
Anh hi???u v?? sao t??i hay nh???c m??? t??i
N???i ??m ???nh su???t ?????i day d???t
?????i v???i m??? s??? l?? ????n ??au nh???t
C?? k??? n??o r??nh n??m b???n l??n t??i.
Gi???a ti???c r?????u v?? hoa, t?????ng ch???ng kh??ng ????ng l??c
Nh???c ?????n n???i ??au nh???ng u???t ???c ??? ?????i
L??m sao ???????c, r?????u hoa th?????ng ??t
So v???i chia ly, gian d???i, d???p v??i.

(CH???M C???C SA ??? IN 1987)

 ????ng l?? ?????i ng??n qu??, h?? h??o qu??!

Khi ?????ng trong chi???n h??o
B???ng th???y m??nh cao l???n
V???a tr??i gi???c bu??ng tay
L???i ?????i gi??? xu???t tr???n
Luy???n ????i ch??n Tr?????ng S??n
???????ng Tr?????ng S??n cao ng???t
Ng???c ?????ng b???ng m??nh m??ng
Nu??i ta ngh??n gi???ng h??t???
(??m vang chi???n h??o 1970)
 S??? th???t trong chi???n tr?????ng, ng?????i l??nh ??? trong chi???n h??o ai c??ng ph???i mu???n cong ng?????i th???p xu???ng ????? tr??nh ?????n qu??n th??. Nh???ng t??n binh ??i ng??? ng??? nh?? ?????u l??n ?????u b??? ti???u ?????i tr?????ng qu??t th??o b???o khom ng?????i xu???ng. Khi n??o c?? th???i c??? xung phong th?? h??y nh???y l??n chi???n h??o. ???? l?? c??ch b???o to??n l???c l?????ng ????? ????nh gi???c. ???Khi ?????ng trong chi???n h??o / B???ng th???y m??nh cao l???n??? l?? c??ch h?? h??o su??ng. Th?? ca kh??ng n??n n??i th???. Ki???u n??i ???y l?? ki???u n??i c???a nh???ng ng?????i tr???n h???m ngo??i h???u ph????ng tha h??? kh???u hi???u ????nh gi???c trong h???m v?? ????nh gi???c tr??n gi?????ng, c???a nh???ng ca s??? g??o qua ????i ?????ng vi??n b??? ?????i chi???n ?????u, c???a nh???ng ch??nh tr??? gia tr???n trong boong ke c??? x??y ????nh nhau! Ki???u n??i c???a nh???ng k??? l???c quan t???u, qu?? ph???n k??ch!
 M?? G. Belinski (Nh?? ph?? b??nh Nga l???i l???c th??? k??? XIX) ???? vi???t: ????????i v???i li???u thu???c t??m h???n, nh???ng n???i bu???n nh??n b???n bao gi??? c??ng c?? t??c d???ng th???m th???u h??n nhi???u so v???i h???i ch???ng ph???n k??ch???.
   Trong cu???c chi???n tang th????ng ???y c?? bao nhi??u k??? h??a theo ????m ch??nh kh??ch l??i s??ng xui lo??i ng?????i 
ch??m.gi???t:
bao tri??t gia coi khinh s??? ch???t
bao nh?? th?? ca ng???i c??i ??i??n cu???ng
bao nh?? v??n b??n ?????ng v??n ch????ng
bao ch??nh kh??ch ng???i m???t n??i k??u g??o, c??? v?????
  (T??m s??? ng?????i l??nh 1973 ??? ????? Ho??ng)

  Th?? c??? kim ?????ng vi??n t??ng qu??n ????nh gi???c c???a nh??n lo???i k??? kh??ng h???t nh???ng b??i hay v?? c??c nh?? th?? ???? vi???t r???t ch??n t??nh t???m l??ng c???a m??nh khi ra tr???n b???ng m???t b??t ph??p ??i??u luy???n n??n c??n m??i ngh??n ?????i:
Ninh b??ch vi phu tr?????ng
Nh???t th???ng t??c th?? sinh
(?????u qu??n ??? D????ng Qu??nh ??? ?????i ???????ng)

Ngh??a l??:
Th?? l??m anh l??nh b??t
H??n l??m ch??ng sinh vi??n
(B??i h??t T??ng qu??n ??? D????ng Qu??nh - ????? Ho??ng t???m d???ch)

C??? vi??n ????ng v???ng l??? man man
Song t??? long chung l??? b???t kham
M?? th?????ng t????ng ph??ng v?? ch??? b??t
B???ng qu??n truy???n ng??? b??o b??nh an
(Ph??ng nh???p kinh s??? - S???m Than)

B???t ng??? v??o kinh ????

 Qu?? nh?? xa t??t ngo??i tr??ng sang
??o th???ng hai tay l??? ch???y tr??n
Tr??n ng???a g???p nhau kh??ng gi???y b??t
Nh??? anh nh???n h??? v???n b??nh an!
(Ho??ng T???o d???ch)
  Th?? H???u Th???nh d??y ?????c th?? h?? kh???u hi???u nhi???u l???n, g?????ng ??p, gi??? t???o, ?????y ch???t tuy??n hu???n c???p ti???u ?????i in tr??n b??o li???p:
M???t con ???????ng ?????t ????? nh?? son
M???t m??u xanh b???t ng??n hy v???ng
M???t ?? ch?? bay ra ?????u ng???n s??ng
M???t ni???m tin nghi???n n??t m???i qu??n th??
(Tr??n m???t chi???c xe t??ng - th??ng 3 n??m 1971)
Sau B???n ????ng gi???i ph??ng v??i ng??y
C??c chi???n s??? xe t??ng ra c???u Ka Ki t???m m??t
Anh ??u???i nhau tr??n c??t
Anh ????? d??? h??i hoa
C??c anh kh??ng n??i nhi???u v??? chi???n th???ng ng??y qua
Ch??? mong m??a cho ?????ng b??o gieo l??a???
  (Sau tr???n ????nh ??? ??m vang chi???n h??o th??ng 3 n??m 1971)
  ?????c m?? bu???n c?????i cho c??i h?? kh???u hi???u, c??i gi???, c??i g?????ng g???o m?? H???u Th???nh g??n cho ng?????i l??nh xe t??ng, bi???n h??? nh???ng ng?????i ?????i m???t v???i ch???t s???ng th??nh nh??ng ch?? b?? l??n n??m, l??n s??u, nh???ng c?? thi???u n??? choai choai ch??i d???, h??i hoa.
  Ca ng???i anh b??? ?????i hi???n nh?? Ph???t trong th?? ch??nh th???ng ch???ng M??? c?? r???t nhi???u:
C?? ng?????i ??i l??nh hi???n nh?? ?????t
(Ch??nh H???u)
???
Con l???y ??ng
??ng ?????ng ??n gan ch??u!
Ch?? ????y m??
Ch?? l?? gi???i ph??ng qu??n.
(Em b?? l???c m??? ??? ?????ng H??, n??m 1972 ??? Nguy???n Duy)
  Sau ????, H???u Th???nh n??ng nh???ng ng?????i l??nh xe t??ng con tr??? ???y l??n t???m L??u B???, Kh???ng Minh, H??? Ch?? Minh, V?? Nguy??n Gi??p, nh???ng l??nh t??? lu??n lo l????ng, t??ch th???o ????? d??n t???c ????nh gi???c l??u d??i.
C??c anh kh??ng n??i nhi???u v??? chi???n th???ng ng??y qua
Ch??? mong m??a cho ?????ng b??o gieo l??a
(Th?? ???? d???n)
Anh l??nh b??t xe t??ng trong th?? H???u Th???nh ????ng l?? c?? t???m T?????ng qu???c v?? T?????ng qu??n(!)
  Gi??? h???t m???c!
  Th?? H???u Th???nh c?? nh???ng tri???t l?? v???t, c??p py pho to tri???t l?? Mao Tr???ch ????ng ???S??ng ????? ra ch??nh quy???n???:
 Qua m???t ch???ng ???????ng d??i
Ch??nh kh???u s??ng ???? l??m ?????i ta t????i t???t???
(???????ng t???i th??nh ph??? 1978)
  S??ng ???y ch???c l?? ???? t???m nh??n s??m Tri???u Ti??n, t???m th???n d?????c m???i c?? lo???i s??ng gi???t ng?????i l??m ng?????i t????i t???t!
V?? tri???t l?? l???y n??ng th??n bao v??y th??nh th???. T???a ????? tr?????ng ca ???????ng t???i th??nh ph??? c??ng l?? c??ch c??p ?? t?????ng chi???n khu c???a T??u!
 V???a tri???t l?? cop py, th?? H???u Th???nh l???i ?????m ch???t t???u h??i:
Vai t???u h??m nay c?? gi???i th???t
Kh??ng ng??? ?????i ?????i tr?????ng m?? duy??n
Ng??? c?? binh tr???m v??o vui t???t
B??? chi???c kh???n d??: Ch??nh tr??? vi??n!
???
Ng?????i xu???ng ng?????i l??n vui h??? h??
Th??p ph??o h???m b??n ch??m ch?? nghe
S???m mai xu???t k??ch t??ng g???m x??ch
Ti???ng h???, ti???ng nh??? c??ng theo ??i???
(????m li??n hoan 1971)

Th?? H???u Th???nh r???t nh???t. Anh em trong ngh??? n??i v???i nhau: b???nh g?? c???a th?? c??ng c?? th??? ch???a kh???i, ch??? c?? b???nh nh???t l?? thu???c lo???i t??? ch???ng nan y kh??ng th??? n??o ch???a n???i. Hoa ????, Bi???n Th?????c, H???i Th?????ng L??n ??ng c??ng ph???i b?? tay!
??n v???i no l??u
Chi???n h??o ??ang ?????i
Sau tr???n ????nh nh??n b??n tay s???m kh??i
C??? ng??? v???a thay nhau v???n c??m
???
(K??? ni???m v??? b???a c??m ??n ?????ng ??? ??m vang chi???n h??o ??? th??ng 3 n??m 1972)

Bu???i s??ng th???c d???y
B???t g???p t??nh th????ng ??i ????a ????m h???n th??
Qua con ???????ng nh???ng ????m m??y b??? nhi???u phen r?????t ??u???i
Bu???i s??ng th???c d???y
M??a ???? qua, m??a ???? qua
Nh???ng khung c??y hoang v???ng
??i qua nhi???u m?? ??o
(Th????ng l?????ng th???i gian)
Nh???t v?? s??o c??? khi ca ng???i l??nh t??? c???a m??nh:
Ng?????i cao c??? t???n ng???n ngu???n th????ng n?????c
S??ng tr??i m??i nh?? b??? c??n gi??? ???????c
??nh m??t Ng?????i s??u v???i v???i th???i gian       
??ang t???a kh???p, ??ang ??n c???n c??n d???n                                          
- H??? c??n m???t t??n x??m l?????c tr??n ?????t n?????c ta
Th?? ta ph???i ti???p t???c qu??t s???ch n?? ??i???
(???????ng t???i th??nh ph???)
  R???t c?? k???, kh??ng c?? t???, kh??ng c?? c??i g?? m???i vi???t ca ng???i l??nh t??? c???.
  C??i t???u h??i, b???nh nh???t d???n ?????n c??i gi??? l???p gh??p s???ng s?????ng, c?? th???t m?? ?????c c??? t?????ng l?? c???a gi???:
B???n t??i b??? th????ng
L??c r?????t theo b???n ??c ??n th??o ch???y
M???nh ph??o xuy??n qua bao ?????n
H???t rau d???n v??i ra

R???t l???i v???t th????ng 
X??ng l??n ??u???i ?????ch
B???n t??i kh??ng hay
C?? lu???ng rau d???n m???c theo ???????ng truy k??ch
(Th??ng 10 n??m 1974)
 Mang h???t rau, gi???ng c?? ??i theo ng?????i l??nh th?? qu??n ?????i n?????c n??o c??ng l??m. S??? vi???c chi ti???t c?? th???t trong chi???n ?????u. Ng?????i linh mu???n ????nh th???ng gi???c ph???i bi???t t??? t??c m???t ph???n l????ng th???c Nh??ng d???ng k???ch b???n cho n?? th??nh lu???ng rau truy k??ch th?? ???? l?? m???t k???ch b???n tuy??n hu???n r???t xo??ng x???ng, ?????c n?? ph???n c???m.
   Trong tr??ng tr??ng ??i???p ??i???p ng?????i ca ng???i, t???ng b???c th?? H???u Th???nh, h??? cho r???ng H???u Th???nh ch???u ??n ?????ng, ph???ng s??? cho ?????ng nh??ng H???u Th???nh kh??ng vi???t ca ng???i ?????ng c??? th??? m?? ch??? vi???t v??? m??? v?? ch??? r???t th??nh c??ng.
  ????ng l?? H???u Th???nh c?? vi???t v??? m??? v?? ch??? l?? nh???ng ng?????i th??n h???u h??nh v?? v?? h??nh c??u mang m??nh. ??i???u ???y r???t ????ng tr??n tr???ng. Nh??ng ng?????i m???, ng?????i ch??? trong th?? H???u Th???nh c???c kh???, kh?? kh??n ??? m???c t???m t???m:
M??? ta ???m, h??p b??t canh rau d???u
Ch??? ta hay ng???i kh??c d?????i b???p m???t minh
???
Ch??? ch??n tu???i xu??n trong m?? l??m ?????ng ti???n???
M??m c??m ng???i b??n n??o c??ng l???ch???

Ng?????i m??? t??? c??? v?? th??n Vi???t Nam trong chi???n tranh ??au th????ng h??n nhi???u;

M??? ??N XIN

G???o nh?? m??? h???t l??u r???i
M??? ??n x??c s???n (*) ng??i ng??i cho con       (*) B?? s???n
M??? ??i! Nh???n l???y v??i lon
Ng??y mai ????n v??? con c??n ??i xa
M??? nh??n l??ng ngh???n m???t nh??a
R??t run tay g???y, th??n gi?? h???t h??i
Xi??u xi??u bong m??? xa r???i
Th??p thoi chi???c l?? v??ng r??i gi???a chi???u.
(T??m s??? ng?????i l??nh ??? ????? Ho??ng, th??ng 3 n??m 1972)
 V?? ng?????i ch??? trong th?? Vi???t Nam c??n m???t m??t v???n l???n so v???i ng?????i ch??? c???a H???u Th???nh:
H???n trinh ch??n ch???t ch??n gi?????ng
Em c??n cho ch??? l?????c g????ng l??m g??
???.
Ch??? gi??? s???ng c??ng b???ng kh??ng
Coi nh?? ch??? ???? sang s??ng ?????m ????!
(L??? b?????c sang ngang ??? Nguy???n B??nh)
  ??i???m y???u nh???t c???a th?? H???u Th???nh l?? thi???u s??? nh??n ?????o cao c???, m???c d?? ????u ???? trong th?? ??ng c?? n??i ???X??a ??i phi??n hi???u m???t s?? ??o??n /?????t bao dung nh???n nh???ng m???nh c??? h??ng???. C??? m???t ?????i th?? l??nh tr???n m???c m?? ch??? c?? m???t c??u nh?? th??? l?? qu?? ??t v?? qu?? nh???. C??n trong th?? ??ng r???t nhi???u kh???u kh?? ???th??? phanh th??y u???ng m??u qu??n th?????. V???i t?? duy ???ch??nh kh???u s??ng l??m ?????i ta t????i t???t???, H???u Th???nh th???n th??nh h??a kh???u s??ng c???m trong tay c???a m??nh:
Ch??ng t??i xu???ng ???????ng
Ch??ng t??i c???m s??ng
S??ng d???i l??n t??p m???t qu??n th??
Kh???u s??ng trong tay kh??ng tr???ch h?????ng bao gi???
Ch??ng t??i ????nh qu??n th?? nh?? s??? c??? l??m m??a, nh?? ph??t lau tra h???t???
(?????t, th??ng 2 n??m 1971 ??? ??m vang chi???n h??o)
V?? th???t t??n b???o:
-  ???H??y l???y ?????n m?? c??a th???ng cu???ng t??n
M???t th???ng ngu mu???n ch???t thay c??y
- ???C??? b?? ??i, t???i ch???p cho thi???t l???

R???i moi b???ng n?? ra
Xem c?? m??u hay ch??? to??n h???c ??n???

Tao mu???n coi n?? ch???t t??? t???
Coi n?? ch???t n?? g???i ai tr?????c nh???t.

-   ???Th??i h??y qu??ng l???u ?????n ??i th??i
Cho n?? ch???t thi???t mau ????? tao c??n ch???p ???nh
Tao c???n ti???n ch??? kh??ng c???n n?????
(???????ng t???i th??nh ph??? n??m 1978, 1979).
 T??? c??? ch?? kim kh??ng c?? v???n th?? n??o ??c ?????c nh?? th??? n??y.
 C??i tinh th???n ???s??ng l?? ?????n, v??? l?? con, d???n c??m th?? l??n n??ng s??ng, ????i m???t em h??nh vi??n ?????n??? ???? bi???n thi nh??n th??nh s??t nh??n, bi???n t??c ph???m ngh??? thu???t th??nh bi???t k??ch m???t c??ch cu???ng t??n c???a nhi???u con ng?????i ??? th??? k??? XX , th???t l?? c?? m???t kh??ng hai trong l???ch s??? nh??n lo???i:
Bao nh?? th?? m???t h???t l????ng t??m
Bao b???n b??o b???i v??n b???i l??m gi??n ??i???p
Bao t??c ph???m ngh??? thu???t bi???n th??nh bi???t k??ch
Cu???c ?????i n??y ????nh ???? v???i v??n ch????ng???
(Lo??i ng?????i ??? T??m s??? ng?????i l??nh c???a ????? Ho??ng, ng??y 4 th??ng 6 n??m 1973 ).

 ?????c nh???ng l???i th?? ?????m m??u ???y l??m cho ch??ng ta r???n ng?????i nh??? t???i nh???ng tr???i thi??u ng?????i c???a b???n ph??t x??t Qu???c x?? ?????c ??? ???ts??venxim trong th??? chi???n th??? hai v?? c??ng r??ng r???n, nh??? t???i nh???ng b??i ?????u l??u ch???t th??nh n??i c???a Th??nh C??t T?? H??n, c???a b???n Ponpot I??ng xa ri di???t ch???ng ??? C??m pu chia ????? c???nh t???nh cho nh??n lo???i hi???n l??nh tr?????c c??i ??c t??n b???o!
  Th???t ra ???tr??c c??n c?? th??? ch??m v???n c??nh???. (????? Ph???) Nh??ng ?????y l?? th???i trung c???, th???i m?? ???Th??? sao th?? c??? th??? sao gia h??nh/ m??u r??i th???t n??t tan t??nh/ ai ai tr??ng th???y h???n kinh ph??ch r???i ( ??o???n tr?????ng t??n thanh ph??ng t??c truy???n T??u ??? Nguy???n Du). C??n th???i hi???n ?????i con ng?????i ??? v???i nhau nh??n ?????o h??n. B??y gi??? nhi???u n?????c d??n ch??? ??? ch??u ??u h??? ???? b??? ??n t??? h??nh. Nh???ng n??i c??n ??n t??? h??nh th?? h??? cho ch???t nguy??n th??y b???ng c??ch ti??m thu???c, ch??? kh??ng m??? b???ng moi gan ho???c b??m v???m thi th??? k??? ??c nh??n nh?? trong th?? H???u Th???nh!

  Sao trong th?? H???u Th???nh l???i c?? nh???ng c???nh ???t??ng x???o??? nh?? v???y ?
 H???u Th???nh l?? nh?? th?? kh??ng c?? s??? rung c???m, tr??i tim ??ng tr?? l?? v?? ???m???i m?? tr??n ???????ng ho???n l??????, ??ng ???? t??? th??:
Anh l???ng im nh?? ?????t
Ai n??i g?? c??? n??u???
(Th????ng l?????ng th???i gian.)
R???i ti???p
Coi n?? ch???t n?? g???i ai tr?????c nh???t!
 Th??a nh?? th?? H???u Th???nh, n?? g???i m??? ????? ?????y ???!
Th?????ng t?? Ho???c th???i l??m gi??m th??? tr???i giam H???a L?? c?? k??? cho t??i nghe chi ti???t l?? khi nh???ng t??? t??, nh???ng k??? ??c ?????c nh???t ??em ??i thi h??nh ??n, nh?? t?? cho m???t m???u gi???y b???ng n???a b??n tay ????? vi???t l???i tr??ng tr???i cu???i c??ng, tr??n 90% vi???t g???i v??? cho M??? ?????.
 http://thaianco.net/xuanloc/anhtam6/khoivu.jpg
  Nh?? v??n Kh??i V?? - Nguy??n s??? quan Qu??n y Vi???t Nam C???ng H??a - Nguy??n Ph?? Ch??? t???ch H???i V??n ngh??? ?????ng Nai, Ph?? t???ng bi??n t???p b??o V??n ngh??? ?????ng Nai -Gi???i th?????ng ti???u thuy???t  "L???i nguy??n  hai tr??m n??m" c???a  H???i Nh?? v??n Vi???t Nam n??m 1989

http://thaianco.net/xuanloc/anhtam6/trieunguyen.jpg
Nh?? v??n Tri???u Nguy??n - Nguy??n Thi???u ??y S?? quan Vi???t Nam C???ng H??a - Gi???i th?????ng Nh?? n?????c C???ng h??a x?? h???i ch??? ngh??a Vi???t Nam v??? V??n h???c ngh??? thu???t.?????t 2
                                                                  
http://thaianco.net/xuanloc/anhtam6/levanngan.jpg
Nh?? th?? L?? V??n Ng??n - Nguy??n Trung s??? Vi???t Nam C???ng H??a, nguy??n Ph?? Ch??? t???ch H???i V??n ngh??? B??nh ?????nh, Ph?? T???ng bi??n t???p t???p ch?? V??n ngh??? B??nh ?????nh, ?????ng vi??n ?????ng C???ng s???n vi???t Nam.

http://thaianco.net/xuanloc/anhtam6/unnamed%20(1).jpg

B??? ?????i Qu??n gi???i ph??ng mi???n Nam qu??ng vai th??n thi???n v???i ng?????i l??nh Vi???t Nam C???ng H??a sau Hi???p ?????nh Paris ng??ng b???n ??? Vi???t Nam n??m 1973.
Anh gi???i ph??ng qu??n (b??n tr??i) l?? ?????ng ?????i c???a nh?? th?? Tr???n Kh???i v?? ng?????i l??nh VNCH t???i chi???n tr?????ng B??nh ?????nh n??m 1973


http://thaianco.net/xuanloc/anhtam6/dohoang.jpg

Nh?? th?? ????? Ho??ng - Nguy??n b??nh nh?? ti???u ?????i 3, trung ?????i 3, ?????i ?????i 359, qu??n khu 4, Qu??n ?????i nh??n d??n Vi???t Nam, nguy??n Tr?????ng Ban Th?? T???p ch?? Nh?? v??n. Gi???i th?????ng 5 n??m B??? Qu???c ph??ng v??? B??o ch?? - V??n h???c ngh??? thu???t (2009 - 2004)

http://thaianco.net/xuanloc/anhtam6/huuthinh.jpg
.Nh?? th?? H???u Th???nh - Nguy??n Trung t?? Qu??n ?????i nh??n d??n Vi???t Nam - Ch??? t???ch H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, Ch??? t???ch UB To??n qu???c Li??n hi???p c??c H???i VHNT Vi???t Nam


C??? b?? t???i ch???p cho thi???t l???
R???i moi b???ng n?? ra
Xem c?? m??u hay ch??? to??n h???c ??n?
  M??u ????? h???t, ?????u l?? da v??ng m??u ????? c??? nh?? th?? H???u Th???nh ???. Con ch??u c???a nh???ng ng?????i s???ng s??t sau cu???c m??? b???ng, moi gan ???y 20 n??m sau h??? ???? l?? ?????ng vi??n nh?? H???u Th???nh, nhi???u ng?????i l??m ?????n Ph?? ch??? t???ch ph?????ng, Hi???u tr?????ng tr?????ng ti???u h???c, trung h???c???v??o c???p ???y, v??o c??c c???p l??nh ?????o ch??nh quy???n do ?????ng C???ng s???n c???m quy???n r???i ???.  Nh???ng ng?????i l??nh s???ng s??t kh??ng b??? m??? b???ng moi gan th?? th??nh nh?? v??n t??i n??ng ??o???t ???????c gi???i th?????ng l???n c???a nh?? n?????c C???ng h??a X?? h???i Ch??? ngh??a Vi???t Nam. (Xem ???nh) . C??n nh???ng ng?????i tho??t ch???t d?? man r??ng r???n ???y l?? thuy???n nh??n v?????t bi??n v?? gi??? g???i dolla v??? x??y d???ng ?????t n?????c, ???????c ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam, chi???u chu???ng tin y??u:
Ch??a ??i ?????ng b???o Vi???t gian
??i r??i ???????c ?????ng chuy???n sang Vi???t ki???u
Vi???t ki???u ?????ng qu??, ?????ng y??u
S???m h??m mong mu???n g???i nhi???u ???? la!
(Ca dao m???i)
  Th???i ??i???m H???u Th???nh vi???t tr?????ng ca ???????ng t???i th??nh ph??? (1977 ??? 1978), tr?????ng ca g???m nh???m chi???n th???ng l??? th???i ??i???m ??au th????ng nh???t trong l???ch s??? Vi???t Nam m?? c??c cu???c th???ng nh???t ?????t n?????c c???a T??y S??n c???a Gia Long c??ng kh??ng c??. D??n t??nh x?? x??c ????i k??m. N???n thuy???n nh??n nh?? m???t c??i tang cho d??n t???c. H??ng tri???u ng?????i b??? n?????c ra ??i. H??n n???a v???n ng?????i l??m m???i cho c?? ngo??i bi???n ????ng s??ng th???n!

N??m M???u Ng??? m???t khoai
N??m K??? M??i t??n l??a
V???n nh?? c??? ????i ho??i
V???n ng?????i ch???t s???p ng???a!
(T???c s??? n??m 1979 ???????? Ho??ng)
 Nhi???u nh?? v??n, nh?? th?? c?? l????ng tri ???? ng??? ra, t???nh ra sau cu???c chi???n huynh ????? t????ng t??n, ??au x??t cho d??n t???c Vi???t da v??ng nh?????c ti???u b??? c??c th??? l???c ngo???i bang hai ph??a x??i b???y ?????n c???nh n???i da x??o th???t, ???? vi???t n??n nh???ng t??c ph???m l??m rung ?????ng t???m l??ng v?? l????ng tri nh??n lo???i: Nguy???n Minh Ch??u ???Ng?????i vi???t tr??? v?? c??nh r???ng gi?? (1973), Ai ??i???u cho m???t n???n v??n h???c minh h???a (1979), C??? lau ; Ho??ng Ng???c Hi???n v???i Hi???n th???c ph???i ?????o, Nguy??n Ng???c, T???ng bi??n t???p b??o V??n ngh??? ???ng h??? l????ng tri th???c t???nh; Tr???n M???nh H???o v???i Ly th??n,; B???o Ninh v???i N???i bu???n chi???n tranh; Ph???m Th??nh v???i H???u Ch?? Ph??o; Ho??ng Minh T?????ng v???i Th???i c???a th??nh th???n; ????? Ho??ng v???i t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh, 3 ti???u thuy???t Ph?? m???t th???i trai, Cu???c chi???n v???a t??n, G???i ng?????i t??nh b??n kia ?????i d????ng, Huy ?????c v???i B??n th???ng cu???c, Nguy???n D???u v???i Ch??a tr???i ng??? g???t; Nguy???n Vi???t H?? v???i C?? h???i c???a Ch??a??????
   Th??? m?? H???u Th???nh v???n m???t l??ng t???ng ca, h?? kh???u hi???u su??ng:

T???t c??? d?????i b??n tay c???a B??c
Hoa thi??ng li??ng m??u th???t t??? h??o
Ch??ng con th??m nghe B??c n??i m???t c??u
Gi???a b???n Nh?? R???ng m??nh m??ng tr???i n?????c
Th??m nghe th??, th??m ????i tay b???t nh???p
????? vui h???t nh???ng g?? ta c?? ???????c h??m nay!...
(???????ng t???i th??nh ph??? n??m 1977 ??? 1978)


  Vi???t Nam c?? truy???n th???ng nh??n ?????o t??? x??a.`

Th???n v?? b???t s??t, d?? di???c th??? th?????ng ????? hi???u sinh chi t??m. 
 Tham t?????ng Ph????ng Ch??nh, N???i quan M?? K???, ti??n c???p h???m ng?? b??ch d?? s??u, k?? ????? h???i nhi do th??? h???n phi ph??ch t??n; 
T???ng binh V????ng Th??ng, Tham ch??nh M?? Anh, h???u c???p m?? s??? thi??n d?? th???t, d?? ho??n qu???c nhi ??ch t??? c??? l???t t??m kinh.
Ngh??a l??:


Th??? l??ng tr???i ta m??? ???????ng hi???u sinh 
M?? K???, Ph????ng Ch??nh, c???p cho n??m tr??m chi???c thuy???n, 
Ra ?????n bi???n m?? v???n h???n bay ph??ch l???c, 
V????ng Th??ng, M?? Anh, ph??t cho v??i ngh??n c??? ng???a, 
V??? ?????n n?????c m?? v???n tim ?????p ch??n run. 


(B??nh Ng?? ?????i c??o ??? Nguy???n Tr??i)

?????a ??n m??y c??ng tr???i sinh
B???nh c??n c???u ?????ng, thu???c d??nh cho kh??ng
(H???i Th?????ng L??n ??ng)
  V?? sao th?? H???u Th???nh thi???u t??nh nh??n ?????o nh?? v???y. Nguy??n nh??n r???t d??? hi???u, V?? ??ng ???vi thi l???p th??n??? (l???y th?? ti???n th??n). ????? c?? ch???c v???, quy???n l???c trong chi???n tranh ??ng ph???i h?? kh???u hi???u, ph???i l??n g??n, ph???i s??o r???ng, ph???i gian d???i, ph???i chi???u theo ?????ng c???m quy???n, trong h??a b??nh ph???i t??m m???i c??ch ki???m ti???n.
 Nh??ng H???u Th???nh kh??ng ????? ch???m nh?? v???y ????u. Ngay trong chi???n tranh, H???u Th???nh ???? ng???i ra h??i ?????ng:

Cho n?? ch???t th???t nhanh ????? tao c??n ch???p ???nh
Tao c???n ti???n ch??? kh??ng c???n n?????
(???????ng t???i th??nh ph??? n??m 1977, 1978)
    Trong th?? H???u Th???nh c?? r???t nhi???u t??? chuy??n m??n ng??nh th????ng m???i, t??i chinh nh??: v???n, mua b??n, ?????ng, ti???n, b???c, th????ng l?????ng???
 N???u ??ng ??i h???c tr?????ng ?????i h???c Bu??n B??n (Th????ng M???i ), ?????i h???c T??i Ch??nh ??? C??u Gi???y, ??? C??? Nhu??? ch???c s??? ph??t huy ???????c s??? tr?????ng c???a m??nh! ??ng s??? th????ng l?????ng v???i th???i gian, m???c c??? v???i b???t t??? cho ??ng tr?????ng sinh b???t l??o, l??m quan su???t ?????i ????? h?????ng cho h???t b???ng l???c m?? ?????i ???? ??u ??i cho ??ng.

   Nh?? th?? Tr????ng V??nh Tu???n vi???t b??i g???i cho t??i ????ng c?? vi???t: H???u Th???nh b???o l??m C??ch m???ng c???n m??u, l??m quan c???n ti???n. Ch?? m??y sinh ra ????? anh d??ng???
M??u tham ng???i th???y h??i ?????ng l?? m?? (Nguy???n Du) th?? H???u Th???nh l??m sao ???vi thi chi ho???t??? (s???ng ch???t v?? th??) ???????c.
 Trong th?? t??nh, H???u Th???nh c??ng kh??ng th???t l??ng:


Ng?????i y??u th?? ch???t v?? nh???ng ????n v??n
Ng?????i say bi???n b??? d???p v??i trong s??ng
Ng?????i khao kh??t ng?? v?? roi m?? m???ng
Ta y??u m??nh tan n??t b???i m??nh ??i.

T??? TH??  -1987
   Th?? t??nh m?? k??u leng reng qu??. Trong ?????i th???c v?? trong ?????i ???o H???u Th???nh l??m g?? tr???i qua nh???ng c???nh ng??? ???ta y??u m??nh tan n??t b???i m??nh ??i!??? C?? th??? vi???t ng?????c l???i??? M??nh m?? y??u ta th?? m??nh s??? tan n??t h???t m??nh ??i!???
  C??c nh?? th?? l???n, th?? t??nh c???a h??? r???t b??nh d??? m?? s??u l???ng l??m rung ?????ng tr??i tim y??u ngh??n n??m:

NG??I V?? T??I, ANH V?? EM

N??ng b???ng ?????i ti???ng ng??i tr???ng r???ng
 Th??nh ti???ng anh tha thi???t ?????m ????
Th??a em, em ?????p l???m
M?? th??m t??m anh ch??a th??? n??i ra!
(Puskin ??? Th??y To??n d???ch)
 ??????ng th???i ng?? t??y m??? nh??n gia
M??? nh??n nhan s???c ki???u nh?? hoa
Kim nh???t m??? nh??n kh??? ng?? kh???
Thi??n nhai ch??u b???c li??n chi gia
 (S??? h???u t?? ??? L?? ?????ng ?????i ???????ng)

Khi say ta ??? nh?? ai
M???t ai xinh ?????p t????i c?????i nh?? hoa
B??y gi??? ai v???i l??a ta
M??y xanh r??m ng???c xa xa ch??n tr???i??????
(Nh??? ng?????i ?????p - B???n d???ch T???n ????)

  N???i dung th?? H???u Th???nh ???? nh?? th???, v?? xu???t hi???n mu???n n??n ngh??? thu???t, thi ph??p th?? th?? h???u nh?? kh??ng c?? g??, l???i c??n th?? v???ng c??u ch???, ?? t???, c??p py nguy??n xi c??c t??c gi??? kh??c n???a.
  B??i th?? Hai nh?? vi???t n??m 1962 l?? m???t v?? d??? ti??u bi???u.

Hai nh?? t???a l??ng v??o nhau
C??nh xoan b??n ???y ng??? ?????u sang ????y
L?? s??? ?????y g???i ????y say
Ru em b??n ???y, b??n n??y thiu thiu
H??m qua b??n ???y l???y Ki???u
B??n n??y c??m m??i c??i m??u T?? B?? 
M??i nghe ch??nh ch???ch tr??ng t??
?????u h???i b??n ???y ng??? qua b??n n??y
S??ng ra n???ng tr??u c??nh c??y
M??i l?? b??n n??y cho??ng c??? b??n kia.
(V??nh Ph?? 1962)
Nh?? ??? n??ng th??n m?? t?????ng t?????ng ra t???a l??ng v??o nhau l?? kh??ng th???t. Kh??ng c?? vi???c ???y v?? kh??ng c?? ??i???u nay 
L?? s??? ?????y g???i ????y say/Ru em b??n ???y b??n n??y thiu thiu.
 M???t ch??ng trai ????i m????i ??ang y??u h???ng h???c m?? nghe ru em ????? thiu thiu ng??? th?? ch??ng trai ???? l?? ?????a tr??? ??ang n???m n??i  (!)
  R???i c?? g??i tu???i tr??ng tr??n l??? m?? bi???t l???y Ki???u h??n ngh??n c??u ?????n ??o???n T?? B?? ??????? ??ao l???p s???n ch?????c d??ng??? l?? kho??t l??c, kh??ng th??? c??. H???u Th???nh mu???n tri th???c h??a, Ki???u h??a c?? g??i n??ng th??n, c?? ng?????i y??u m??nh th???p k??? 60 th??? k??? tr?????c c?? tr??nh ????? Ki???u nh?? Ti???n s??? Ki???u  h???c Tr???n Nho Th??n b??o v??? lu???n ??n ph?? ti???n s??? ??o???n tr?????ng t??n thanh b??n Li??n X?? ?????y!
 H???u Th???nh vi???t 10 c??u l???c b??t m?? ????? nhi???u l???i v???n.

Ru em b??n ???y b??n n??y thiu thiu         
H??m qua b??n ???y l???y Ki???u
N??n s???a l???i:
H??m qua b??n ???y l???y Kiu
Ti???p:
H??m qua b??n ???y l???y Ki???u
B??n n??y c??m m??i c??i m??u T?? B??
N??n s???a l???i:
B??n n??y c??m m??i c??i mi??u T?? B??.
???

Ai v??? Pa H??ng, Ngh??? An
R???ng nay Tr???m Gi?? c?? gi??n su su
Ai qua L??? Th???y, Xu??n B???
B??y ch??? Tr???m Gi?? c???i ng??, g?? choai???
(Tr???m Gi?? 1967)
 B??i th?? trong t???p 
??m vang chi???n h??o nh?? m???t b??i b??ch b??o m?? ?????y l???i v???n.
N??n s???a l???i

Ai qua L??? Th???y Xu??n B??
B??y ch??? Tr???m Gi?? c???i ng??, g?? choai.
???? ?????ng tu???i m?? H???u Th???nh l??m th?? nh?? v???y th?? h???i l??m sao ?????c gi??? t??m ph???c kh???u ph???c. Trong khi ???? Tr???n ????ng Khoa m???i t??m tu???i, chin tu???i n??m 1967 vi???t l???c b??t ???? th??m h???u trong n???i dung l???i ??i??u luy???n trong ngh??? thu???t thi ph??p:
Hoa d???a n??? l???n c??ng sao
L?? d???a chi???c l?????c ch???i v??o m??y xanh
???
Ngo??i th???m r??i chi???c l?? ??a
Ti???ng r??i r???t m???ng nh?? l?? r??i nghi??ng.
(T?? g???c s??n nh?? em ??? Tr???n ????ng Khoa 1968)
  ????ng l??:

 Kh??n th?? kh??n thu??? l??n ba,
D???i th?? d???i kh??, d???i tra (*) m???t ?????i! (*) Gi?? -ti???ng mi???n Trung)
 H???u Th???nh c??ng hay b???t ch?????c h???c c??ch l???p t??? c???a c??c nh?? th?? th???i ch???ng M??? n???i ti???ng.
 Ho??ng Nhu???n C???m c?? b??i th?? ???Ti???ng chim tr??n ?????i ch???t??? r???t hay:

L??ch ch??ch l?? chuy???n chim ri
Kho??c l??c nh???t nh?? chuy???n s??o s???u th??i
Chuy???n nghe nh?? chuy???n ????u r???i
L?? l???i ch?? v???t ??ang ng???i b??n kia
M??? ??i! ?????t n?????c c???t chia
Ti???ng k??u con cu???c ??i v??? qu??? tim???
(Ti???ng chim tr??n ?????i ch??t ??? Ho??ng Nhu???n C???m n??m 1972)
  H???u Th???nh c??ng l??m b??i Ch??? Chim ph???ng theo:

Ch??o m??o ch??a n???m ???? say
Chim s??u b???n m???n n???a ng??y m???i sang
Anh v?? mua b??n ????ng ho??ng
??n xong m??a l?????n c??? l??ng c??ng xem
B??? n??ng ??? c??? ??n khem
C?? si??ng c?? kh??ch v???i ??em qu?? v???
Con s??o mua b??n m??u m??
Qu??? ??en ????nh qu???t c??n khoe ????? ??i???u???
 (Ch??? chim  - Th?? H???u Th???nh n??m 1988)
Nguy???n Duy c?? b??i B???u tr???i vu??ng, H???u Th???nh c??ng c?? b??i B???u tr???i tr??n gi??n m?????p. B??i th?? B??u tr???i vu??ng c???a Nguy???n Duy:

Th???ng r???i tr???n ????nh th???c s??u
L???i v??? v???i m??i t??ng ??? B???u tr???i vu??ng
S???c s??i bom l???a chi???n tr?????ng
T??m t?? y??n t??nh v???n vu??ng m???t v??ng
Kho??i n??o b???ng ph??t ng??? l??ng
M???  trang th?? d?????i bong r???ng ??ung ????a
Tr???i tr??n c?? l??c r??i m??a
Tr???i vu??ng vu??ng su???t b???n m??a n???ng xanh???
      Ng?????i l??nh n??o ??? chi???n tr?????ng c??ng ?????u nh???, c??n b??i B???u tr???i tr??n gi??n m?????p c???a H???u Th???nh th?? kh??ng ai nh???.
  Ng?????i ta n??i r???ng: Nh?? th?? nh?? con ong l??m m???t. Ch??ng ??i h??t nh??? v???n b??ng hoa trong r???ng ????? v??? l??m n??n m???t ng???t cho m??nh, ch??? kh??ng ??i ??n c???p c??nh hoa v??? l??m m???t. H???u Th???nh nhi???u khi b?? g???n nh?? nguy??n xi t???, c??u ch??? c???a ng?????i kh??c. ??i???n h??nh nh?? b???i 
H???i ???nh h?????ng nguy??n xi b??i th?? Th?????ng ????? sinh ra m???t tr???i  c???a nh?? th?? ?????c Christa Reinig m?? c??ng ch??ng ???? la ?? nhi???u n??m.
 R???i b??i 
Sang thu l???y t??? c???a V????ng H??a nh?? th?? ?????i ???????ng b??n Trung Qu???c;
????ng m??? v???n ????o chi
Qu?? ho??nh thi???m xu??n no??n
(V????ng H??a 560 sau C??ng nguy??n)


C??nh ????o t?? chi???u ????ng
V???t sang th???m xu??n ???m
H???u Th???nh:
C?? ????m m??y m??a h???
V???t n???a m??nh sang thu.
(Sang thu)
 H???u Th??nh h???c t???p kh??ng kh??o. T??? v???t d??ng nh?? V????ng H??a l?? r??t tuy???t, V???t nh??nh sang m??a xu??n. C??i c?? th???c v???t qua c??i ???o l??m cho c??u th?? c?? th???n. Ch??? v???t d??ng h???p v??n c???nh h??nh ???nh ?????p th?? r???t hay, nh??:

Kh??n th????ng nh??? ai
Kh??n v???t l??n vai
Kh??n th????ng nh??? ai
Kh??n r??i xu???ng ?????t???
(Ca dao)
 D??ng kh??ng h???p v??n c???nh m?? l???i th?? l???u th?? r???t nguy h???i;
C?? ????m m??y m??a h??? v???t n???a m??nh sang thu, v???t n???a m??nh l?? v?? c??ng t???c, kh??ng c?? t?? g?? l?? h??nh ???nh cho th??. Ch??? v???t n???a m??nh ??? ?????y ???? l??m cho b??i th?? H???u Th???nh b??? b??i ??en ho??n to??n.
Ng?????i ta c?? th??? nh???i, li??n t?????ng ?????n c??i kh??c t???c t???u h??n:

C?? ch??ng trai m???t t???
V???t n???a m??nh sang em.
 H???u Th???nh d??ng ch??? ???v???t n???a m??nh??? ???? gi???t ch???t th?? H???u Th???nh.
 B??i ???Th?? vi???t ??? bi???n??? ???????c ph??? nh???c, nh??ng ??m nh???c 
x??n x??n, x??n ???? x??n ??? ????y kh??ng che l???p ???????c c??u ch??? th?? v???ng, c?? k???, ?? t??? s??o m??n, h???i h???t c???a b??i th?? t??nh y??u n??y.
 H???u Th???nh mu???n n??i cho to t??t:

Anh xa em 
Tr??ng c??ng l???
M???t tr???i c??ng l???
 G?? m?? ?????n m???c ???y.
Anh xa em c??i c??y, con ???? c??ng l??? l?? ???? qu?? bu???n r???i, c???n g?? ??em m???t tr???i m???t tr??ng ra so s??nh, ?????i ng??n nh?? th???!
 C??u th??
 Gi?? kh??ng ph???i l?? roi m?? v??ch n??i ph???i m??n l?? r???t c?? v?? r???t nh???. N???u H???u Th???nh ph??t hi???n ?????u ti??n th?? c??ng c?? th??? coi c??u th?? ???????c. Nh??ng c??u n??y ???? c?? t??? m???y tr??m n??m tr?????c m?? h??nh ???nh n?? ?????p, lung linh, v???a ???o, v???a th???c, v???a hay h??n ngh??n l???n:
S????ng ph??? t??n h??? d????ng li???u
V?? c??? t??n h??? ng?? ?????ng
(?????ng Tr???n C??n)
S????ng nh?? b??a ?????o m??n g???c li???u
M??a nh?????ng c??a x??? h??o c??nh ng??
(??o??n Th??? ??i???m d???ch)
Hay trong th???i hi???n ?????i:
Phong nh?? l???i ki???m ma s??n th???ch
H??n t??? ti??m phong th??ch th??? chi
(Ho??ng h??n - H??? Ch?? Minh)

Gi?? s???c t???a g????m m??i ???? n??i
R??t nh?? d??i nh???n ch??ch c??nh c??y
(H??? Ch?? Minh n??m 1947)
 H???u Th???nh r???t l???m d???ng d??ng m???t c??i h?? ?????t v???i c??i th???t, c??i ???o ?????t v???i c??i hi???n???N???u d??ng h???p l?? kh??ng tr??n lan c??u th??, b??i th?? hay l??n nhi???u::

B?? Yak tr??i tr??n s?????n n??i
L?? ??em m??a thu n???ng v???
(T???ng th??)
Ng?? ?????ng nh???t di???p l???c
Thi??n h??? c???ng thu tri
(Th?? c???)

(Chi???c l?? ng?? ?????ng r??i
M???i ng?????i bi???t thu ????n)
S???u ??ong c??ng l???c c??ng ?????y
Ba thu d???n l???i m???t ng??y d??i gh??
(??o???n tr?????ng t??n thanh ??? Nguy???n Du)
Th???y gi?? l?? ??m ngang l???y gi??
T?????ng ch???ng nh?? trong ???? c?? h????ng
C???a ng?????i m??nh nh???, m??nh th????ng
N??o hay gi?? t???t ch???ng v????ng v???n g??
(H??n M???c T???)
G???p ????i c??nh ph?????ng cho ng??y r???ng ra
(B??i Gi??ng)

T??i xin em ch??t l??ng th??nh
C??i l??n m???t phi???n u t??nh l??m hoa
(Ho??ng Ph??? Ng???c T?????ng)
 H???u Th???nh d??ng tr??n lan, d??ng m???t c??ch b???i th???c m?? kh??ng hay ho ch??t n??o: 
Cho m?????n m??a thu m???t bu???i, g???p ????m l??m g???i ch??? ng??y ?????i em, t??i c??ng m??a h??? d???t nhau ??i, nh???p ch??t t????ng t??/ Th??? l?? chi???u bi???n ?????ng, em kh??ng ph???i l?? chi???u m?? nhu???m anh ?????n t??m, th??? gi?? cho m??y???
  H???u Th???nh d??ng nhi???u li??n t?????ng so s??nh m???t c??ch th??i qu??, kh??ng ????ng s??? th???t v?? kh??ng ch???p nh???n ???????c.
Trong Th?? m??a ????ng ??ng vi???t:

G???o th?????ng l??n s???m, th?? th???i ch???m
????i m??? th??u ????m ????? v???ng h???m
Bao n??m kh??ng th???y m??u con g??i
V?? ng???a nghe nh???m ti???ng gu???c em...

 Li??n t?????ng so s??nh v?? ng???a l?? ti???ng gu???c ng?????i y??u l?? li??n t?????ng so s??nh qu??i d???. V???n bi???t ???trung qu??n hi s???c??? (Trong l??nh g??i r???t hi???m).
Tam ni??n t???i ng??
Tr?? l??o nh?? ti??n
(Ba n??m ??? l??nh
L???n s??? g??i xinh)
Ng?????i l??nh kh??t khao ng?????i y??u, kh??t khao t??nh d???c, c?? khi h??? ph???i sex animals (t??nh d???c ?????ng v???t), th??? d??m (t??? s?????ng) nh?? ph??? n??? Brazin tu???i t??? 15 ?????n 25 c?? 45 %  sex anuimals, tu???i t??? 25 ?????n 45 c?? 25% sex animals; ????n ??ng th?? nhi???u h??n... nh??ng kh??ng bao gi??? nh???m v?? ng???a v???i ti???ng gu???c ng?????i y??u! (????? Ho??ng d???ch tr??n m???ng).
`Apollinaire ??? nh?? th?? n???i ti???ng c???a Ph??p ?????u th??? k??? XX t??o b???o nh???t m?? ch??? vi???t ?????n:
Je pense ?? toi mon Lou Coeur est ma caserne
Mes sens sint tes chevaux ton souvenir est luzenne
(Anh ngh?? ?????n em, Lou ??i! Tim em l?? tr???i l??nh c???a anh
 C??c gi??c quan c???a anh l?? b???y ng???a c???a em, k??? ni???m em l?? ng???n c??? linh l??ng c???a anh)
Nos 75 sont gracieux comme ton corps
Quand je suis ?? cheval tu trottes comme le feu d???un obus qui ecslate au nord
(Apollinaire)
(Nh???ng kh???u 75 duy??n d??ng nh?? th??n th??? em
T??c em v??ng hung nh?? l???a ?????n n??? ngo??i ph????ng B???c)
 H???u Th???nh c??ng l?? 
nh?? c?????i g?????ng h???c, ng?????i th??ch c?????i th??ch h??t, th??ch h?? trong cu???c chi???n x????ng ch???t th??nh n??i, m??u ch???y th??nh s??ng:
H???t l???p n??y, l???p kh??c l??n thay
Chuy???n m??u th??nh s??ng, chuy???n x????ng th??nh n??i
Kh??ng ph???i chuy???n hoang ???????ng v??n ch????ng di???u v???i
M?? chuy???n cu???c ?????i, chuy???n th???t h??m nay.
 (T??m s??? ng?????i l??nh n??m 1973 ??? ????? Ho??ng)
C??n H???u Th???nh th??:

H????ng trong ng???c ng???t ng??o t??nh b???n
C?????i v???ng v???c m???t c??n kh??i s???m
(Tr??n cao ??i???m m??a xu??n - Th??ng 9 n??m 1969)
Ti???ng s??o ????? l???i th?? bay b???ng
C??n h???m r???c ???m ti???ng c?????i vang
???
Ng?????i xu???ng ng?????i l??n vui h??? h??
Th??p ph??o h???m b??n ch??m ch?? nghe
(????m li??n hoan - Xu??n n??m 1971)
???????ng Tr?????ng S??n cao ng???t
Ng???c ?????ng b???ng m??nh m??ng
Nu??i ta ngh??n gi???ng h??t
(Chi???n h??o n??m 1970)
B???n s??ng th?????ng ch???t ch???i
Ti???ng c?????i hai c??nh qu??n
(?????ng ch?? ch??? ???? tr??n s??ng Ta L?? th??ng 11 n??m 1971)
????? vui h???t nh???ng g?? ta c?? ???????c h??m nay
(???????ng t???i th??nh ph??? n??m 1977 ??? 1978)
     H???u Th???nh c??ng l?? nh?? th?? vi???t nhi???u tr????ng ca. Ngo??i tr?????ng ca ???????ng t???i th??nh ph???, ??ng c??n Tr?????ng ca Bi???n.
  C??ng nh?? Tr?????ng ca ???????ng t???i th??nh ph???, Tr?????ng ca Bi???n l?? m???t tr?????ng d??i, d???, nh???t:

???V?? ng?????i l??nh n??i:
- H??m nay t??i th???y bi???n l???n ?????u.
Bi???n n??i:
- M??i gianh nh?? anh kh??ng n??i th???
V???i n?????c g???c cau nh?? anh kh??ng n??i th???
Ng?????i l??nh n??i:
- T??i ph???i l??m g??.
Bi???n n??i:
- S???ng v???i n?????c h??y b???t ?????u t??? n?????c.
???? l??, nghi l??? ?????u ti??n v?? nghi l??? cu???i c??ng
Ng?????i l??nh n??i:
- M??? d???n t??i: Ra s??ng l???y s??ng m?? y??u
???????ng xa g???p n??i l???y ????o m?? tin
T??i ???? tin v?? ch??a h??? b??? ng??.
Bi???n n??i:
- Kh??ng ng?? ch??a ch???c ???? kh???i ch??m
???
 C??? lan man h???i v?? n??i, c??? h???t s??ng ?????n ng?????i l??nh, ?????n bi???n k??o d??i h??ng trang m?? c?? k???, nh???t h??n n?????c ???c c???a m???t nh?? th?? kh??ng h??? s???ng ??? bi???n, t?????ng t?????ng ra ????? vi???t.
 Nh?? th?? s???ng ch???t v???i bi???n ng?????i ta vi???t hay g???p v???n l???n Tr?????ng ca Bi???n c???a H???u Th???nh, d?? ch??? m???t c??u:

Mai r???i ?????i c??t v??i qu??n
Bi???n c??n h???t mu???i nh???t l??n, th??a r???ng???
                                   (Ng?? Minh)
...
N???u m??? h???i v?? sao con y??u bi???n?
Con tr??? l???i:
-         N??i m??? sinh con!
N???u em h???i v?? sao anh y??u bi???n?
Anh tr??? l???i:
-         N??i ???y m???t tr???i l??n!
N???u bi???n h???i v?? sao t??i y??u bi???n?
 - T??i xin ????a t???ng bi???n nh???ng con thuy???n!

           (H???i B???ng)
  Vi???t hai c??u l???c th???i th???p k??? 80 m?? H???u Th???nh v???n vi???t sai c??? v???n ??i???u l???c b??t ??? m???t th??? lo???i th?? Vi???t, ng?????i m?? ch??? v???n vi???t hay ????ng ni??m lu???t:

Ra s??ng l???y s??ng m?? y??u
???????ng xa g???p n??i l???y ????o m?? tin
N??n s???a l???i:
Ra s??ng l???y s??ng m?? y??u
???????ng xa g???p n??i l???y c??y ??i???u l??m tin!
  Khi ?????c ????? Ph??? v?? c???m nh???n v??? b???c Th??nh thi n??y Ph??ng Qu??n ???? vi???t:
Th?? ai nh?? th?? ??ng
L???ng im m?? g???m th??t
Trang trang ?????u x?? l??ng
C??u c??u ?????u ?????m huy???t
(????m Nghi T??m ?????c th?? ????? Ph??? - Ph??ng Qu??n)
   ?????c tr?????ng ca c???a H???u Th???nh v?? c???a c??c nh?? c??? ?????ng vi??n th???i ch???ng M???, t??i c?? c???m gi??c nh?? th??? n??y:

Th?? nh?? th?? c??c ??ng
Ch??? c?? to??n h?? h??t
Trang trang ?????u d??i d??ng
C??u c??u ?????u nh???t ho??t!
   H???u Th???nh l?? nh?? th?? c??? ?????ng vi??n xu???t hi???n mu???n trong ch???ng M???, n???i dung, ngh??? thu???t kh??ng c?? g??. ??ng lu??n lu??n th????ng l?????ng, m???c c??? v???i th???i gian ????? cho ??ng tr?????ng sinh b???t l??o, h??? quay h???t v???n h???i 60 n??m v?? c???ng th??m m???t con gi??p 12 n??m n???a l?? 72 n??m ????? ????? cho ??ng ?????i 72 tu???i (n??m 2014) l???i th??nh 27 tu???i v?? ???????c l??m Cai v??n ngh??? su???t ?????i. 
     H???u Th???nh ???s??ng lo ki???m s???ng, chi???u lo c??ng danh??? - c??ng danh c??ng ch??? h???ng ch???c b???t m?? ??n th??? m?? ??ng ???? ????? cho 
C??nh ?????ng th?? m???t tr???ng. 
    Ti???c thay!
H???u Th???nh ch???ng c??n b??i n??o
Xe t??ng h??c ????? t?????ng r??o thi ca
   H???u Th???nh kh??ng bao gi??? ?????n ???????c v????ng qu???c Th??!
                          H?? N???i, ng??y 11 th??ng 12 n??m 2014
                                                ?? - H


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,985
  • Tháng hiện tại22,041
  • Tổng lượt truy cập9,396,208
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây