??AN R??? L?? TH??NH NGH??? B???C TH???I ??? NGUY???N KHOA ??I???M KHAO KH??T ?????N NH???NG MI???N TRONG XANH

????? Ho??ng
??an r??? (1) L?? Th??nh Ngh??? v???a vi???t m???t b??i ???Nguy???n Khoa ??i???m khao kh??t ?????n nh???ng mi???n trong xanh??? (2). B??i vi???t kh?? d??i nh???m t??ng b???c, t???ng ca ??ng quan to Nguy???n Khoa ??i???m ?????t g??nh gi???a ch???ng ???? v??? v?????n!
 B??i vi???t ch???n trong t???p v?? l???i C??i L???ng v?? nh???ng b??i l??? in tr??n c??c t???p ch?? b??o gi???y v?? t???p ch??, b??o m???ng, c??ng v?? t?? ????? ca ng???i. Vi???c khen ch?? l?? quy???n c???a m???i ng?????i. Khen ????ng, ch?? ????ng th?? b???n ?????c t??n th?????ng, khen kh??ng ????ng, ch?? kh??ng ????ng th?? b???n ?????c ph?? ph??n tr??? l???i. ??i???u ???y c??ng b??nh th?????ng trong v??n gi???i. B???i v?? v??n ch????ng v?? b???ng c???. Th???i n??y khen, th???i sau kh??ng khen, th??? l???c n??y th??ch, t???ng l???p kh??c kh??ng th??ch. Kh??ng sao c???. C??n c??i hay th?? mu??n ?????i ng?????ng m???!
Ch??? bi???t r???ng t???p v?? l???i C??i L???ng v?? nh???ng b??i vi???t sau khi h???i h??u c???a Nguy???n Khoa ??i???m th??? hi???n m???t s??? ti???c nu???i quy???n l???c, b???ng l???c, m???t s??? u???t ???c, b???c t???c khi m??nh ph???i r???i ng??i v??? quy???n l???c to ????ng, ng??i v??? h??i ra v??ng t???n, ng???c t???. (?????c C??i L???ng ??? M???t t???p s??ch y???u k??m d?????i trung b??nh ??? ????? Ho??ng-vannghecuocsong.com)
 ????? b???n ?????c kh???i m???t th?? gi??? xin ??i th???ng v??o nh???ng c??u ??an r??? L?? Th??nh Ngh??? tr??ch d???n ????? t??ng b???c!
 Tr??ch d???n c??u ???M???i mi???t tr??n ho???n l?????? c???a m???t ??ng quan to ????? khen th?? quan l?? kh??ng n??n. Nguy??n v??n: ???Anh m???i mi???t tr??n ???????ng ho???n l???/ Ng???nh v??? qu?? h?? ???o m???t v???ng tr??ng??? (Vi???t cu???i n??m).
M???t ng?????i ??am m?? l??m quan say h??n c??? thu???c phi???n, Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng d???u vi???c n??y. ??ng n??i to???c m??ng heo ra gi???a thanh thi??n b???ch nh???t, ?????ng vi??n ??n tr?????c ?????ng b??o, nh???ng th???ng th???p h???c l???i cao gh??? ng???i.. Ch??? kh??ng nh?? nhi???u k??? kh??c ???t??i l??m c??n b???, l??m c??ch m???ng, t??i l?? c??ng b???c c???a d??n, t??i v?? d??n, v?? n?????c, t??i kh??ng ?????ng c??i kim s???i ch??? c???a d??n, ?????n bom ch???t ch??c t??i l??n tr?????c, l??mg n?????c theo sau, ??n nh???u t??i ??i sau ?????ng b??o ??i tr?????c??????. Nguy???n Khoa ??i???m n??i th???ng b???ng th??, ??ng ?????ch s??? h???i uy t??n ?????ng ??ng. K???! ???C??? thi d?? nh??n ch?? c??i ???????. Cho th???a bong b??ng! Nh??ng ??ng c?? ?????ng vi??n ????u, ??ng b??? t??? c??o kh??ng ?????ng vi??n lu???n s??u leo cao v??o ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam (3)
D?? Nguy???n Khoa ??i???m ch??n t??nh b???c l??? m???ng quan l???i c???a m??nh m???t c??ch th??nh th???t, ng?????i ph?? b??nh c??ng kh??ng n??n tr??ch ra m?? n???nh. ?????y l?? ch??a k??? m???t ??ng tr??m t?? t?????ng ??? v??n h??a c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ???? t??? v???ch m???t n??? gi??? d???i c???a m??nh ra ????? cho
b??n d??n thi??n h??? th???y b???n ch???t th???c c???a ??ng quan ta c??n t??? h??n v???n l???n ??ng quan phong ki???n.
??ng quan phong ki???n c??n d?? d???t h??n:
???Ch??a ???????c l??m quan nh???ng ?????c quan
L??m quan m???i bi???t kh?? v?? v??n???
(D???n con ??? Nguy???n Khuy???n)
Quan l???i ??? nh??ng k??? tr??? d??n ng??y x??a qu?? x???u xa ????? l???i nhi???u n???i khi???p s??? cho ????n l??nh:
???Mi???ng quan tr??n tr??????
???Con ??i nh??? l???y c??u n??y
C?????p ????m l?? gi???c, c?????p ng??y l?? quan???
???B??? Binh b??? H??? b??? H??nh
Ba b??? ?????ng t??nh b??p v?? con t??i???
(Ca dao)
T??? thu??? ???u tr?? ??i h???c, c??c th???y c?? d???y ch??ng ta ?????u n??i quan l???i ch??? phong ki???n ????? qu???c l?? b???y x???u xa, kh??ng ai g???i c??n b??? c??ch m???ng nh?? : Ch??? nhi???m h???p t??c x??, ch??? t??ch x??, ch??? t???ch huy???n, t???nh l?? quan. M?? l?? ???Anh c??n b??? th?? t??i b??? ?????i, anh x?? nghi???p th?? t??i d??n c??y c??ng chung x??y phong tr??o, chung x??y phong tr??o ??i l??n?????? (L???i b??i h??t Vi???t, nh???c Trung).
L??n m???t v??i l???p n???a th?? c??c c?? th???y cho ch??ng ta bi???t th??m: Quan l?? ch???c quan, m???i ng?????i gi??? m???t vi???c g?? ????? tr??? n?????c ?????u g???i l?? quan.(H??n Vi??t t??? ??i???n ??? Thi???u Ch???u ??? NXB V??n h??a ??? Th??ng tin n??m 2009)
Ho???n l?? l??m quan ??? (T??? ??i???n H??n Vi???t ??? Thi???u Ch???u ??? NXB V??n h??a Th??ng tin n??m 2009)
Ho???n l?? ngh??? l??m quan
H???an l??? - Ho???n ????? l?? ???????ng c??ng danh c???a b???n quan l???i phong ki???n ??? (T??? ??i???n ti???ng Vi???t ??? NXB Khoa h???c x?? h???i n??m 1967).
 V?? quan l???i phong ki???n x???u nh?? th??? n??n ng?????i C??ch m???ng kh??ng g???i l?? quan m?? g???i c??n b??? ho???c ch???c v??? h??? n???m gi??? v?? d??? nh??: ??ng Tr???ch V??n ??o??nh, ch??? t???ch x??, ??? L?? Th??? M???t ch??? t???ch huy???n??? V?? c??c t??? quan l???i, ho???n l??? kh??ng c?? trong giao ti???p , trong s??ch v??? trong th?? ca C??ch m???ng. Ch??? tr??? khi n??i ?????n ????? qu???c phong ki???n m???i d??ng ?????n ch??ng. Th?? ca C??ch m???ng s???ch b??ng c??c t??? quan l???i, ho???n l???, tri huy???n tri ph???, t???ng ?????c, tu???n v??, c???u ph???m???
  Anh m???i m?? ho???n l??? th?? l??m sao anh ?????ng c???m n???i ??au c???a nh??n qu???n, anh l?? sao ??????? ??i v???i nh??n d??n th?? th?? kh??ng th??? kh??c, d??n ????i kh??? c?? h??n, th?? ch???t ??o ?????p m???t (Ph??ng Qu??n). C??n anh ???? m???i mi???t ??i v???i quan th?? th?? v?? c??ng l???nh nh???t, d??n ???a l??? c?? h??n, quan s???ng v??ng l??t m???t!
B??i ?????i b??n m??a thu??? in t???p ch?? S??ng H????ng l???n ?????u t??? th???p k??? 80 th??? k??? tr?????c l?? b??i th?? ch???ng hay ho g?? n???u ch??? s???i t??c ra l??m t?? th?? l???m th??? r???c r???i. V?? n?? s???ng s?????ng kh??mg m??t ??m ba n??n ng?????i ta qu??n ??i, b??y gi??? ??an r??? L?? Th??nh Ngh??? l???i tr??ch d???n:
??????? rung l??n nh?? l???a ch??y
M???t m??a thu ???? ch???t t???n xa x??i
Cho t??i s???ng b???i h???i
Tr??n ch??n tr???i rung c???m kh??c???
(??i b??n m??a thu)
???T???p Ng??i nh?? c?? ng???n l???a ???m (1986) g???m nh???ng b??i vi???t trong kho???ng 10 n??m sau chi???n tranh. V???n c??n x???n xang trong t??m h???n tr?????c c??i ?????p. M??a thu v?? c?? g??i m???c ??o v??ng???.(??an r??? L?? Th??nh Ngh??? - B??i ???? d???n) V?? t??n ti???p: ???Nh?? ????? chu???n b??? cho kho???ng l???ng, h??t m???t l???i bu???n c?? ??u t?? c???a ?????ng cay t???ng tr??i nh??ng c??ng ?????y l???c quan v???n v???y.???

Th??? h??? cha anh, th??? h??? m??nh ???? l??m cho m??a thu s???ng l???i, anh kh??ng r??n m?? x??y ?????p, anh b??? m???c k??? n?? x??c x?? ????? m?? v??? ???ch??n tr???i rung c???m kh??c???. H??a ra c??i m??a thu anh c?? ???????c kh??ng ????ng s???ng ch??t n??o! Nguy???n Khoa ??i???m ????ng ph?? ph??n r???i nh??ng ??an r??? L?? Th??nh Ngh??? ????ng ph?? ph??n h??n. ???Ng?????i n??i ??i kh??ng h???i,  nh???c l???i m???i nguy!???
??an r??? L?? Thanh Ngh??? tr??ch ti???p:
???S??? t??n nh???n nh???c ta ??i???u l??nh
N???i bu???n ????nh th???c hy v???ng???
(Hy v???ng)
Hai c??u n??y kh??ng ph???i th??, n?? l?? m???t ch??t s??m h???i c???a k??? ???? t???ng l??m nhi???u ??i???u ??c. Khi ??????ng ch???c, ??????ng quy???n th?? anh ra l???nh ?????t s??ch, c???m xu???t b???n , c???m in ter net, c???m m???ng, c???m t??? do b??o ch??, ????n ??p d??n ch??? t??? do, ?????y nhi???u v??n nh??n v??o t??, l??m nhi???u thi s??? v??n nh??n s???ng d??? ch???t d???, ????nh qu?? nhi???u d??? ??n ma ????? chia ch??c???Nay v??? v?????n anh m???i ng??? ra m???t v??i ??i???u hi???n l????ng nh??ng n?? qu?? mu???n v?? qu?? l???c l??ng!
  Ch??a h???t ??an r??? L?? Th??nh Ngh??? c??n tr??ch ti???p nh???ng c??u ?????i s??o, ?????i r???ng, dao to b??a l???n s?????ng s???o ????? t??n d????ng:
???Bao gi??? n??i n??o anh ?????c ???????c m??nh
Qua n???i ??au nh??n lo???i???
  ?????y l?? anh kh??ng ch???u ?????c. N???u ch???u kh?? ?????c, anh ?????c ???????c khi anh m??i n???m tr??n n??i, khi anh l?? ???u tr??, ????u ?????i ?????n l??c anh ngo??i 70 tu???i.
???Th????ng ng?????i nh?? th??? th????ng th??n
Th???y ng?????i ho???n n???n th?? th????ng???
(Ca dao)
?????n m??y l?? ai
??n m??y l?? ta
????i c??m r??ch ??o h??a ra ??n m??y
(Ca dao)
???B???u ??i th????ng l???y b?? c??ng
Tuy r???ng kh??c gi???ng nh??ng chung m???t gi??n???
(Ca dao)
????????a ??n m??y c??ng tr???i sinh
B???nh c??n c???u ?????ng thu???c d??nh cho kh??ng???
(H???i Th?????ng L??n ??ng)
B??i v?? l???i S??ng H????ng l?? m???t b??i d??i d??ng, t?? m?? chung chung l???p lu???n kh??ng ?????u kh??ng cu???i nh???t nh???o, c?? r??c thua xa h??ng ngh??n l???n b??i t??y b??t ???Ai ???? ?????t t??n cho d??ng s??ng??? c???a Ho??ng Ph??? Ng???c T?????ng m?? ??an r??? L?? Th??nh Ngh??? v???n tung h???ng: ???C??i l???ng c??ng c?? tth??? ???? ?????n l??c tr??i:

?????t m??nh tr??n con n?????c, ?????u h?????ng v??? bi??n, anh tr??i ??i
C??ng h??nh b??ng nh???ng ?????n ????i, nh???ng c???m b???y c???a th???i gian, n?????c m???t ng?????i ???? ch???t
Anh tr??i ??i c??ng ph?? du phi??u sinh v???t, nh???ng ti???ng chu??ng kh??ng ng??y v??????
Anh tr??i ??i
Kh??ng b???t ?????u, kh??ng k???t tth??c, kh??ng b??? b???n
(S??ng H????ng)
Tr??i ??i v?? mang bi???t bao t??m s???, nh???ng s??? t?????ng nh?? tr???i d??i b???t ?????nh, kh??ng b???t ?????u , kh??ng k???t th??c, b??nh y??n v?? l???ng l???, nh???ng t??m s??? th???m th??a l??? ?????i, ti???ng chu??ng kh??ng ng??y v???,th???m th??a n???i ??au nh???ng c???m b???y c???a th???i gian, n?????c m???t  ng?????i ???? ch???t, nh??ng kh??ng ph???i bu??ng, kh??ng ph???i l??ng qu??n, v??y k??n b???ng nh???ng k?? ???c nh?? nh???ng n???t tr???m lan t???a tr??n m???t s??ng th???i gian, kh??ng gian. Tr??i nh??ng v???n nguy???n l??m h???t n?????c.??? (H???t tr??ch)
  T??n th??? n??y th?? b?? tay ch???m com v??? s??? n???nh th???i! Nh???ng c??u v?? l???i kh??ng ph???i th?? l??m m??nh l??m m???y, gi???n c?? ch??m th???t d???n ?????n suy di???n sai n??i sai kh??ng ch??? ph????ng h???i m???t ng?????i m?? ph????ng h???i ?????n nh??n lo???i, ??an r??? L?? Th??nh Ngh??? ch???ng ti???c l???i:
??? Nh??ng tr??n t???t c???, C??i L???ng l?? th?? hi???n t???i ng???n ngang th??? s??? . ????y l?? kho???ng th???i gian:
- Anh l?? m???t v???i c??nh ?????ng
C??nh h???u v???i qu??n c??c, ??n ch???u v???i c??? l?? nh???ng ng??y gi?? g???i anh ??i
L?? chuy???n v??? kh??ng h???n ?????nh
Chi tay v???i n???m ?????m micro
Gi?? t??? c?? v???t...(B??y gi??? l?? l??c) M???t kh??ng gian t??? do v?? thanh th???n, ???? c?? th??? an , nhi??n t??? t???i, m???t kho???ng tr???i m??nh m??ng b?? ?????p  cho nh???ng g?? b??? m???t tr?????c ??????????(H???t tr??ch)
     Nh?? v???y l??m quan to ?????n ?????ng ?????u tr??m quan trong Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam m?? nh?? b??? c???m t?? th??? sao? Kh??ng c?? m???t kho???ng tr???i t??? do n??o v?? lu??n lu??n b??? m???t m??t (!).  Th??? th?? ???anh m???i mi???t tr??n ???????ng ho???n l?????? ????? l??m g???. H??a ra t???t c??? ?????u gi???. L??m quan to c??ng gi???, l??m th?? c??ng gi???, k???  ??an r??? t???ng ca quan l???n c??ng gi???.
  ???B??y gi??? l?? l??c??? l?? b??i V?? l???i t??? h???i. Khi anh ??ang l??n xe xu???ng ng???a, ??i chuy??n c?? ???mi???ng quan c?? gang c?? th??p, th?? khi v??? th?????ng d??n anh c??ng ph???i ???gi???y r??ch ph???i gi??? l???y l?????? ai l???i ??n ch???u v???i c???, c??nh h???u v???i qu??n c??c bao gi???!. ???Tr??c d???u ch??y ?????t ngay v???n th???ng ??? kia m??! C??i anh th??? d??n h??? ?????ng c??ng kh??ng m???n nh?? v???y. R???i v?? c??m t???c ?????ng li??u, c???u v??? m??nh s??t h???i phanh phui chuy???n m??nh gi??? m???o gi???y t??? man khai l?? l???ch ?????ng, anh ta t??? l??m m??nh l??m m???y: ???Chia tay n???m ?????m micro/ Gi?? t??? c?? v???t???. Nguy???n Khoa ??i???m t?????ng l?? ch??? c?? c??n b??? c???p cao c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam m???i x??i micro, m???i di???n comle c?? v???t. Nh???m to. C??i ???y nh??n lo???i l??m ra, ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ????u c?? l??m ra. Nh??n lo???i l??m ra th?? ai c??ng x??i ???????c. Xin nh??? cho, ??an r??? L?? Th??nh Ngh??? kh??ng n??n t??n b???a!
R???i nh???ng c??u:
???Hung b???o tr??n m???ng, tr??n s??n di???n, trong l???p h???c
Hung b???o gi???a b??n nh???u, trong c???a sau c??ng s???, hung b???o ???????ng ph???
Hung b???o v??n ch????ng t??? gi??c n???c danh
(Nghe tin hai nh?? khoa h???c b??? tai n???n xe m??y)
????y l?? nh???ng c??u trong b???n b??o c??o c???a c??ng an x??m g???i l??n c???p tr??n. Kh??ng th??? g???i ?????y l?? th?? ???????c. G???i V?? l???i c??ng kh??ng xong!
Th??? m?? ??an r??? L?? Th??nh Ngh??? ca kh??ng ti???c l???i: ???S??? ngang nhi??n c???a c??i ??c, s??? im l???ng cam ch???u c???a ng?????i t???t, s??? phai nh???t ni???m tin, s??? t??n nh???n hung b???o trong con ng?????i???C??i gi?? ph???i tr??? cho c??ng cu???c l??m ??n kinh t???, m???t sau c???a s??? ph??t tri???n, khi ?????ng ti???n v?? ti???n nghi v???t ch???t ???????c ????? cao qu?? ????ng, v??n h??a ch??a ???????c ch?? ?? ????ng m???c, ????? xu???ng c???p c???a ?????o ?????c tinh th???n di???n ra kh???p m???i ng?? ng??ch c???a ?????i s???ng. M???t s??? ng?????i tr??? n??n hung b???o m???t nh??n t??nh. H??? l???y c???m h???ng l??m ??au ng?????i kh??c l??m th??i quen s???ng c???a m??nh.??? (H???t tr??ch)
N??n vi???t th??m v??? hung b???o:
???Hung b???o b??y c??c d??? ??n ma ????? chia ch??c
Hung b???o v???i ng?????i ???? ch???t
Hung b???o v???i l??? tang t?????ng c??ng th???n Tr???n ?????
Hung b???o c???t l???i ??i???u c???a ?????i t?????ng V?? Nguy??n Gi??p
Hung b???o v???i t?? t?????ng t??? do d??n ch???
Hung b???o c???m in ternet
Hung b???o ng??n c???n d??n ch???, t??? do
Hung b???o ?????t s??ch nh?? v??n
Hung b???o b???t nh?? v??n  c???m t????????
B??i ???Th???i s??? cu???i ng??y??? thua c??? m???t m???u tin tr??n b??o. N?? l?? l???i c???a m???t c??n b??? th??n ??? Th???a Thi??n ??? Hu??? th???i nay:
???T??i m???ng cho n?????c s??ng H????ng
Trong s???ch
T??i m???ng cho n?????c t??i
V???n c??n Th???ch Sanh
D?? kh??ng ??t t??n L?? Th??ng ???? b???m???
Th?? Nguy???n Khoa ??i???m th???i ch???ng M??? ch??? l?? nh???ng c??u h?? kh???u hi???u phong tr??o c??? ?????ng cho m???t ph??a ????nh nhau trong cu???c chi???n huynh ????? t????ng t??n, kh??ng c?? gi?? tr??? g?? v??? n???i dung v?? ngh??? thu???t. V?? l???i c???a Nguy???n Khoa ??i???m khi l??m quan v?? v??? th?????ng d??n c??ng kh??ng c?? gi?? tr??? g?? v??? n???i dung v?? ngh??? thu???t. N???i dung th?? gi??? d???i, ?????i r???ng, ?????i ng??n, ?????i s???o:
Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t 
T??i s???ng v???i ng?????i, ch???t v?? ng?????i 

(C??i L???ng)

D???ch ra th?? Vi???t:
Y??u ng?????i tha thi???t thi??ng li??ng
Nguy???n c??ng s???ng ch???t ?????o ??i??n v?? ng?????i
(????? Ho??ng)
Ngh??? thu???t th?? h???u nh?? kh??ng c?? g??, ch??? l?? nh???ng ki???u vi???t v?? l???i ho???c n??i vo s?? s??i???
Nguy???n Khoa ??i???m r???t k??m khi s??? d???ng t??? ng??? v?? l???m d???ng d??ng t??? H??n Vi???t ch??a ???????c Vi???t h??a: V?? ng??n, H??? t???, Ho???n l??????
???Anh m???i mi???t tr??n ???????ng ho???n l??????, N??i ??????????ng ho???n l?????? kh??c n??o n??i ???thu???c t??n d?????c??? , ???t??n d????ch m???i???, ???t??n ni??n m???i???, ???Xin t???m bi???t h???n g???p l???i??? ???
   ??an r??? L?? Thanh Ngh??? t??n d????ng ???Nguy???n Khoa ??i???m khao kh??t ?????n nh???ng mi???n trong xanh???, th??? th?? c??i mi???n th???i hi???n t???i ??ang s???ng ????y, c??i mi???n do nh???ng b???c ti??n li???t c???ng s???n l??nh ?????o nh??n d??n Vi???t Nam v??ng l??n gi??nh ?????c l???p v?? d???ng ???????c n?????c h??m nay l?? kh??ng trong xanh, c??n nhi???u d?? b???n  n??n ph???i t??m m???t mi???n trong xanh kh??c! ????ng l?? n???nh quan l???i h???i h??n m?????i gi???t quan!
                                                            H?? N???i 12 ??? 5- 2016
                                                                 ?? - H
 
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay3,047
  • Tháng hiện tại22,103
  • Tổng lượt truy cập9,396,270
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây