D???ch th?? v?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

Thứ tư - 27/03/2019 00:50
D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t
NH?? TH?? HO??NG V?? THU???T T???I T??M, ????NH ????? T???A ?????, D??NG T??? KH??NG CH??NH X??C, K??M KI???M SO??T
????? Ho??ng
Th??a c??c anh, t??i kh??ng h??? c?? ngo???i c???m, d?? t??i ???? h???c, ????m ?????a v???i Gs Nguy???n Ho??ng Ph????ng, ????? B?? Hi???p. T??i ???? vi???t nhi???u v??? c??ch t??n (l??m m???i). Ki???n th???c ph??? th??ng thu??? ???u tr?? ai c??ng bi???t hi???n th???c, t?????ng t?????ng r???i ?????n s??ng t???o. C?? c??i xe ?????p b??nh g??? m???i c?? c??i Sim S??n, c?? c??i Sim S??n m???i c?? c??i @, dream, Sh...
D???ch th?? v?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

NH?? TH?? HO??NG V?? THU???T T???I T??M, ????NH ????? T???A ?????, D??NG T??? KH??NG CH??NH X??C, K??M KI???M SO??T

????? Ho??ng
Th??a c??c anh, t??i kh??ng h??? c?? ngo???i c???m, d?? t??i ???? h???c, ????m ?????a v???i Gs Nguy???n Ho??ng Ph????ng, ????? B?? Hi???p. T??i ???? vi???t nhi???u v??? c??ch t??n (l??m m???i). Ki???n th???c ph??? th??ng thu??? ???u tr?? ai c??ng bi???t hi???n th???c, t?????ng t?????ng r???i ?????n s??ng t???o. C?? c??i xe ?????p b??nh g??? m???i c?? c??i Sim S??n, c?? c??i Sim S??n m???i c?? c??i @, dream, Sh... h??m nay; c?? t??? tuy???t, son n?? m???i c?? th?? m???i. Th?? m???i c??ng ph???i h???p huy???t v???i nhi???u tinh hoa th?? tr?????c. B??y gi??? nh???ng ki???u m?????n m??u "s??ng t???o", "c??ch t??n" l??m ra nh???ng qu??i thai ???? ch???ng kh??c g?? ph?? b??? xe ?????p b??nh tr??n, ch??? ra b??nh vu??ng ????? ??i ???????ng ?????i n??i. Th??n k??nh - ????? Ho??ng

Nh?? th?? Ho??ng V?? Thu???t ?????c th??. V?? l???i

 
 ???D???CH??? V?? L???I HO??NG V?? THU???T
 
C??c nh?? th?? Qu???ng B??nh v???a Email cho t??i tr??a  (16 - 1 - 2012) b??i th?? LY c???a Nh?? th?? Ho??ng V?? Thu???t ???????c in nhi???u b??o ??? Qu???ng B??nh v?? n??i t??i l??m r?? ngh??a cho anh em hi???u. T??i li???n h??? b??t v?? g???i l??n m???ng- ????? Ho??ng
 
HO??NG V?? THU???T
Nguy??n b???n:                             
LY
 
M???t ngh??n ba tr??m n??m m????i m??t cao ly h???ng n???
????i m???t b??? c??u
 
v?? bi??n im l???ng
c??n m??a ?????ng ph???m
con ch?? th???o hi???n kh??ng bi???t s???a d???n t??i ??i c??ng
 
b??i th?? t??nh ??n theo m??a
ly th??m v??o tr??a
x???u h??? t??i c??i m???t
 
t??i m??? c???a v??o trong
n?????c ch???y nh?? ngh??n sau v???n ch???y
c??? xanh nh?? ngh??n sau v???n xanh
 
m???t ngh??n ba tr??m n??m m????i m??t cao
v???t th????ng v???ng d???i .
 
11- 9 ??? 2011
 
 
Nh?? th?? Ho??ng V?? Thu???t vi???t ?????n b???n n??m t???p V?? L???i, sau khi d???ch ????? 10 b??i c???a anh, t??i b??? b???n b?? qu?? h????ng Qu???ng B??nh ph???n ?????i, n??n t??? l??u t??i kh??ng ?????ng ?????n. Nh??n v???a r???i c??c anh em v??n ngh??? Qu???ng B??nh v?? nh?? th??
L?? ????nh Ty n??i t??i ph???i l??m r?? c??c b??i V?? L???i c???a anh Ho??ng V?? Thu???t n??n t??i l???i l??n ti???ng. D???u sao c??ng g??p m???t ph???n gi??? g??n s??? trong s??ng ti???ng Vi???t v?? th?? Vi???t.
 
V?? L???I HO??NG V?? THU???T!
 
Vi???t li???n v??n xu??i, c?? ch???m ph???y c???a ng?????i d???ch
 
LY
 
M???t ngh??n ba tr??m n??m m????i m??t cao, ly h???ng n??? m???t b??? c??u. V?? bi??n im l???ng. C??n m??a ?????ng ph???m. Con ch?? th???o hi???n kh??ng bi???t s???a d???n t??i ??i c??ng. B??i th?? t??nh ??n theo m??a, ly th??m v??o tr??a. X???u h??? t??i c??i m???t. T??i m??? c???a v??o trong. N?????c ch???y nh?? ngh??n sau v???n ch???y, c??? xanh nh?? ngh??n sau v???n xanh. M???t ngh??n ba tr??m m??t cao. V???t th????ng v???ng d???i.
 
Nh???n x??t:
Trong to??n h???c c??n c?? m??n h???c ???SAI S?????? - t??nh g???n ????ng, l??m tr??n s??? g???n ????ng hu???ng h??? th?? ca. V?? d??? :  D?????i s??? ph??n 5, ng?????i ta l??m tr??n xu???ng : 4,2 = 4; tr??n s??? ph??n 5 ng?????i ta l??m tr??n l??n: 6,8 = 7. C??n trong v??n ch????ng l?? m???t lo???i h??nh t??nh t????ng ?????i r???t cao n??n tho??ng h??n. L??n cao m???t ngh??n ba tr??m n??m m????i m??t c?? th??? n??i l??n h??n m???t ngh??n m??t, c???n chi ph???i k??? ra nhi???u s??? l??? nh?? v???y. Ho??ng V?? Thu???t ????u ph???i h???c to??n.
B??i v?? l???i n??y l?? ??i???n h??nh cho c??ch ????nh ????? c???a Ho??ng V?? Thu???t. N?? m?? lo??, t???i t??m, h??? n??t, kh??ng ra m???t c??i ngh??a g?? c???. Ch??? l??m t???c t??? cho ng?????i ?????c ??au ?????u, ??o??n gi?? ??o??n non.
C??i ????nh ????? th??? nh???t l?? ?????t t???a ?????. Ch??? Ly th?? ai ??o??n ???????c c??i g??? N???u ch??? Ly trong ch??? H??n c?? 18 ch??? h??n 40 ngh??a.(chia xa, l??a tan, tan v???,, chia r???, g???p b???, tua te, b??y x???p, hai ng?????i s??ng ????i, s??ng, m???t tr???i, qu??? Ly; con ly, r???ch - r???ch m???t, ????n b?? go?? (2 ch??? c??ng ngh??a), m???t th??? ng???c qu?? (c?? 2 ch???), b??? r??o, b??? d???u ??an tre ch???n xung quanh; gi??y l??ng, kh??n gi???t (2 ch???), c??i kh??n t??n nh??n, bu???c, k???; lo, g???p, m???c, ng?????i m???c ho???n n???n,; m???t th??? c???; con c???y, con c??o, con c?? ??u??i; t??n ?????t n?????c L??????; r?????u nh???t; s???a sang, cai tr???, lai (10 lai l?? 1 ph??n), cho,  thu??? nh?? bu??n (ly kim); con ng???a, m???t b??i th?? ti???nbi???t ng??y x??a; h??n ng???c d?????i c??? con Ly; m???t lo???i c?? (2 ch???); ho??ng ly (con v??ng anh).
Gi???ng nh?? b??i v?? l???i tr?????c Ho??ng V?? Thu???t c??ng hay ????nh ????? nh?? v???y: M??i Vi??n Tr??, Ho??ng Sa...)
 Sao kh??ng vi???t l?? Hoa H???ng Ly ho???c Hoa Ly H???ng g?? g?? ?????
 C??i th??? hai l?? d??ng H??n Vi???t kh??ng h???p l?? nh??: ?????ng ph???m, v?? bi??n, th???o hi???n...
 C??i th??? ba l?? r???c t???.  T???a ????? Ly ??? ????y ch??nh l?? Hoa Ly H???ng...
C??i th??? t??: D??ng t??? kh??ng ch??nh x??c, k??m ki???m so??t. Lo??i v???t, nh???t con ch?? th?? kh??ng ai g???i n?? l?? th???o hi???n. L??n h??n ngh??n m??t g???p ch?? l??? m?? th???o hi???n ch???c l?? ch?? c???a ti??n, ch??? ch?? d?????i tr???n ch???ng c?? con n??o hi???n, c?? khi n?? c??n c???n ch??? n???a. Nh??ng ch?? c???a ti??n c??ng kh??ng hi???n. ???L??u Nguy???n nh???p Thi??n thai??? c??ng b??? ch?? s???a ???Th???i th???i khuy???n ph??? ?????ng trung xu??n (Ch?? th?????ng th?????ng s???a ?????ng trong xu??n do??? ng?????i ??? T??o ???????ng - ?????i ???????ng)
 
????? Ho??ng ???D???ch???
 
HOA LY H???NG
 
L??n h??n ngh??n m??t t???m cao,
G???p Ly H???ng n??? nh?? sao s??ng tr???i.
Nh?? m???t b??? c??u ng???i ng???i
V?? bi??n im l???ng mu??n ?????i l???ng im
C??n m??a c??ng t???i cu???ng tin
Ch?? l??nh c??m ti???ng d???n t??m t??i ??i!
Th?? t??nh theo m??a ??n chi?
H???ng Ly th??m d???u ??????ng th?? v??o tr??a.
Th???n th??ng t??i c??i m???t th??a
M??? ra c??nh c???a, t??i v???a v??o trong.
Ngh??n sau n?????c ch???y m???t d??ng,
Ngh??n sau c??? v???n m???t l??ng t????i xanh.
 
L??n h??n ngh??n m??t mong manh,
V???t th????ng v???ng d???i ch???ng l??nh trong t??i!

 
H?? N???i ng??y 16 ??? 1 ??? 2-012
????? Ho??ng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại64,752
  • Tổng lượt truy cập8,461,285
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây